• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Elwin Groenevelt: ‘Qredits uitbreiden van Nederland naar het Caribisch deel van het Koninkrijk

Elwin Groenevelt (1969) komt uit een echte bankiersfamilie. Zijn opa werkte voor de AMRO Bank en zijn vader bij de Rabobank. Het stond dus al vroeg vast dat Elwin ook bij een bank zou gaan werken. Elwin studeerde Bedrijfskunde in Amsterdam en startte zijn carrière als managementtrainee bij Credit Lyonnais Bank Nederland. In de daaropvolgende vijftien jaar heeft Elwin diverse managementfuncties bekleed bij Generale Bank en Fortis Bank.

 

In 2006 is Elwin gestart met een project binnen Fortis Bank op gebied van microfinanciering, geïnspireerd door Mohammed Yunus. Doelstelling was om ondernemers met goede plannen die binnen de bank niet werden gefinancierd, toch te financieren voor maximaal € 10.000. Elwin had 20 collega’s gevraagd om deze klanten te coachen. Daarmee werd het eerste project Microfinanciering binnen een bank geboren. Als gevolg van het succes van dit project, werd Elwin gevraagd door het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken én de Raad voor de Microfinanciering (daarin toenmalig prinses Máxima) om met een projectbureau een model te bedenken voor Microfinanciering in Nederland. Dit was best een moeilijke keuze: verder gaan met een forse carrière binnen het bankwezen of je echte passie en droom nastreven. Elwin koos, na een weekend slapeloze nachten te hebben gehad, voor het laatste!

 

Start Qredits

Dit leidde uiteindelijk tot de start van Stichting Qredits Microfinanciering Nederland. Daarmee kwam een ‘jongensdroom’ uit. Elwin kreeg de mogelijkheden van de Nederlandse overheid en de drie grootbanken om een landelijke microfinancieringsorganisatie op te zetten met als doel: startende ondernemers dusdanig te coachen en te financieren dat ondernemers de kans krijgen om hun droom waar te maken, zelfstandig in hun levensonderhoud te voorzien én werkgelegenheid te creëren!

 

Elwin had bij de start van Qredits drie uitgangspunten: de organisatie moest non-profit zijn, binnen 3 jaar financieel sustainable zijn én actief samenwerken met banken.

 

Bij de start in 2009 had Qredits vijf personeelsleden, geen IT-infrastructuur en nul klanten. Nu, na acht jaar, heeft Qredits 63 medewerkers, 600 vrijwillige coaches, ruim 9.000 klanten en is Qredits the European Best Practice op gebied van IT-innovaties voor microfinancierings-organisaties. Van de ruim 40 kredietaanvragen per dag wordt 25% door de commerciële banken doorverwezen. Qredits verstrekt inmiddels ongeveer 170 zakelijke kredieten per maand in de range van € 5.000 – € 250.000 per lening.

 

Wat is de voornaamste reden dat Qredits zich richt op de startende ondernemer?

‘Het is in Nederland de afgelopen jaren steeds moeilijker geworden voor startende ondernemers om een financiering onder € 250.000 te krijgen bij banken. De belangrijkste afwijzingsgronden voor banken zijn met name: geen eigen geld, geen zekerheden, geen track-record en branche (met name retail en horeca wordt vrijwel niet meer gefinancierd). Daarnaast zijn kleine leningen voor commerciële banken niet rendabel te financieren. De handling, compliance- en risicokosten zijn doorgaans hoger dan de opbrengsten.’

 

‘Qredits stapt in dit ‘gat’ wat de banken laten liggen. Want startende ondernemers moéten de kans en het vertrouwen krijgen om te kunnen beginnen. Enerzijds om mensen de kans te geven om hun dromen en mogelijkheden te laten uitkomen en daarmee financieel in hun eigen behoeften te voorzien en niet afhankelijk te zijn van een uitkering. Anderzijds zijn startende ondernemers de basis van een goed draaiende economie. Ze creëren werkgelegenheid, betalen huur en belastingen en dragen bij aan de groei van het bruto nationaal product.’

 

‘Qredits verstrekt niet alleen kredieten aan startende ondernemers, maar ook aan bestaande ondernemers die willen groeien en investeren. Daarnaast krijgt elke startende ondernemer de kans om een jaar lang gecoacht te worden door een van de vrijwillige ondernemerscoaches uit onze pool. Deze coaches zijn allemaal zelf ondernemer en daarmee een ideaal klankbord voor elke startende ondernemer. Op deze manier zorgen we ervoor dat elke klant goed voorbereid, met voldoende financiële middelen én een persoonlijke coach succesvol kan starten als ondernemer!’

