$locations_to_add Locations to add. * * @return void */ private function add_locations( $locations_to_add ) { foreach ( $locations_to_add as $location_to_add ) { $locations = get_post_meta( $location_to_add['form_id'], self::LOCATIONS_META, true ); if ( ! $locations ) { $locations = []; } $locations[] = $location_to_add; update_post_meta( $location_to_add['form_id'], self::LOCATIONS_META, $locations ); } } /** * Update form locations on widget update. * * @since 1.7.4 * * @param mixed $old_value The old option value. * @param mixed $value The new option value. * @param string $option Option name. */ public function update_option( $old_value, $value, $option ) { switch ( $option ) { case self::WPFORMS_WIDGET_OPTION: $old_locations = $this->search_in_wpforms_widgets( $old_value ); $new_locations = $this->search_in_wpforms_widgets( $value ); break; case self::TEXT_WIDGET_OPTION: $old_locations = $this->search_in_text_widgets( $old_value ); $new_locations = $this->search_in_text_widgets( $value ); break; case self::BLOCK_WIDGET_OPTION: $old_locations = $this->search_in_block_widgets( $old_value ); $new_locations = $this->search_in_block_widgets( $value ); break; default: // phpcs:ignore WPForms.Formatting.EmptyLineBeforeReturn.AddEmptyLineBeforeReturnStatement return; } $this->remove_locations( $this->array_udiff( $old_locations, $new_locations ) ); $this->add_locations( $this->array_udiff( $new_locations, $old_locations ) ); } /** * Delete locations and schedule new rescan on change of permalink structure. * * @since 1.7.4 * * @param string $old_permalink_structure The previous permalink structure. * @param string $permalink_structure The new permalink structure. * * @noinspection PhpUnusedParameterInspection */ public function permalink_structure_changed( $old_permalink_structure, $permalink_structure ) { /** * Run Forms Locator delete action. * * @since 1.7.4 */ do_action( FormsLocatorScanTask::DELETE_ACTION ); // phpcs:ignore WPForms.PHP.ValidateHooks.InvalidHookName /** * Run Forms Locator scan action. * * @since 1.7.4 */ do_action( FormsLocatorScanTask::RESCAN_ACTION ); // phpcs:ignore WPForms.PHP.ValidateHooks.InvalidHookName } /** * Update form locations metas. * * @since 1.7.4 * * @param WP_Post $post_after Post after the update. * @param array $form_ids_before Form ids before the update. * @param array $form_ids_after Form ids after the update. */ private function update_form_locations_metas( $post_after, $form_ids_before, $form_ids_after ) { $post_id = $post_after->ID; $url = get_permalink( $post_id ); $url = ( $url === false || is_wp_error( $url ) ) ? '' : $url; $url = str_replace( $this->home_url, '', $url ); $form_ids_to_remove = array_diff( $form_ids_before, $form_ids_after ); $form_ids_to_add = array_diff( $form_ids_after, $form_ids_before ); foreach ( $form_ids_to_remove as $form_id ) { $locations = $this->get_locations_without_current_post( $form_id, $post_id ); update_post_meta( $form_id, self::LOCATIONS_META, $locations ); } foreach ( $form_ids_to_add as $form_id ) { $locations = $this->get_locations_without_current_post( $form_id, $post_id ); $locations[] = [ 'type' => $post_after->post_type, 'title' => $post_after->post_title, 'form_id' => $form_id, 'id' => $post_id, 'status' => $post_after->post_status, 'url' => $url, ]; update_post_meta( $form_id, self::LOCATIONS_META, $locations ); } } /** * Get post types for search in. * * @since 1.7.4 * * @return string[] */ public function get_post_types() { $args = [ 'public' => true, 'publicly_queryable' => true, ]; $post_types = get_post_types( $args, 'names', 'or' ); unset( $post_types['attachment'] ); $post_types[] = self::WP_TEMPLATE; $post_types[] = self::WP_TEMPLATE_PART; return $post_types; } /** * Get post statuses for search in. * * @since 1.7.4 * * @return string[] */ public function get_post_statuses() { return [ 'publish', 'pending', 'draft', 'future', 'private' ]; } /** * Get form ids from the content. * * @since 1.7.4 * * @param string $content Content. * * @return int[] */ public function get_form_ids( $content ) { $form_ids = []; if ( preg_match_all( /** * Extract id from conventional wpforms shortcode or wpforms block. * Examples: * [wpforms id="32" title="true" description="true"] * * In both, we should find 32. */ '#\[\s*wpforms.+id\s*=\s*"(\d+?)".*]|#', $content, $matches ) ) { array_shift( $matches ); $form_ids = array_map( 'intval', array_unique( array_filter( array_merge( ...$matches ) ) ) ); } return $form_ids; } /** * Get form locations without current post. * * @since 1.7.4 * * @param int $form_id Form id. * @param int $post_id Post id. * * @return array */ private function get_locations_without_current_post( $form_id, $post_id ) { $locations = get_post_meta( $form_id, self::LOCATIONS_META, true ); if ( ! is_array( $locations ) ) { $locations = []; } return array_filter( $locations, static function ( $location ) use ( $post_id ) { return $location['id'] !== $post_id; } ); } /** * Determine whether a post is visible. * * @since 1.7.4 * * @param array $location Post location. * * @return bool */ private function is_post_visible( $location ) { // phpcs:ignore Generic.Metrics.CyclomaticComplexity.TooHigh $edit_cap = 'edit_post'; $read_cap = 'read_post'; $post_id = $location['id']; if ( ! get_post_type_object( $location['type'] ) ) { // Post type is not registered. return false; } $post_status_obj = get_post_status_object( $location['status'] ); if ( ! $post_status_obj ) { // Post status is not registered, assume it's not public. return current_user_can( $edit_cap, $post_id ); } if ( $post_status_obj->public ) { return true; } if ( ! is_user_logged_in() ) { // User must be logged in to view unpublished posts. return false; } if ( $post_status_obj->protected ) { // User must have edit permissions on the draft to preview. return current_user_can( $edit_cap, $post_id ); } if ( $post_status_obj->private ) { return current_user_can( $read_cap, $post_id ); } return false; } } Lucinda Sedoc, de nieuwe koningin van de comedy? - Internationaal Ambitieus
  • (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Lucinda Sedoc, de nieuwe koningin van de comedy?

