• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Discriminatie op de Haagse arbeidsmarkt

Het Sociaal Cultureel Planbureau heeft in opdracht van de gemeente Den Haag onderzoek gedaan naar discriminatie op de arbeidsmarkt. Uit het onderzoek “Op afkomst afgewezen” blijkt dat bij volstrekt identieke CV’s voor diverse functies, autochtone sollicitanten 34% kans maken uitgenodigd te worden voor een gesprek. Bij Hindoestaanse sollicitanten is die kans aanzienlijk lager namelijk 23% terwijl Marokkaanse sollicitanten slecht 19% kans hebben uitgenodigd te worden voor een gesprek. De uitkomst van het onderzoek is voor de gemeente Den Haag aanleiding geweest een pilot anoniem solliciteren uit te voeren. De pilot loopt nog tot juni; daarna worde de resultaten van het experiment bekend gemaakt. Op het congres ‘’Hindoestanen op de arbeidsmarkt’’ van vrijdag 15 april jl. was ik een van de sprekers in de New World Campus te Den Haag. Hieronder een beknopte weergave van mijn presentatie. Zie de volledige presentatie op mijn Linkedin Pagina.

Hardnekkig fenomeen

Discriminatie van allochtonen op de arbeidsmarkt is een hardnekkig fenomeen. Reeds in 1987 heeft Frank Bovenkerk met zijn onderzoek ‘’Omdat zij anders zijn” discriminatie op de arbeidsmarkt wetenschappelijk aangetoond. Sindsdien zijn er tientallen, zo niet honderdtallen onderzoeken uitgevoerd waarin discriminatie op de arbeidsmarkt is vastgesteld. De overheid heeft met sociale akkoorden, wetgeving, convenanten, actieplannen, kenniscentra, commissies, taskforces, regionale actieplannen en diversteitschapters geprobeerd om discriminatie tegen te gaan en de participatie van allochtonen op de arbeidsmarkt te vergroten. Met wisselend succes, kunnen we constateren. Immers, er is nog steeds geen sprake van een evenredige arbeidsparticipatie van allochtonen en autochtonen.

Arbeidsmarkt in transitie

De arbeidsmarkt is volop in beweging. Verschillende trends en ontwikkelingen zijn van invloed op de arbeidsmarktpositie van allochtonen c.q. die van Hindoestanen. Zo hebben zich in de afgelopen decennia nieuwe groepen werkzoekenden (meer vrouwen, mensen uit Oost Europa) gemeld op de arbeidsmarkt. Eén werkzoekende moest in 2015 concurreren met 1,1 miljoen andere werkzoekenden, waaronder een half miljoen mensen die van baan wilden veranderen. Hoe onderscheid je je als werkzoekende in een dergelijke markt? Een andere ontwikkeling is dat er sprake is van een gesegmenteerde arbeidsmarkt voor specifieke groepen met daarbij behorende eisen. Sluiten jouw competenties aan op dat specifieke segment van de arbeidsmarkt? Voorts is er sprake van een structurele mismatch omdat het onderwijs onvoldoende aansluit op de vraag van de arbeidsmarkt. Een aantal andere trends waar werkzoekenden en baanveranderaars mee te maken hebben, zijn de volgende. Er is sprake van kennisintensivering en steeds hogere opleidingseisen die aan beroepen worden gesteld; vaste banen komen er amper bij; de flexibele schil op de arbeidsmarkt kent verschillende vormen waaronder een miljoen zelfstandigen zonder personeel (zzp). Ook de structuur va de Nederlandse economie veranderd van landbouw/industrie naar een diensten economie. En tenslotte verdwijnen de komende jaren veel banen als gevolg van robotisering en ICT.

21th century skills

De complexe en steeds veranderende arbeidsmarkt stelt naast vakkennis andere eisen aan zowel werkzoekenden als werkenden. Dat geldt ook voor de Hindoestanen op de arbeidsmarkt. Vaardigheden als samenwerken, communicatie, ICT-geletterdheid, kritisch nadenken, een probleemoplossend vermogen en een ondernemende attitude zijn naast vakkennis minstens zo belangrijk voor de werknemer van de toekomst. Bovendien is de werking van de arbeidsmarkt niet transparant. 75% van de vacatures worden via netwerken vervuld. Hoe krijg je toegang tot deze netwerken? Discriminatie op de arbeidsmarkt is zeker een factor die de positie van Hindoestanen op de arbeidsmarkt beïnvloedt, maar er zijn nog heel veel andere factoren die belangrijk zijn om een baan te verwerven en een loopbaan te ontwikkelen.

 

Drs. Stanley A. Ramkhelawan (Arbeidsmarktstrateeg en Verandermanager)