 

 Qredits is ook actief op Bonaire en onlangs ook Aruba. Wat is de reden voor de stap naar het Caribisch deel van het Koninkrijk?

‘Onze visie is dat we graag alles wat we de afgelopen jaren in Nederland hebben ontwikkeld en geleerd beschikbaar willen maken in alle delen van het Koninkrijk. Want op de Caribische eilanden speelt dezelfde problematiek voor starters: banken verstrekken minder makkelijk krediet én startende ondernemers worden onvoldoende begeleid. Daar kan Qredits het verschil in maken. Eind 2015 is Qredits gestart met een front-office op Bonaire. Inmiddels hebben we op Bonaire ruim 30 kredieten verstrekt en krijgen we wekelijks aanvragen. Op 1 april (geen grap ☺) starten we met een front-office kantoor op Aruba (locatie MFA Noord). Momenteel zijn we bezig met het werven van twee senior bedrijfsadviseurs, die de kredietaanvragen gaan behandelen.’

 

‘Op 1 september starten we op Sint Maarten / Saba / Statia en hopelijk in 2018 op Curaçao.’

 

Welke kansen en mogelijkheden ziet u voor de startende ondernemers uit het Caribisch deel van het Koninkrijk?

‘We zien enorm veel kansen! Banken verstrekken al lange tijd weinig starterskredieten aan ondernemers. Zeker in het segment tot AWR 100,000 zijn er weinig mogelijkheden. Daarnaast kunnen we echt nog werken aan de algemene verbetering van ondernemerschap op de diverse eilanden. Te beginnen bij het onderwijs: daar zitten de ondernemers van de toekomst. We moeten studenten al leren dat ondernemerschap een coole mogelijkheid is. We moeten ze leren wat ondernemerschap allemaal inhoudt en wat de kansen en risico’s zijn. Qredits heeft hiervoor het EigenBaas Onderwijsprogramma ontwikkeld. Een programma met werkmateriaal, e-learnings en gastcolleges door ondernemers.’

 

‘Tenslotte denken we dat het opzetten van een coachingsnetwerk met enthousiaste ondernemers een mooie spin-off geeft op de eilanden. Elkaar helpen door middel van ondernemerssupport!’
 

Naar welke landen wil Qredits nog graag uitbreiden?
‘Qredits is binnen Europa zo langzamerhand een best practice geworden. We zijn de eerste organisatie die voldoet aan de European Code of Good Conduct. Er is internationaal veel interesse voor ons businessmodel, onze samenwerking met de commerciële banken en onze IT-systemen. Maandelijks krijgen we verzoeken voor het doen van presentaties, het spreken bij events en conferenties en het organiseren van exchange visits.’

 

‘Qredits heeft een internationale ambitie geformuleerd. De e-learnings Ondernemingsplan Schrijven is inmiddels vertaald in vijf talen en wordt gebruikt in onder andere Griekenland, Italië en Cuba. We hebben een pakket ontwikkeld om deze innovatieve e-learning te vertalen en op maat te maken voor diverse landen. Op Aruba wordt deze e-learning bijvoorbeeld aangeboden in het Nederlands, Engels, Spaans en Papiamento.’

 

‘Daarnaast heeft Qredits een franchise model ontwikkeld. Bij deze variant wordt een organisatie opgezet die feitelijk gebruikt maakt van de processen, systemen, organisatiemodel, kredietacceptatiebeleid en de naam Qredits in het buitenland. Doel hiervan is om in landen waar nog geen microfinancieringsorganisatie is, denk aan Zweden, Denemarken, Zwitserland en Oostenrijk, op een efficiënte wijze een organisatie te kunnen opzetten. We verwachten dat dit de komende jaren zal worden geëffectueerd.’

 

 Heeft u nieuwe ontwikkelingen die u graag met de lezers van Internationaal Ambitieus wilt delen?

‘Qredits zal de komende jaren verder uitbreiden op de Caribische eilanden in ons Koninkrijk. We verwachten te groeien in volume en de maximale kredietlimiet zal langzaam omhoog gaan. Zo hebben we op Bonaire per 1 januari 2017 de maximale limiet verhoogd van $ 25,000 naar $ 50,000. Op Aruba starten we met een limiet van AWG 50,000. Dit zal de komende jaren naar verwachting ook stijgen.’

 

‘Daarnaast zoeken we enthousiaste en succesvolle ondernemers die ons willen helpen om een coachingspool te starten. Dus ben je een succesvolle ondernemer en wil je graag bijdragen aan de versterking van het ondernemerschap op je eiland: meld je aan bij Qredits via www.qreditscoach.nl.’