• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Afluisterpraktijken legitiem om aanslagen te voorkomen?

**Europa is een werelddeel of continent, die door oorlogen en revoluties heeft gevochten voor zijn vrijheden. Vrijheden die heel mooi worden weergegeven door de Franse principes van Liberté, égalité, fraternité, oftewel vrijheid, gelijkheid en broederschap.**

![panneau-liberte-egalite-fraternite-copy.jpg](/storage/app/uploads/public/565/0eb/597/5650eb597c5bb426944277.jpg)

Foto van [Melbourne](http://www.melbourne.skal.org.au)

Deze inmiddels algemeen bekende Franse principes, zijn wijdverbreid over het Europees continent. Maar helaas komen heden ten dage deze principes onder druk te staan!

**Terroristische aanslagen**

Door de verschillende terroristische aanslagen die de afgelopen jaren gepleegd zijn in Europa, met name London, Madrid en Parijs, vraagt menigeen zich af wat voor gevolgen dit heeft voor hun democratische vrijheden. Oftewel hun manier van leven! Om beter zicht te krijgen op deze vraag, is het verstandig om even terug te gaan in de tijd.

In de Westerse maatschappij zijn er enkele grootmachten met zeer machtige en bijna onaantastbare geheime diensten. Deze grootmachten, de Verenigde Staten van Amerika en Groot-Brittannië, hebben zich gigantische afluisterpraktijken toegeëigend om hun eigen bevolking te kunnen bespioneren. Wat ook naar buiten kwam is dat ook andere Europese landen zich schuldig maakten aan deze praktijken.

Dit afluisterschandaal werd enkele jaren geleden door de heren Asange en Snowdon onthuld. Door deze onthullingen werden deze heren door sommigen aanbeden als helden en door anderen verguist. Maar desalniettemin gaat het erom, dat door deze onthullingen de geheime diensten van beide landen en de overige Europese landen, veelal potsierlijke of symbolische beperkingen werden opgelegd. Het probleem is nu echter, dat door de alsmaar achter elkaar opvolgende aanslagen in Europa, de bevolking in de verschillende landen zich terdege afvragen hoe ver de overheid mag gaan om hun democratische vrijheden te beperken of hun privacy te overtreden. Dit is letterlijk een duivels dilemma!

**Lees ook eens:** [Meer dan een consultant](http://www.internationaalambitieus.com/blog/post/stephano-stoffel-meer-dan-een-consultant)

**Privacy en Vrijheid**

Allereerst moet gesteld worden dat de overheden van de desbetreffende landen op een democratische wijze zijn gekozen. Door de aan hun gegeven of verleende legitimiteit zijn zij bevoegd om namens de burgers te handelen. Maar zoals de praktijk uitwijst, gaat de uitvoerende macht vaak haar boekje te buiten. Dus in dat licht zijn burgers huiverig en wantrouwig tegen het (gedeeltelijk) opgeven van hun privacy en vrijheid. Maar aan de andere kant is er de dreiging van aanslagen. En overheden betogen dat zij door hun afluisterpraktijken mogelijke aanslagen kunnen voorkomen.

De aanslagen van de afgelopen periode hebben een ding gemeen, dat ze niet te voorspellen zijn en ook niet goed te achterhalen zijn via allerlei spionagepraktijken. Aan de andere kant wil de bevolking van de verschillende landen ook geen politiestaat hebben. Maar in feite gebeurt dat al!
Het enige wat nog niet gebeurt zijn vrijheidsbeperkende maatregelen, waardoor de burgers beknot worden in het bezoeken van bepaalde plaatsen of overal en te allen tijde gecontroleerd en/of gefouilleerd kunnen worden.

**Democratie is aan het vervagen**

De vanzelfsprekendheid van democratie is aan het vervagen. Vervagen doordat andere tijden, dilemma’s en dreigingen zich aandienen, die democratie niet meer vanzelfsprekend maken! Dus democratie met een zilveren rand van een politiestaat.

Wat is uw mening en welke waarde hecht u aan uw privacy? Deel dat hieronder met ons.