• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom gelijk hebben irritatie oproept

Twee collega’s hebben een discussie op het werk. Schreeuwend roept de ene collega naar de andere dat hij niet altijd gelijk heeft! In de hitte van de strijd worden er woorden gesproken die de indruk wekken dat er meer speelt dan een verschil van mening. ‘Je doet alsof je alles weet!’. Nadat de ene collega schrikt, vraagt hij aan zijn collega wat haar zo dwars zit. Geëmotioneerd als ze is, geeft ze toe dat het haar dwars zit dat hij altijd gelijk heeft. Waarom zit dit haar zo dwars?

Omdat mensen erkenning en zekerheid willen krijgen voor wat ze kunnen of weten. De een heeft het sterker dan de ander. Zij voelen zich minderwaardig wanneer blijkt dat zij geen gelijk hebben. Het is bijna hetzelfde als mensen die geen fouten willen maken en alles perfect willen doen. Over het algemeen houden mensen niet van betweters. Zelfs al heeft een persoon altijd gelijk, dan nog gaan ze in de weerstand omdat ze gewoon dwars willen liggen. Puur omdat ze het hinderlijk vinden dat die persoon altijd gelijk heeft.

Erkenning en zekerheid
In principe willen we als mens allemaal erkenning, maar voor de een is het belangrijker dan voor de ander. Echter, wanneer de zucht naar erkenning en zekerheid zo groot is, is de kans op teleurstelling ook groot. Je wilt steeds meer en gaat dingen doen puur om erkenning te krijgen, maar op een gegeven moment gaat dat fout. Je kan namelijk niet altijd erkenning krijgen en je kan niet van alles zeker zijn. Zodra dit dan gebeurt is men teleurgesteld en dat leidt tot gevoelens van spanning en verdere negativiteit.

Gelijk hebben
… komt vaak voort uit een open kijk op zaken. Als je zonder waardeoordeel kunt kijken naar situaties, dan zal je de boel niet mooier maken dan het is. Neem bijvoorbeeld een persoon die dik is, die dit ontkent en er van maakt dat hij gewoon zware botten heeft. Nu zit hij gevangen in een zucht naar erkenning dat hij zware botten heeft, terwijl iedereen ziet dat hij dik is. Zo kan je in je ambitie of binnen je ondernemerschap ook in situaties terecht komen, waarin de zucht naar erkenning je in de weg staat in het najagen van succes.

Waarnemen
Ken je het gezegde ‘wanneer mensen succesvol zijn komt hun ware aard naar boven’? Niet iedereen kan goed omgaan met succes en populair zijn. Sommigen gaan zich dan arrogant gedragen. Nu is het niet zo dat ze dit ineens zijn gaan doen. Nee, ze waren al zo maar onderdrukten dit, mogelijk door onzekerheid, maar dan ineens is er succes en gaan ze ander gedrag vertonen. Ze kennen je niet meer, doen alsof jij geen aandeel hebt gehad in hun succes of laten je in de steek om van hun succes te genieten maar… Hoogmoed komt voor de val.

Snel verdienen
Wat snel komt, gaat vaak ook snel weer weg. We hebben in ons tweejarig bestaan de nodige mensen zien komen en ook weer gaan nadat ze dachten te kunnen profiteren van het succes. Telkens weer blijkt dat dit sprookje anders afloopt dan ze hadden gedacht. Nu staat hun trots hen in de weg om te erkennen dat ze geen gelijk hadden, dus uiten ze hun teleurstelling in de vorm van boosheid of de ander iets misgunnen. Als ze loyaal waren gebleven, was dit allemaal niet nodig geweest en hadden ze kunnen bouwen en langer kunnen profiteren van hun succes.

Oplossing
Door erkenning en zekerheid te vervangen met verbondenheid en groei, zal je zien dat je ineens anders gaat kijken naar zaken. Je wordt dankbaarder en merkt op dat je daardoor een groei doormaakt, wat weer leidt tot nieuwe inzichten en successen. Het mooie is ook dat je dan het verschil gaat zien tussen profiteurs en mensen die echt toegewijd zijn. Dat uit zich in kleine voorbeelden, zoals wie er afwezig zijn tijdens een teamuitje of wie er nu ineens niet meer snel reageert op mail, telefoon of berichtjes.

Actie!
Bekijk situaties en vertrouw op wat je waarneemt, voordat je er een waardeoordeel over velt. Zo ben je beter bestand tegen teleurstelling, misbruik en woede in tegenstelling tot het bekijken zoals je vindt dat het moet.