• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Do’s and don’ts zakendoen in België

België, of voluit het Koninkrijk België, is een West-Europees land dat ligt aan de Noordzee en grenst aan Nederland, Duitsland,Luxemburg en Frankrijk. Het land is 30.528 km² groot en heeft een bevolking van iets meer dan 11 miljoen inwoners. De belangrijkste stad is Brussel, hoofdstad van België en bestuurlijk centrum van de Europese Unie.Het land heeft drie officiële talen: ongeveer zestig procent van de bevolking spreekt Nederlands, vooral in Vlaanderen, veertig procent spreekt Frans, vooral in Wallonië, en minder dan één procent spreekt Duits, in de Oostkantons.

Belgen zijn over het algemeen terughoudend en het opbouwen van een goede zakenrelatie vergt tijd en veronderstelt persoonlijk contact. Voor Belgen is vertrouwen een voorwaarde om tot zaken te komen.

Tips

  • Houd rekening met de taalverschillen binnen de 3 gewesten in België en wees daarop voorbereid. De voertaal van Vlaanderen is Nederlands, wel met enkele specifieke uitdrukkingen en terminologie. 
  • Toon de nodige bescheidenheid en gereserveerdheid.
  • Weet wie bij onderhandelingen uw gesprekspartner is. Degene met wie u spreekt, hoeft niet degene te zijn die de beslissingen neemt.
  • Verwacht niet dat Belgen op het einde van het gesprek de knoop doorhakken. Men wil vaak nog wat bedenktijd.
  • Belgen zijn specialisten in het sluiten van compromissen. Dat kan een nadeel zijn omdat een Belg niet onmiddellijk zegt wat hij denkt. Trek dus geen snelle conclusies uit een gesprek.

Gerelateerd: Do’s and Don’ts zakendoen in Suriname