• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

De weg naar verandering van de incassocultuur in Nederland

In 2012 startte ik met Anti Incasso omdat ik vanuit een maatschappelijk plichtsbesef wilde ondernemen om mensen met incassoproblemen te helpen. Toen ik de organisatie samen met mijn toenmalige partner startte, werd ik uitgelachen om de naam van mijn bedrijf en de wijze waarop de onderneming geld zou verdienen. Inkomsten genereren door mensen te helpen met een betalingsprobleem leek onhaalbaar.

De obstakels op de weg”

Ik kreeg veel vraagtekens en twijfels over de haalbaarheid van mijn doelen. Zowel in mijn privé als zakelijk netwerk. Uiteindelijk kreeg Anti Incasso landelijk media aandacht bij de grote mediakanalen. Dit gebeurde niet omdat het bedrijf een goede marketingstrategie had, maar omdat het bedrijf zich onderscheidde van het gemiddelde juristenkantoor. De aandacht zorgde voor zichtbaarheid en dat zorgde weer voor klanten en uiteindelijk kon er omzet gerealiseerd worden. Nog belangrijker is dat het netwerk effectief uitbreidde.

In die periode groeiden wij als professionals. Don Ceder startte met zijn advocatenkantoor en ik creëerde een professionele organisatie waarin youngprofessionals de mogelijkheid krijgen om zichzelf te ontwikkelen binnen het juridische werkveld. Door hun ontwikkeling kon ik ook als professional groeien.

Het verlangen naar meer”

Bij het uitvoeren van mijn werkzaamheden merkte ik dat er in de samenleving grote groepen mensen dagelijks geschaad worden door grote bedrijven. De professionals waarmee ik bij Anti Incasso werkte waren inmiddels op strategische plekken beland in de samenleving. Plekken zoals de advocatuur, overheidsinstellingen, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven  waardoor meerdere deuren open gingen voor mij als persoon en uiteraard de organisatie. Hierdoor groeide de behoefte om gezamenlijk  een grotere stap te zetten dan voorheen met Anti Incasso.

Wij kozen ervoor om de telecomsector te belichten en merkten dat miljoenen mensen dagelijks benadeeld worden door telecomproviders. In december 2015 besloten wij samen met een team stichting ConTel op te richten. Ons doel was om mensen inzicht te bieden in hetgeen zij betalen voor hun telefoonabonnement door transparantie te creëren in de telecomsector. Wij willen dat telecomproviders hun verantwoordelijkheid nemen voor hun werkwijze, namelijk consumenten verkapte kredieten verstrekken zonder zich te houden aan wet en-regelgeving onder het mom abonnement met “gratis” toestel.

“En toen werden de ongelovige gelovig!”

Ook toen lachten experts ons uit; dit keer publiekelijk. Zelfs de partijen die ook de belangen van consumenten behartigen. Wat wij hebben geleerd is dat niet iedereen op hetzelfde moment wakker wordt, dus neem ze dan ook niet kwalijk dat zij hun mening vormen op basis van de kennis die zij hebben. Een visie is vrij vertaald een blik in de toekomst vann hoe jij de wereld ziet. Kenmerkend hiervan is dat er een beperkte groep zicht heeft over hoe die wereld eruit zal zien, totdat het gerealiseerd is. Houd daarom ook vol en heb geduld, want een visie is vaak gericht op lange termijn.
 

Gratis is toch nooit gratis?

Natuurlijk is niks gratis in de samenleving en uiteraard valt dit onder jouw verantwoordelijkheid wanneer een consument een product aanschaft. Echter houden wij met deze stelling geen rekening met het feit dat wij niet allemaal hetzelfde kennisniveau hebben. Er zijn mensen met een beperking die niet zo goed hun eigen gedragingen kunnen inschatten. Er zijn jongeren die gevoelig zijn voor de laatste trend en vanuit emotie aankopen doen. Er zijn ouderen die niet meer zo goed beseffen dat “gratis” in de huidige samenleving betekent “verborgen kosten op een juridische wijze verwerkt in een product met een schriftelijk contract en daarbij behorende voorwaarden gedeponeerd bij de KvK of de rechtbank”. Juist voor die mensen is er dan ook consumentenbescherming, omdat een professionele organisatie zoals KPN, Vodafone of T-Mobile de kennis bezit. De verhouding tussen consumenten en bedrijven is oneerlijk, omdat het geen gelijkwaardige partijen zijn.

