• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Amerika staat stil bij 11 september

Internationaal Ambitieus staat voor verbinding tussen de Nederlandssprekende landen, maar als je echt internationaal bent ingesteld sta je ook stil bij een wereldgebeurtenis als 9/11. Het is 14 jaar geleden, maar de schok van die dag leeft vandaag de dag nog voort bij velen.

De Verenigde Staten van Amerika zijn niet altijd eensgezind als staten onderling, maar die bewuste dag werden de VS een natie. Het sombere is dat er vaak iets vreselijks moet gebeuren voordat men hun onderlinge geschillen aan een kant kunnen zetten. 9/11 is wereldwijd een begrip geworden, maar jammer genoeg staan we daar maar 1 keer per jaar bij stil. Dat zie je ook aan de hedendaagse ontwikkelingen in de wereld, zoals de vluchtelingen uit Syrië. Vandaag wil IA een voorbeeld zijn van wat er kan ontstaan vanuit een positieve gedachte om onderlinge geschillen aan een kant te zetten.

Zo verenigd als de staten
De 9 IA-landen vormen gezamenlijk geen koninkrijk. Natuurlijk vallen de Antilliaanse eilanden onder het koninkrijk der Nederlanden, maar eigenlijk is er in beperkte mate sprake van verbinding. Het potentieel wordt niet benut. Aruba, Curaçao en Sint Maarten zijn landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden en Bonaire, Saba en Sint Eustatius vormen als bijzondere gemeenten Caribisch Nederland. Daarmee zijn we aan elkaar verbonden, maar er is geen sprake van vereniging zoals Amerika of het Verenigd Koninkrijk. Internationaal Ambitieus heeft wel als doel om de krachten te bundelen, zodat we net zo verenigd zijn als de staten.

Yes we can
Obama kan inspireren en staat symbool voor hoop. Aangezien het dit jaar zijn laatste herdenking is als zittende president, heb ik ergens hoop op dat sprankje vuur van Obama. Niet om te spuien, maar vooral om voor verbroedering te zorgen. Of in ieder geval mensen weer te herinneren aan hoe belangrijk dat is. Als we dat soort momenten vaker kunnen delen met elkaar, dan zijn we tot grootse dingen in staat. Yes we can!