• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Angst… Een obstakel of een zegen?

Is angst nou een goede of toch een slechte raadgever? Angst is een gevoel en sommigen beweren dat je emotie gescheiden moet houden van verstand. Dat zou dus betekenen dat angst een slechte raadgever is. Toch is het allemaal niet zo zwart-wit. Angst komt vaak ook voort uit iets of iemand willen beschermen. Ik wil zelfs nog verder gaan; wanneer het op een gevoel als angst aan komt, ligt er een dieper liggende oorzaak aan ten grondslag. Waarom moeten we daar iets mee?

Omdat emotie een gemoedstoestand is die vorm geeft aan onze beslissingen en keuzes. Angst kan ons weerhouden van het ondernemen van actie, terwijl die actie soms noodzakelijk is om een bepaald succes te kunnen behalen. Wanneer het verlangen groter is dan de angst, dan ben je bereid uit je comfortzone te stappen en in actie te komen. De kunst is dus om in iedere situatie waarin je angst ervaart, te kijken welk verlangen er tegenover staat en dit verlangen groter te maken.

Emotie
Door bewust te zijn van je gedrag en je drijfveren, krijg je inzicht in waarom je doet wat je doet. Inzicht in jouw motief voor actie, ook wel bekend als motivatie. Echter, motie is emotie. Zelfs wanneer je een motivatie hebt gebaseerd op angst, staat er een emotie tegenover, want misschien geeft die keuze jou zekerheid waar je angst voortkomt uit onzekerheid. Het gevoel van onzekerheid krijgt dus vorm in een besluit dat rationeel lijkt. Toch begint het altijd met emotie.

Succes
Het mooie van emoties is dat wij deze kunnen beïnvloeden. Zoals hoe we ons voelen, zo zullen wij ons gedragen. Zelfs het verschil tussen succesvolle mensen en de onsuccesvolle komt voort uit emotie. Vaak bedenken mensen excuses voor waarom zij niet succesvol zijn. ‘Ik heb geen tijd om mijn dromen waar te maken’ of ‘ik ken niet de juiste mensen’ of ‘ik heb geen kapitaal’ en ga zo maar door. Denk je dat mensen zoals Oprah Winfrey, Richard Branson en Steve Jobs alles mee hadden?

Vindingrijk
Redenen zoals tijd, geld of netwerk zijn allemaal bronnen. Aan het succes van Oprah, Branson en Jobs kan je zien dat deze redenen niet de bepalende factoren vormen voor succes. Zij waren zo vindingrijk dat ze deze obstakels wisten te overwinnen. Vanuit mijn ambitie om professioneel spreker te worden, ondervond ik ook obstakels zoals dat ik toen niet bekend was, of niet de juiste mensen kende. Daarop besloot ik zelf een podium te creëren. Vindingrijk zijn is de bepalende factor voor succes. En vindingrijk zijn is een emotie.

Creativiteit
Tijdens ons inspiratieweekend in Rotterdam maakte ik een afspraak met Silvino. De afspraak was dat we die drie dagen alles zouden doen wat ons gevoel ons zou ingeven. Alles kon, niets was onmogelijk. Zodra we een impuls kregen, deden we dat. Zwemmen, sauna, veel alcohol drinken, een uitstapje naar Den Haag etc. Dit zorgde ervoor dat de blokkades verdwenen, waardoor er veel creativiteit ontstond en we een heel ambitieus plan voor 2018 konden schrijven. Emotie!

Actie!
Plan één keer per maand een moment van bezinning in voor jezelf, waarbij je alles wat je voelt, gewoon uitvoert. Niet nadenken, niet twijfelen. Gewoon doen. En merk maar op wat voor mooie resultaten jou dat oplevert!