Het gaat hard met Lucinda Sedoc. Vorig jaar stond ze in het theater Meervaart voor de TeleSur Srefidensi Comedyshow, naast gevestigde namen waaronder Roué Verveer, Murth Mossel en Tante Es. Nou stond ze al eerder voor publiek in diverse comedyshows, maar het was in deze memorabele show dat ze zelfs een Roué Verveer uit zijn kleedkamer lokte door haar sterke interactie met het publiek.

Haar sketch ‘Mi no bemoei (Maar ik bemoei niet)’ heeft theater Meervaart op haar grondvesten doen schudden. Toen Roué haar bedankte voor haar performance kon hij het niet laten om toe te geven dat hij in zijn kleedkamer ging zitten, omdat hij Lucinda nog niet kende. Helemaal in zijn kleedkamer hoorde Roué de zaal los gaan en kwam kijken wat daar allemaal gebeurde. Ook de oude koningin van de comedy, Jetty Mathurin, was schijnbaar onder de indruk. Lucinda werd al de nieuwe koningin van de comedy genoemd.  

Maak kennis met Lucinda
De 33-jarige dame met Surinaamse roots werd in Nederland geboren en daar groeide ze ook op. Op dit moment werkt ze (nog) als Maatschappelijk werkster, maar het is een kwestie van tijd voordat ze definitief door zal breken als comédienne. ‘Comedy is vaak geen act, maar gewoon de prettig gestoorde kant van de komediant’ aldus Lucinda. Ze kreeg al de nodige complimenten van haar mannelijke collega’s over dat ze comedy snapt en dat dit bij vrouwen weinig voorkomt. ‘Ik heb dit niet als een belediging opgevat. Het gaf me juist nog meer drive om te presteren. Gelukkig speelt dit minder en komen er steeds meer vrouwelijke comedians aan het licht, maar… er is maar 1 Lucinda Sedoc!’ Vorig jaar stond Lucinda in de finale van de ‘Radio538 Show Zonder Naam Comedy Maand!’.

Superster
Lucinda is het prototype van een dame met ondernemendheid en ambitie. Vanwege haar drive voor kunstzinnige vorming creëerde ze zelf een platform om stukken te schrijven voor haar theaterproducties en stand-up comedy. Lucinda ziet in de vrouwelijke Amerikaanse comédienne Samore als haar voorbeeld. ‘Ze is een mix van sexy en funny en laat zien dat het mogelijk is om er verzorgd uit te zien en toch ontzettend grappig te zijn’. Het imago van een R&B zangeres wordt Lucinda vaak aangepraat als ze op het podium staat. Dat zegt wat over haar uitstraling.

Het begin
Vier jaar geleden volgde Lucinda een workshop Comedy bij Jeffrey Spalburg. Dit was aanvankelijk voor de lol, maar Jeffrey vond dat ze potentie had en was zelfs bereid haar hier verder in te coachen. Toch duurde het even voordat Lucinda is ingegaan op het aanbod van Jeffrey. ‘Ik dacht, een man als Jeffrey heeft genoeg te doen, maar hij is bereid om mijn mentor te zijn? Misschien moet ik het gewoon proberen’. Dit leidde onder andere tot een optreden bij de show ‘Zo Raymann’ op Moederdag. Verder stond Lucinda bij het Comedy Café van Jandino en kwam ze bij de Srefidensi show in Meervaart terecht, doordat Murth Mossel haar zag optreden bij de show Fatu. Murth lichtte zijn management (Puuree) in en vandaag de dag staat Lucinda zelfs ingeschreven bij hetzelfde management.

Waarom Comedy?
Lucinda staat On Stage om mensen te laten lachen. Dat is een kunst. Volgens de comédienne hebben we allemaal een glimlach nodig op ons gezicht. Een beetje ontspanning. Ze heeft dit als doel bij ieder optreden en als ze daarin slaagt, is dat voor haar de mooiste beloning.  De comedywereld betekent voor een vrouw dat je iets harder moet werken, maar die uitdaging gaat ze niet uit de weg. Hieruit blijkt haar toewijding aan het vak. Ze schrijft haar materiaal zelf en met succes. Haar grappen gaan over het leven, soms fantasie en zelfs serieuze onderwerpen haalt ze aan. Het geheim van haar succes is volgens Lucinda dat je alles kan zeggen bij comedy, maar dat het er om gaat hoe je het zegt.

Actie!
Lucinda is te volgen op Facebook onder haar eigen naam. Daar maakt ze al haar optredens bekend. Op 12 november staat ze in Akhnaton in Amsterdam. Voor vragen en reserveringen kan je mailen naar wi*******@ho*****.com. Lucinda is zowel nationaal als internationaal gezellig met comedy op maat, voor alle leeftijden om er een geweldige show van te maken. “Is jouw programma/avond nog niet compleet, boek gezelligheid met die jongedame die Lucinda Sedoc heet”.  Lucinda geeft als boodschap mee: “Don’t chase your dreams. Stalk them.”