• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Effectief communiceren door middel van emoties

Waarom doen wij wat we doen? Wat is ons motief voor actie? En waarom is dat bepalend voor de manier waarop we communiceren? Als ‘motivational speaker’ leg ik dat vaak voor aan het publiek. Het zet mensen aan het denken… En toch is het heel simpel. De basis voor alles valt te herleiden tot de grootste kracht des levens: EMOTIES.

Zie je het al voor je? Een echtpaar dat continue aan het ruziën is? En als je ze vraagt waarom, kunnen ze je vaak het antwoord niet geven. Ongeacht wie er gelijk heeft of niet, voor zover je daar al van kunt spreken, de ruzie is een gevolg van ineffectieve communicatie. Hoe kan iets dat zo ongelooflijk belangrijk is, zo ongelooflijk moeilijk zijn?

Communiceren in de praktijk
Over communicatie zijn vele theorieën geschreven en besproken, maar waar komt het in de praktijk nou echt op neer? Laten we het eens onder de loep nemen. Beeld je eens in:

Je bekijkt de zijkant van een hoofd en je beschikt over laserogen waardoor je voorbij gaat aan de uiterlijke kenmerken van dat hoofd. Je ziet wat erachter gebeurt. Zie je die denkbeeldige lijn die uit pijltjes bestaat? Het begint bij de ogen, die alles waarnemen. Echter, ze zeggen weleens ‘the truth is in the eye of the beholder…’ en dat is gedeeltelijk waar. Toch is ook die subjectieve waarheid gebaseerd op de betekenis, die het hoofd koppeld aan wat de ogen zien. Wat zit erachter?

Verschillende perspectieven
De ogen zijn als een fototoestel waarmee continue beelden worden vastgelegd. Aan dat beeld wordt een betekenis gekoppeld, die ook weer gebaseerd is op een opvatting of associatie. Deze opvatting of associatie komt voort uit gevoelens. Gevoelens van pijn, gevoelens van blijdschap, gevoelens van verdriet, etc. Door wat we als mens meemaken, wordt ons beeld van de wereld beïnvloedt. Daarom is de een positief ingesteld en de ander negatief. Zo zie je hoe diepgeworteld een communicatieprobleem kan zitten.

Hoe voel jij je?
Woorden hebben een grote impact op hoe we ons voelen. Dat komt deels door de betekenis die we koppelen aan die woorden. Wellicht lastig als die woorden een negatieve associatie hebben, maar het mooie is dat we ook andere associaties kunnen koppelen aan die woorden. Positieve betekenissen in plaats van het negatieve. Sta je er bij stil hoe bepalend die associaties zijn voor hoe jij je voelt? Kijk eens 10 seconden voor je uit met een brede, neppe glimlach en merk op hoe jij je voelt. Kijk nou eens 10 seconden voor je uit met een overdreven boze blik. Voel je het verschil?

Transformerende communicatie
Nu je weet wat er ten grondslag ligt aan het communiceren, kan je het probleem beter opsporen en oplossen. In de praktijk komt dat neer op eerst begrijpen, dan begrepen worden. Stel vragen als je niet begrijpt waarom je partner boos of geïrriteerd raakt. Dat is beter dan het zelf invullen voor hem of haar. Als je vragen stelt, zal de ander zich openstellen en uitleggen waarom ze boos zijn. Vervolgens kan je daarop reageren en dat op effectievere wijze, omdat je gericht kunt reageren in plaats van je gelijk door te drukken. Is het echt zo makkelijk?

Staat
Ja en nee. De handeling is makkelijk, maar we zijn mensen en hebben daarom ons eergevoel. Toch zijn er momenten waarop ons eergevoel ons niet in de weg staat. Ken je dat gevoel van verliefd zijn? Zie je alles niet door een roze bril? Als je vrouw je vraagt of je het vuil buiten kan zetten, maak je nog net geen pirouette omdat je het vuil buiten kan zetten, maar nog geen half jaar later reageer je waarschijnlijk met ‘wie denk je dat ik ben? Je schoonmaker?’. Gevoelens zijn te beïnvloeden en dat doe je door je gemoedstoestand te veranderen. Oftewel, de staat waarin je verkeert.

Statemanagement
Het managen van je staat komt neer op het maken van een krachtige beweging. Er moet bloed door je lijf pompen zodat je adrenaline voelt en je een intensiteit ervaart op bijzonder hoog niveau. Kan je terugdenken aan een moment waarop jij je intens en energiek heb gevoeld? Door intensief te dansen of sporten of andere activiteiten? Weet je nog hoe dat voelde? Positief of negatief? Zelfs denken aan dingen die je blij maken, zijn al van invloed op je gemoedstoestand. Nu komt het alleen nog neer op een keuze. Kies je ervoor om boos te blijven of om een fijner, blijer gevoel te hebben?

Effectief leiderschap
Het vergt een proactieve instelling om communicatie effectief te laten verlopen. Behoud het einddoel of het grotere plaatje in gedachten. Wat streef je na? Waar draait het uiteindelijk om? Wat is er voor nodig om dat doel te bereiken? Ga voor een oplossing waar jullie beide winnen (win-win). En dat komt weer neer op het EQ oftewel emotionele intelligentie. Het EQ blijkt een betere voorspeller te zijn van gedrag, dan het IQ. Zolang mensen nadenken beheersen ze hun emoties, maar zodra je gaat voelen in plaats van denken zal het gevoel het overnemen. Dan komt de ware aard naar boven en dat is het moment waarop er ruzie ontstaat. Weg controle.

Neem de zijkant van het hoofd er weer bij. Je kan niet veranderen wat de ogen waarnemen, maar je kan wel de opvattingen, waarden, overtuigingen en andere vergelijkbare emoties beïnvloeden.  Emotie wordt gevormd door motie, dus door middel van beweging kan je een verandering teweeg brengen in hoe jij je voelt. Van EQ, naar staat, naar effectief leiderschap en uiteindelijk effectieve communicatie…

Actie!
Dus… Nu zie je hoe communicatie, het managen van je staat, je EQ en effectief leiderschap in relatie tot elkaar staan. Echter, weten is niet genoeg. Nu moet je het nog toepassen… Veel succes!