• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Eugenie Manhoef: ‘ik help graag de meest kwetsbare groep in Suriname’

Mijn naam is Eugenie Manhoef. Ik ben 26 jaar, moeder van een dochtertje van zes maanden oud en woonachtig in Rotterdam. Ik heb drie zusjes en drie broertjes en ben de oudste van allemaal. In 2011 heb ik de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening afgerond aan de Hogeschool te Rotterdam. Deze studie past bij mij omdat ik me altijd genoodzaakt heb gevoeld om mijn medemens te helpen. In het dagelijks leven werk ik als ambulant woonbegeleider bij het Leger des Heils in Amsterdam.

 

Hoewel ik in Nederland ben geboren en getogen, voel ik me sterk verbonden met Suriname. Dit is tot stand gekomen door de vele vakanties die ik in Suriname heb doorgebracht en ik ga er nog steeds regelmatig naartoe.

 

De geur, het eten, de gezelligheid, de mensen, mijn familie/vrienden en vooral de ontspanning zorgen ervoor dat Suriname niet meer als vakantie, maar als thuiskomen voelt voor mij. Momenteel staat Suriname er economisch slecht voor. De Surinaamse dollar daalt in waarde, de salarissen blijven gelijk, de producenten verhogen hun prijzen en de overheid draait langzaam haar geldkranen dicht. Dit heeft als gevolg dat de Surinaamse bevolking, met name de armere bevolking, er financieel op achteruit is gegaan.

 

Crisis in Suriname

Op het internet is alles te volgen en zijn er diverse interviews te zien waarin Surinamers vertellen wat voor gevolgen de slechte economie op hen heeft. Ik heb deze berichten en verhalen ook telkens voorbij zien komen. De huidige situatie in Suriname raakt mij namelijk enorm, juist omdat ik mij zo verbonden voel met het land. Wat mij echt geraakt heeft, is dat mensen gewoonweg niets te eten of te drinken hebben en dat kan niet. Voedsel en drinken is de basis voor elk mens, of dit nu uitgebreid is of niet.

.

 

“Ik ga iets doen!”

 

Elke keer als ik die nare berichten voorbij zag komen, zei ik dat ik het erg vind maar ik deed er vervolgens niets mee. Tot aan 30 mei 2016. Toen besloot ik dat ik iets moest doen! Ik heb daarom besloten om een deel van mijn vakantie hiervoor in te zetten en een hand uit te reiken naar degenen die dit echt nodig hebben. Ik ga gratis eten en drinken uitdelen. Hiermee kan ik niet iedereen in Suriname helpen, maar ik probeer wel mijn steentje bij te dragen aan een deel van de mensen die dit het hardst nodig heeft.

 

Deze boodschap heb ik op Facebook gedeeld en ik heb de lezers verzocht om mij hierin te steunen. Een aantal lezers heeft dit gedaan door financieel bij te dragen of door benodigde producten aan te schaffen. Met de financiële donaties heb ik de basisbenodigdheden aangeschaft zoals rijst, olie, suiker en melk. Deze producten zijn momenteel veel duurder in Suriname dan in Nederland. Uiteindelijk heb ik nu twee volle dozen gevuld en deze ga ik op 24 juni 2016 naar Suriname versturen zodat deze tijdig aankomen en ik direct aan de slag kan. Ik ga dan samen met familieleden, vrienden en kennissen koken en eten uitdelen bij kindertehuizen en aan daklozen, voor zover dit toereikend is.

 

Op langere termijn

Naast dit initiatief, wil ik me ook oriënteren op de hulpvragen van de kwetsbare doelgroepen in Suriname. Dit zodat ik bij terugkomst in Nederland de benodigde spullen zoals kleding, schoenen, schoolmaterialen, maar ook financiën kan inzamelen om deze per doos naar Suriname te sturen. Het is mijn wens dat mijn initiatief, gedurende mijn afwezigheid in Suriname, voortgezet kan worden.

 

Op langere termijn, zou ik op bovenstaande wijze iets willen betekenen voor meerdere kwetsbare doelgroepen in Nederland en dan uitgebreider. Dit hoop ik te bereiken door mij te blijven ontwikkelen en verdiepen in mijn werkveld, zodat ik de benodigde kennis en ervaringen op kan doen om mijn initiatief uit te breiden.

Voor meer informatie kunt u mij mailen via Internationaal Ambitieus.