Telecomvordering landelijk platgelegd

Vijf maanden later liggen alle incassovorderingen, ontstaan door een betalingsachterstand uit een ''gratis'' telefoonabonnement, landelijk stil omdat de Hoge Raad, oftewel de hoogste rechter in ons land, telecomproviders consumenten die een abonnement hebben met een gratis mobieltje moeten compenseren.

“Afkeuring gedragsregels Telecomsector”
 

ConTel creëert daarmee transparantie in Telecomsector

Uiteindelijk heeft minister Dijsselbloem de gedragscode in april afgekeurd. Vanaf nu moet het in Nederland dus altijd duidelijk zijn wat je exact betaalt voor jouw toestel en abonnement. Ook moet het duidelijk zijn aan wat voor lening je gebonden bent wanneer je een telefoon meekrijgt en welke financiële consequenties dat heeft. Zo weet je altijd waar je aan toe bent, de realisatie van onze eerste doelstelling werd daarmee een feit: zie artikel

De tweede doelstelling van ConTel is het compenseren van alle gedupeerden in Nederland die schade hebben geleden door de telecomproviders. In de afgelopen maanden hebben er achter de schermen verschillende gesprekken plaatsgevonden met KPN, T-Mobile en andere stakeholders met als doel om een schikking te treffen. Als de telecomproviders weigeren mee te werken aan een schikking, zal ConTel een procedure opstarten en een massaclaim indienen; waarschijnlijk een van de grootste in de Nederlandse geschiedenis.

Maatschappij oordeelt over benadeelde consument telecomprovider profiteert”
Het grootste probleem is dat consumenten elkaar veroordelen omdat de een wist dat zij belazerd werd en de ander had moeten weten dat zij belazerd had kunnen worden. Terwijl wij ons eigenlijk moeten richten op degene die ons belazert. Wij hebben allemaal een familielid, vriend of partner die op welke wijze dan ook gedupeerd is met een “gratis” abonnement. Wij accepteren toch ook niet dat een vrouw met een kort rokje aangerand mag worden omdat zij er uitdagend uitziet in de ogen van een aanrander? Waarom accepteren wij dit dan wel in de telecomsector?

 

“En toen werden de ongelovige gelovig!”

Van criticus naar geduchte concurrent”

Diezelfde criticus die ons geen slagingskans gaf, noemt ons vijf maanden later in een persoonlijk gesprek een concurrent. Dit is geen gepast woord, omdat het maatschappelijk belang voorop staat. Het is wel een compliment om te horen en te zien hoe posities en belangen van personen en organisaties in een korte tijd kunnen veranderen. Mijn waardering zit dan ook niet in het feit dat ik gelijk krijg, maar dat de visie en de doelstellingen gerealiseerd worden.

Jij bent de enige die jouw visie kan stagneren of realiseren!”

Laat niemand op je neerkijken vanwege jouw leeftijd, afkomst, geslacht of omdat je niet met de massa meegaat. Veel mensen kunnen namelijk nog niet begrijpen wat jij al gezien hebt, en kunnen daarom negatief reageren op jouw plannen. Als jij een droom of idee hebt, kan een ander dat alleen vernietigen als jij die persoon de macht geeft om dat te doen.

"Don't let small minds convince you that your dreams are too big."

Mocht je vandaag wakker geworden zijn en beseffen dat je benadeeld bent, schrijf je dan nu in via Afzetabbo en geef de boodschap door, want wij worden allemaal op een later tijdstip wakker.