• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

België, Koninkrijk van de Rode Duivels

Internationaal Ambitieus staat voor verbinding tussen de Nederlandssprekende landen. We zijn nu aangekomen bij het achtste IA-land. Na Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eustatius, Sint Maarten en Suriname is het nu de beurt aan België. In dit artikel laten we je kennis maken met waarschijnlijk het meest gecompliceerde IA-land, waardoor het ook moeilijker is om succesvol te worden met je ambitie of onderneming. Hoe vergroot jij je kansen in dit prachtige land?

Doordat wij onderzoek doen naar succes en op die manier ook België onder de loep hebben genomen en zelfs meerdere malen hebben bezocht, konden we jou al voorzien van de nodige tips en adviezen met de vorige artikelen. In dit artikel duiken we de diepte in, omdat ons is verteld dat als je wilt slagen in België, je hun geschiedenis moet kennen zodat je ze beter kan begrijpen. We beginnen eerst met uitleg over het land en de kansen en mogelijkheden en duiken vervolgens in op een stukje historie. Dat is van essentieel belang bij het opbouwen van een relatie met de Belgen.

Het land
België, of voluit het Koninkrijk België, heeft een bevolking van iets meer dan 11 miljoen inwoners. De belangrijkste stad is Brussel, hoofdstad van België en tevens bestuurlijk centrum van de Europese Unie en de NAVO. Het land heeft drie officiële talen waarbij 60% van de bevolking Nederlands spreekt, vooral in Vlaanderen. 40% spreekt Frans en minder dan een procent spreekt Duits. België ontstond na de Belgische Revolutie in 1830 toen het zich afscheidde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden.

België is sinds eind 20ste eeuw een federaal land en een constitutionele monarchie met aan het hoofd een koning die formeel weinig politieke macht bezit, maar in de praktijk genoeg ervaring kan opbouwen om informeel politieke invloed uit te oefenen. België groeide uit tot 's werelds 21ste economie, werd een van de welvarendste, meest ontwikkelde en meest geglobaliseerde landen ter wereld en bouwde op haar vrijemarkteconomie met beperkte overheidsinmenging een uitgebreide welvaartsstaat.

 

Gerelateerd: Do's and don'ts zakendoen met de Belgen

Internationale handelsmogelijkheden
De economie van België is gebaseerd op diensten, vervoer en handel. Het belang van de industrie neemt steeds meer af. België is een internationaal knooppunt voor goederen -en personenvervoer, met een uitgebreid wegennet van autosnelwegen en expreswegen. De haven van Antwerpen is op Rotterdam na de grootste van Europa. Ook de haven van Brugge-Zeebrugge en de haven van Gent zijn belangrijke goederenhavens. Zeebrugge geldt als 's lands grootste passagiershaven, Europa's belangrijkste roro -en aardgashaven en 's werelds belangrijkste autohaven.

Ondernemerskansen
Het leefmilieu in België staat onder druk door de hoge bevolkingsdichtheid. Het land is echt een draaischijf met zijn autosnelwegen, transport langs het water, over de wegen en een druk luchtverkeer. Vroeger lag het economisch zwaartepunt van het land in het gewest Wallonië met zijn mijnen en zware industrie, maar sinds de jaren 60 is de Waalse industrie verouderd en in crisis. Het economische belang van het gewest Vlaanderen groeide door zijn havens, kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's) en de constante groei van de dienstensector. Ook de renovatiesector beleeft gouden tijden aangezien de bouwgronden alsmaar schaarser worden.

 

Gerelateerd: 6 tips voor succesvol zakendoen in België

Complex systeem
De culturele en linguïstische diversiteit van het land heeft door een opeenvolging van staatshervormingen geleid tot een complex politiek systeem. België bestaat als federale staat uit verschillende gemeenschappen en gewesten die naast de federale regering een eigen regering hebben. Wat de levensstandaard betreft zijn er ongelijkheden tussen de inwoners van de verschillende gewesten. Het Vlaams Gewest is financieel gezien rijker dan Wallonië. Van de ruim 11 miljoen inwoners zijn er ruim 6 miljoen in het Vlaams Gewest, ruim 3 miljoen in het Waals Gewest en ruim een miljoen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Nederlandssprekend gedeelte
De zes regeringen en zes parlementen bestaan uit het Federale, het Vlaamse, het Waalse, het Brussels Hoofdstedelijke, de Franse Gemeenschap en de Duitse Gemeenschap. We richten ons met name op het Nederlandssprekend gedeelte, Het Vlaams Gewest oftewel Vlaanderen. Deze is ingedeeld in vijf provincies: Antwerpen, Limburg, Oost-Vlaanderen, Vlaams Brabant en West-Vlaanderen.

 

De twist van hoofdstad Brussel
Brussel is als onder andere federale hoofdstad zonder enige twijfel de belangrijkste stad van het land  en tevens de meest controversiële stad: ze vormt de inzet van veel twisten. Brussel is historisch een Vlaamstalige Brabantse stad en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ligt volledig ingesloten door het Vlaams Gewest. Brussel is de hoofdstad van Vlaanderen, maar ook van de Franse Gemeenschap. In theorie is Brussel tweetalig, maar in de praktijk meertalig met Frans als voornaamste taal. Zoals elke grote stad deint Brussel verder uit naar de Vlaamse Rand, die bij het Vlaams Gewest hoort. Dat zorgt voor politieke, communautaire spanningen, die hoog op kunnen lopen.

 

Gerelateerd: Hoe belangrijk Antwerpen is voor de verbinding met België
 

Overige Belgische weetjes en feitjes
De Belgische eetcultuur ontwikkelde zich in de bourgondische levenshouding. De Belgische keuken is een burgerlijke variant op de Franse keuken. België heeft ook meer dan 365 verschillende bieren en hebben met InBev de grootste brouwerijgroep ter wereld. Natuurlijk staat België ook bekend om zijn chocolade en dan vooral de Belgische bonbons en pralines. De kwaliteit van de Belgische gezondheidszorg behoort tot de beste ter wereld. De Belgische bevolking bestaat voor bijna een miljoen uit immigranten, zoals nakomelingen van gastarbeiders uit Italië, Turkije en Marokko en mensen van voormalig kolonie Congo. Verder  is de productiviteit van de Belgische werknemers een van de hoogste ter wereld. De Belgen staan er ook om bekend dat ze aanzienlijke bedragen investeren in een eigen, liefst zelfgebouwde,woning. De gezinsgrootte in België is de laatste tijd weer licht gestegen. De vruchtbaarheidsgraad ligt op 1,79 kinderen per vrouw waardoor België minder geconfronteerd wordt met een verouderende bevolking dan andere landen in Europa.

Actie!
Doe moeite en verdiep je in de Belgen! Wij deden dat onlangs nog met Goedele Liekens. Benieuwd naar het resultaat?