• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Carla Balentina-Martina: ‘Taal is één van de meest krachtige vormen om mensen te verbinden’

Feature Image

Van 13 tot en met 15 november 2018 organiseerde Internationaal Ambitieus de derde handelsmissie naar Suriname. Het was een groot succes met bedrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao en Nederland die naar Suriname zijn afgereisd om hun kansen en mogelijkheden te ontdekken. Eén van de ondernemers die heeft deelgenomen is Carla Balentina-Martina. Wat voor bedrijf heeft zij en wat waren haar plannen tijdens de handelsmissie?

‘Ik ben Carla Balentina-Martina, ben 53 jaar, ben gehuwd en heb twee volwassen jongens die beiden zelfstandig wonen. Ik heb 4 jaar in Nederland gewoond en heb daar gestudeerd aan de Hogeschool West-Brabant en de Hogeschool Eindhoven. In 1991 ben ik aan de Hogeschool Eindhoven afgestudeerd in Human Resource Management. Na mijn studieperiode in 1991 ben ik teruggekeerd naar Curaçao en heb ik zowel bij de overheid als in de privé sector gewerkt als HR-Adviseur en vervolgens als HR Manager’.

Avantean B.V.

‘In 2012 heb ik de overstap gemaakt en ben ik als zelfstandige gaan werken. In april dat jaar heb ik Avantean B.V. opgericht. Via Avantean bied ik consultancy diensten aan, aan voornamelijk ‘Small and medium sized-enterprises’ (SME’s) ofwel kleine -en middelgrote ondernemingen, op de gebieden van Human Resource Management en Organisatie-Ontwikkeling.

De diensten variëren van onder andere ondersteuning bij reorganisaties, bij het ontdekken en vaststellen van ondernemingsvisies en de daaruit voortvloeiende ondernemingstrategie, van middellang tot lang, tot het beschrijven en waarderen van functies en het ontwerpen van beloningsstructuren en – systemen’.

In mijn werk als consultant heb ik ontdekt dat het implementeren en onderhouden van bedrijfsoplossingen niet de meest gemakkelijkste opgave is voor de SME’s. Op de eerste plaats is het proces van leiden en doorvoeren van reorganisaties niet de kerntaak van deze SME’s. Zij beschikken, om deze reden, vaak niet over de kwaliteiten om deze door te voeren. Zij zijn daar gewoon niet op voorbereid’.

Small and medium sized-enterprises

‘SME’s wereldwijd, ook in Suriname, staan nu onder enorme druk van de globale ontwikkelingen op de gebieden van demografie, technologie en robotisering. SME’s moeten de gevolgen van deze ontwikkelingen op de economie, de gemeenschap en op hun organisaties, tijdig kunnen inschatten om vervolgens met creatieve en duurzame oplossingen te komen en deze door te voeren binnen hun organisaties om te kunnen overleven.

Organisaties dienen daarvoor dus over leiders te beschikken, die de capaciteiten hebben om deze ontwikkelingen te volgen en hun organisatie weerbaar genoeg te maken om te kunnen overleven en om succesvol te zijn in deze tijd. Dit vergt veel van de tegenwoordige leiders’.

‘Aanvullend op de consultancyoplossingen die ik in mijn werk presenteer aan organisaties, is gerichte organisatie -en leiderschapstransformatie dé uitkomst voor organisaties om er te kunnen zijn in deze tijd. COACHING is een krachtig instrument om dat soort leiders te kweken. Mijn ervaring met reorganisaties en de onderkenning van de behoefte voor transformatie van leiders binnen organisaties, hebben mij geïnspireerd om het door de International Coaching Federation (ICF) geaccrediteerde ‘CORE ENERGY COACHING’ programma, dat verzorgd wordt door het Institute for Professional Excellence in Coaching (iPEC) te volgen.

Als een ‘Business, Executive and Leadership Transformational Coach’ help ik de klant om zich te concentreren tot de kern van problemen en uitdagingen en om van daar uit de onderliggende energie, dat de gedachten, emoties, acties en levenservaring van de klant te beïnvloeden en te transformeren’.

‘De klant, die ook leider is, ontdekt zijn eigen interne krachten en kwaliteiten waarvan hij zich niet bewust was. Als leider binnen een organisatie is de persoon dan in staat om anderen binnen de organisatie te inspireren om buitengewone resultaten te behalen in alles wat ze doen. De klant zal altijd profijt hebben van deze transformatie om een betekenisvoller leven te kunnen leiden zowel in zijn werk als privé’.

Nog nooit in Suriname geweest

‘Ik ben nooit eerder in Suriname geweest. Op Curaçao werken er veel Surinamers, met name in het onderwijs, en de laatste tijd ook in andere sectoren. Op Curaçao heb ik Surinaamse buren, veel Surinaamse contacten en kennissen, die mij nieuwsgierig hebben gemaakt naar hun vaderland. Juist dit gegeven maakt het voor mij interessant en uitdagend om deze kans aan te grijpen kennis te maken met het land, de mensen, de cultuur en het bedrijfsleven en om op creatieve wijze mijn diensten aan te bieden.

Aangezien ik als coach ook internationale klanten wil helpen, heb ik de stap genomen om de mogelijkheden na te gaan om op internationaal terrein te starten met Surinaamse bedrijven en klanten, waar wij in ieder geval de taal gemeen hebben. Taal is een van de meest krachtige vormen om mensen en culturen met elkaar te binden’.

‘Ik heb er alle vertrouwen in dat als ik eenmaal contact heb gelegd met Surinaamse bedrijven uit diverse sectoren en hun de kracht en de voordelen heb laten zien van coaching, de gelegenheid zal krijgen om de leiders in deze bedrijven te helpen bij hun transformatie, opdat zij op hun beurt de doelstellingen in hun bedrijven kunnen helpen realiseren en een succesvolle onderneming kunnen leiden’.

‘Abundance is there for everyone anyone who belief that there is a spiritual force (however you name it) beyond us as human beings’.

Meer informatie over de aankomende handelsmissie naar Suriname? Klik hier!

Nieuwsbrief Internationaal Ambitieus
Schakel JavaScript in je browser in om dit formulier in te vullen.
Maandelijkse Nieuwsbrief