• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Eva Stroo: ‘Screen Suriname biedt duurzame oplossingen voor bedrijven’

In het vorige artikel kon u lezen over de emigratie van Eva Stroo. In dit gedeelte wordt haar ondernemende kant belicht. Eva Stroo is de oprichter van ‘Screen, van analyse tot oplossing’. Met Screen test ze de capaciteiten van werknemers binnen bedrijven. Hoe wordt dit gerealiseerd?
 

De werkzaamheden van Screen voerde ik eigenlijk al uit in Suriname. Vorig jaar heeft iemand me benaderd om de werknemers in zijn bedrijf te testen op hun capaciteiten, omdat er sprake was van inefficiëntie en communicatie- en motivatieproblemen. Ik beschik over veel testen en hierdoor kon ik mijn ervaring in het bedrijfsleven combineren met mijn werk als psycholoog. Een tijdje terug sprak ik met een goede vriend die vertelde dat hij regelmatig vrienden spreekt die kampen met soortgelijke problemen binnen hun organisatie. Hierdoor kwamen we tot de conclusie dat eigenlijk elke organisatie baat zou hebben bij de werkzaamheden die ik eerder had gedaan, maar dat ik de mogelijkheden van diensten niet op papier had staan. En binnen korte tijd was ‘Screen, van analyse tot oplossing’ gecreëerd.”

 

Diensten van Screen

“De werkwijze van Screen onderscheidt zich door het toepassen van een wetenschappelijke benadering, waardoor er een gedegen analyse wordt gedaan en er een werkzame, duurzame oplossing kan worden geboden. Voorbeelden hiervan zijn het gebruiken van specifieke gelicenseerde testen en aangetoonde effectieve individuele begeleiding en groepstraining”.

 

De diensten die Screen aanbiedt in Suriname en de Caribbean kunnen worden onderverdeeld in drie onderdelen: personeelsselectie en diagnostiek, (psychologische) begeleiding en coaching, en trainingen.

 

Personeelsselectie en diagnostiek

Door psychologisch onderzoek kunnen sollicitanten op geschiktheid worden beoordeeld. Daarnaast is het zeer van belang om te analyseren of huidige medewerkers wel op de juiste plaats in de organisatie zitten, om het beste uit de werknemer te halen. De competenties, persoonlijkheid en het niveau worden in kaart gebracht. Tevens kan er psychologische diagnostiek worden gedaan bij werknemers met (langdurig) ziekteverzuim.

 

(Psychologische) begeleiding en coaching

Individuele psychologische begeleiding en coaching is mogelijk voor het vergroten van de motivatie en het optimaal functioneren op de werkvloer. Dit kan uiteenlopen van het aanleren van een coachende en zelfsturende vorm van leidinggeven voor managers, tot begeleiding bij spanningsklachten en burn-out.

 

Trainingen

Groepstrainingen zijn mogelijk voor elke functie in de organisatie om de productiviteit en effectiviteit te vergroten. Voorbeelden hiervan zijn: Motiverende gespreksvoering, Conflicthantering, Effectief communiceren en Kritisch redeneren.

Oplossing voor de klant

“Screen richt zich op de knelpunten binnen organisaties zoals inefficiëntie, communicatieproblemen, demotivatie, uitblijven van te behalen targets en stagnerende innovaties. De gevolgen hiervan kunnen groot zijn voor een organisatie; zo wordt de organisatie geremd en lopen (personeels)kosten hoog op”.

 

“Screen biedt een gegarandeerde oplossingsstructuur, onder voorwaarde dat zowel directie als werknemers volledige bereidheid, ruimte en inzet bieden. De inzet van personeel wordt geoptimaliseerd. Tijdens de analyse wordt duidelijk wie welke capaciteiten bezit en hoe iemand het beste kan worden ingezet. Vervolgens zullen er op maat gemaakte oplossingsstrategieën, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de interne en externe communicatie, worden doorgevoerd zodat de organisatie optimaal zal gaan functioneren”.

 

Mogelijke knelpunten

“Om te beginnen is het, hoe logisch het ook zal klinken, heel belangrijk om de juiste persoon op de juiste plaats in het bedrijf te hebben, waardoor iemand volledig zijn capaciteiten kan benutten. Gebeurt dit niet, dan worden overkoepelende targets niet behaald, kunnen innovaties geheel uitblijven en komt er verlies van algehele productiviteit en snelheid. Tevens kan er sprake zijn van een hoog personeelsverloop, kan onnodig verzuim toenemen en zijn er veel kosten bij ontslag als iemand toch niet de gewenste functie kan uitvoeren. De knelpunten zorgen dus voor een algehele stagnatie in de organisatie alsmede bij de werknemers”.

 

“Tevens zijn op plekken als Suriname en de Caribbean de meeste beroepstitels niet beschermd. Iedereen mag zich bijvoorbeeld consultant of coach noemen, waardoor een organisatie ook veel geld en tijd en dus omzet kwijt kan raken aan de inzet van externen voor training of coaches zonder daadwerkelijk effect”.

 

Actie!

“Ga je dromen nu achterna want je leeft maar één keer. De vraag: ‘Wat als…’ is zonde om jezelf te stellen, je moet het gewoon doen en hoe dan ook, alles zal goed komen”.

Wilt u meer weten over Screen? Klik dan op onderstaande banner en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen.