• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Claudelle Frijmersum: ‘Curaçao heeft in mijn hart een speciaal plekje’

Van 2 tot en met 4 oktober organiseert Internationaal Ambitieus de vijfde handelsmissie naar Curaçao waarbij wij bedrijven uitnodigen vanuit Aruba, België, Bonaire, Suriname en Nederland om hun kansen en mogelijkheden te ontdekken. Eén van de ondernemers die zal deelnemen is Claudelle Frijmersum – Sabajo. Wat voor bedrijf heeft zij en waar is zij op zoek naar tijdens de handelsmissie?

‘Ik ben Claudelle Frijmersum – Sabajo, getrouwd met Darryl Frijmersum en we zijn pas veertig jaar samen. Wij zijn de trotse ouders van Zayël, die arts is en nog gezellig bij ons woont. Naast Darryl en Zayël, gaat mijn liefde ook uit naar Boris, onze hond met wie ik een bijzondere band heb. Ik haal mijn passie, energie en focus voor de dingen die ik doe uit mijn liefde voor God en mijn leven valt en staat met meditatie over Zijn Woord. Daarnaast vind ik het heerlijk om te schilderen, te luisteren naar goede muziek en te genieten van de culinaire hoogstandjes van Darryl.’
 

‘Mijn passie is het empoweren en helpen van mensen om meer uit zichzelf te halen. Ik ben ervan overtuigd dat we veel meer kunnen doen dan we daadwerkelijk laten zien. Ik ben op zoek naar de potentie bij mensen en zie vaak veranderingen wanneer omstandigheden ertoe leiden; mensen die open staan om naar zichzelf te kijken kunnen achter hun latente talenten komen. Er ontstaat een mind shift op het moment dat ze dit ontdekken.’

 

 Loopbaan

‘In 2012 kwam het keerpunt in mijn loopbaan om mijn passie als zelfstandige te gaan uitvoeren. In die periode reisde mijn man regelmatig voor zijn bedrijf naar Suriname, Aruba en Curaçao. Tijdens één van zijn reizen werd aan zijn zakenpartner de volgende vraag gesteld door een directeur van PWC Advisory Aruba: “Hoe kunnen we medewerkers stimuleren om mee te gaan bij het implementeren van nieuwe structuren en processen?” Naar aanleiding van dit vraagstuk heb ik mijn expertise op het gebied van persoonlijke ontwikkeling met behulp van online assessments ingezet. Er bleek serieuze belangstelling te zijn voor het product en de diensten.’  

 

‘In maart 2013 was Frijmersum en Frijmersum Consulting (FenF Talentmanagment Consulting) een feit en gaf ik samen met PWC Aruba presentaties op Aruba en Curaçao over persoonlijke ontwikkeling met behulp van online assessments.’

‘Sinds 2014 voert FenF Talentmanagment Consulting zelfstandig opdrachten uit in Nederland, Aruba, Curaçao, Suriname en St. Maarten. We hebben de exclusieve licentie van HFM Talentindex online assessment; het meest geavanceerde, laagdrempelige en gebruikersvriendelijke online assessment systeem. De rapporten zijn direct beschikbaar en heel toegankelijk. Dit maakt dat het goedkoop is omdat er weinig tijd nodig is om te begrijpen wat er staat.’ 

 

Bedrijfsactiviteiten

‘Ik richt me op HRM’ers, directeuren en managers die willen investeren in de ontwikkeling van personeel en sinds kort ook op zzp’ers. Door de snel veranderende markten en de krapte op de arbeidsmarkt worden organisaties gedwongen duurzaam personeelsbeleid te voeren. Veel organisaties maken nu een snelle groei mee; wat betekent dat ze moeten investeren in de ontwikkeling van het personeel.’

 

‘Alles moet steeds sneller, hierdoor worden vaak nieuwe taken toegevoegd aan bestaande functies. Mensen komen soms in functies terecht die nog niet zijn beschreven, loopbaan vraagstukken blijven onbeantwoord en mensen blijven jarenlang ongemotiveerd in dezelfde functie zitten. Medewerkers uit verschillende disciplines worden bij mekaar gezet om als team samen te werken. Selecties worden op “de snelle manier” uitgevoerd en er wordt van medewerkers verwacht dat ze direct en snel resultaat behalen. Eenduidige functieprofielen zijn vaak niet voorhanden en kloongedrag ligt in elke organisatie op de loer.’

 

‘Deze en nog vele andere vraagstukken en problemen kunnen vrijwel direct worden beantwoord met de talentindex online assessments. De assessments maken meetbaar en voorspelbaar wat wel en wat niet van medewerkers kan worden verwacht. Teams kunnen met de juiste competenties worden gevormd en sneller resultaatgericht presteren. Binnen 30 minuten wordt een eenduidig functieprofiel samengesteld met de juiste functiecompetenties waardoor snel het juiste talent wordt binnengehaald. De talenten van medewerkers worden gerichter ingezet en ontwikkeld en opvolgers voor sleutelposities in de organisatie kunnen tijdig worden klaargemaakt.’

 

‘Ik geef presentaties aan HRM’ers, directie, managers en medewerkers over de inzet van online assessments en wat talentmanagement voor een organisatie kan betekenen. Ik adviseer, train en coach met input van de rapporten. Intussen merk ik dat er in de praktijk geen gebrek is aan ambitie op het gebied van talentmanagement maar het is vaak een challenge om commitment te krijgen van de lijnmanagement en management. Ik laat dan zien hoe informatie over talenten van medewerkers  kan helpen om doelen te bereiken omdat het makkelijker wordt om te sturen op houding en gedrag. Ik probeer te begrijpen wat mijn doelgroep belangrijk vindt en dat vertaal ik naar continuïteit, productiviteit en opbrengsten door middel van talentmanagement.’

 

‘De ontwikkeling van de HR-manager naar strategisch business partner vraagt om andere competenties; ze worden getraind en gecoacht om zelf te sturen op resultaat en HR-projecten te initiëren. Het gaat dan niet meer alleen over de uitvoering maar over visie en beleidsvorming. Ze worden gestimuleerd om niet te staan kijken hoe de rest van de organisatie wordt ontwikkeld maar om ook mee te gaan in de ontwikkeling.’
 

Over Curaçao

‘Curaçao heeft in mijn hart altijd een speciaal plekje. Toen ik 10 jaar was, kwam ik er voor het eerst. Ik ben verliefd op het eiland, that’s it! Ik leer nu ook de mensen veel beter kennen en het mooie hiervan is dat zakendoen dan een bijzaak wordt. De mensen willen je graag leren kennen om te weten wie je bent en dat spreek mij erg aan. Er ontstaan daardoor mooie vriendschappen. Ik heb niet veel met mensen die mij willen kennen om wat ik heb.’ 

 

 Verwachtingen Curaçao 

‘Zakelijk zijn er natuurlijk veel mogelijkheden; eigenlijk bij elk bedrijf waar mensen werken zou FenF Talentmanagement Consulting van betekenis kunnen zijn. Maar ik wil vooralsnog in contact komen met ondernemers die willen investeren in het talent van hun medewerkers. Ondernemers die duurzaam personeelsbeleid hoog in het vaandel hebben en zich ervan bewust zijn dat ze medewerkers die niet goed functioneren of niet op de juiste plek zitten niet zonder meer kunnen ontslaan.’

Service en boodschap

‘Ik wil organisaties helpen met vraagstukken over:

Selectie: om scherper te kijken naar de competenties, capaciteiten, drijfveren en learning agilities van kandidaten zodat ze mensen aannemen die ook presteren.
 

Ontwikkeling: om eruit te halen wat er wel in zit, want wat er niet in zit, haal je er ook niet uit.
 

Talentmanagement: om organisatiestrategieën en –doelen succesvol te realiseren door de juiste talenten op de juiste plek te zetten. Meten is weten en het kennen en benutten van talent zorgt voor het succes van een organisatie.’

‘Real leadership is uplifting and developing others to their full potential and management is meeting organizational targets and having the figures right.’