• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Stephano Stoffel: Meer dan een Consultant

Stephano Albert Stoffel is een Surinaamse-Nederlander die door de jaren heen zijn kennis en ervaring heeft opgebouwd. Deze kennis en ervaring heeft hij via stages, studie's, trainingen, cursussen, workshops, seminars en congressen weten te bundelen tot zijn huidige werkintelligentie.

Om zijn kennis, ervaring en werkintelligentie op te kunnen bouwen heeft hij vroeger heel veel gelezen. Heden ten dage doet hij het iets minder, maar indien nodig weet hij haarscherp een boek te analyseren en een resumé van te maken. Deze competentie komt hem goed van pas bij het analyseren van onder andere verslagen, rapporten en beleidsstukken. Daardoor is hij in staat om snel informatie te verwerken en deze te vertalen naar de nodige notities, rapportages of beleidsstukken. Dit ongeacht een deficiëntie van kennis op het gewenste gebiedsterrein. Daarom is voor hem desk-research, luisteren, analyseren en observeren heel belangrijk!

Ondernemersadviseur

Stephano Albert Stoffel is een individu met vele talenten en/of competenties. Zo is hij ook in staat om (startende) ondernemers de juiste adviezen te geven en indien nodig een goed ondernemingsplan voor degene te schrijven, waarbij hij uitgaat van het bedrijf die de klant wil opstarten. Hierbij maakt hij geen gebruik van een standaard format, maar ontwikkelt hij voor elke klant een apart toegespitst financieel plan. En natuurlijk ook het commercieel plan als onderdeel van het gehele ondernemingsplan. De afgelopen jaren heeft hij voor vele kleine ondernemers een ondernemingsplan ontwikkelt. Deze ondernemingsplannen heeft hij vaak namens de (startende) ondernemers bij Qredits ingediend, waarvan de meesten zijn gehonoreerd.
 

Netwerken en politiek

Om zijn weg te kunnen vinden binnen de maatschappij, maar ook dienstbaar te zijn, heeft hij zich altijd ook ingezet als vrijwilliger voor verschillende organisaties. Belangeloos draagt hij dus zijn steentje bij! Maar hij is wel iemand die overal waar hij komt iets leert. Hij 'slurpt' de kennis op binnen zijn omgeving door vooral te luisteren en te observeren. En de verworven kennis past hij op zijn eigen wijze weer toe waar nodig. Sinds de ontdekking van de sociale media, maakt hij hiervan zowel op ontspannende en professionele wijze hiervan gebruik. En doordat hij politiek actief is in het PvdA Afdelingsbestuur Amsterdam Zuidoost als Secretaris, heeft hij daardoor ook de mogelijkheid om zijn nieuwsfeiten en publicaties en/of artikelen te verspreiden. Aan de andere kant heeft zijn politieke betrokkenheid ook als voordeel dat hij zijn politieke netwerk kan verbreden van binnen zowel zijn eigen partij als overige partijen. Door deze verbreding binnen zijn netwerk heeft hij de mogelijkheid om voor zowel individuen als klanten een verbinding te maken naar de politiek.
 

Stephano Stoffel met minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem

Resultaten

Om de gewenste resultaten te kunnen bereiken voor zowel individuen als klanten, weet hij de juiste personen of instanties te vinden via zijn fysieke of online netwerk. Want het leggen van contacten en zoeken naar de juiste oplossingen en gerichte adviezen is het einddoel. Stephano Albert Stoffel is een aardige sociaal vaardige individu, die zijn kennis en ervaring door analyse en strategie via Consultancy ten dienste stelt van anderen. Een Consultant die met je meedenkt, filosofeert en een gedegen resultaat aflevert voor individu, klant of organisatie.