• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Banenmarkt voor werken in de Caraïben

Hoe kunnen ambities van Caribische studenten en young professionals in Nederland beter aansluiten op de arbeidsmarkt op de eilanden? Hoe kunnen werkgevers profiteren van de ‘brains’ die in Nederland zijn gaan studeren en die lang niet allemaal terugkeren? Deze vragen spelen al langer. Stichting WeConnect organiseert daarom op 4 februari een gratis meet-up bij PBLQ in Den Haag met als doel vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Tijdens de bijeenkomst Connecting back home presenteren werkgevers zich met vacatures en stages.

Non-profit organisatie WeConnect wil een platform bieden om te netwerken, informatie uit te wisselen en inspiratie op te doen. “Er zijn zoveel getalenteerde studenten die zich willen inzetten voor de lokale arbeidsmarkt. Helaas hebben ze onvoldoende zicht op wat de mogelijkheden nu concreet zijn op Aruba, Curaçao of een van de andere eilanden”, zegt Tanja Fraai, zakelijk leider van WeConnect. De stichting organiseert tal van activiteiten voor Caribische studenten in Nederland en doet dit altijd vanuit een educatieve invalshoek.

Diverse branches

Werkgevers (overheid en bedrijfsleven) zijn enthousiast om zich te presenteren op de meet-up. Ze zijn er live of via een wervende filmclip. Reisorganisatie TUI, partner van het eerste uur in initiatieven om jonge Antillianen tijdens en na hun studie lokaal te werven, zal zelfs een ticket verloten onder de aanwezige studenten op de bijeenkomst. Naast de toeristen- en luchtvaartsector zijn onder meer vertegenwoordigd: advocatuur, financiële dienstverlening, onderwijs, gezondheidszorg, openbaar bestuur, techniek en de water- en energiesector. Ook de gevolmachtigde ministers van de drie landen zullen aanwezig zijn.

Talent Ontwikkeling

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties (BZK) en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ondersteunen de bijeenkomst. Het ministerie van BZK geeft een toelichting op haar Talent Ontwikkel Programma op Bonaire: een programma voor jonge professionals waarbij het verder ontwikkelen van vaardigheden en het netwerk centraal staan. Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) van het ministerie van OCW zal ook aanwezig zijn om (ex) studenten te informeren over mogelijkheden bij de terugbetaling van hun studieschuld bij terugkeer naar Caribisch gebied.

Rapport

Ook wordt het rapport ‘We are deeply rooted’ gepresenteerd, een onderzoek van adviesbureau en opleider PBLQ waarbij ruim 400 Caribische studenten in Nederland en 70 werkgevers op de eilanden zijn bevraagd. Het onderzoek geeft aanbevelingen om vraag en aanbod succesvol bij elkaar te brengen.

Aanmelden voor de meet-up kan tot 30 januari bij Stichting WeConnect.