• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Geweldloze communicatie (deel 3)

Erken eerst wat jij nodig hebt!

“Het begint met een verzoek”

 

Verzoek is het laatste element uit het model van geweldloze communicatie. De eerste drie stappen die u in deel 1 en deel 2 hebt kunnen lezen zijn: waarneming, gevoel en behoefte. Als u uw behoefte wilt bevredigen, moet u eerst helder (voor ogen) hebben wat u wilt. Hierbij spelen gevoelens een belangrijke rol omdat die duidelijk maken of een behoefte vervuld wordt met ja of nee. Geweldloze communicatie gaat ervan uit dat iedereen graag zijn behoefte vervuld ziet. Alleen is er meer nodig om dat op goede manier waar te maken. Uiteindelijk hebben we met elkaar te maken en willen we datgeen bereiken waar een ieder zich goed bij voelt. Het is dan ook de grootste uitdaging om bewust met uw behoefte om te gaan.

 

Wat is een verzoek?

Specifieke acties kunnen nodig zijn om de ander mee te krijgen om u ergens mee te helpen in uw behoefte. Dwingen en eisen werken eerder frustratie of conflict in de hand. Het verzoek zorgt ervoor dat de ander zich misschien bereid voelt om u te helpen. Een verzoek kent verschillende synoniemen zoals;  

  • Vraag (om iets te doen of laten)
  • Aanvraag
  • Aanzoek
  • Voorstel
  • Smeekgebed
  • Uitnodiging

Met een verzoek maakt u verbaal contactuele verbinding met de ander. En als u de eerste drie stappen van geweldloze communicatie hebt gevolgd, kunt u bijna feilloos inschatten wie u wel of niet kan meekrijgen voor uw verzoek of vraag. Blijf dus goed opletten wie u vraagt en hoe u die ander benadert. De kunst is om het verzoek zo helder te verwoorden dat anderen bereid zijn om daar met mededogen op te reageren. De ander is daarbij echter niet verplicht om tot de gevraagde actie over te gaan, want dan is er sprake van een eis.  

 

Pijnlijke lessen

We maken het allemaal mee en in sommige relaties of situaties is het normaal dat behoeftes worden vervuld. Er is sprake van een gelukkige omstandigheid als uw behoeftes vervuld worden, evenals die van de ander(en) die ook in de relatie betrokken is of zijn. In zo een geval wordt er open gecommuniceerd, heerst er respect en is er ruimte voor elkaar. Helaas valt deze relatievorm nog bij de uitzonderingen. De meesten onder ons zoeken naar oplossingen en antwoorden om goede relaties op te bouwen. En deze kunnen al gecreëerd worden, door u alleen te richten op wat u wel wilt en uw verzoek geheel daarop af te stemmen. Dit lijkt makkelijk alleen de praktijk wijst vaak anders uit. De verleiding zit in het feit dat wij ons meestal richten op zaken die we niet willen. Het gevolg is dat we dus alleen oog hebben voor het negatieve. De onderstaande twee voorbeelden illustreren hoe dat eruitziet.  

 

Voorbeeld 1. Het persoonlijk verzoek (het betreft de ik- zelf)

Een studente, gefrustreerd dat zij een onvoldoende haalde voor haar examen, beschreef in een training hoe haar verzoek zich tegen haar had gewerkt. Zij had zichzelf verzocht om niet weer een onvoldoende te halen voor het examen. Vier weken later had zij zich alleen geconcentreerd op het thema waarop zij was gezakt en het gevolg was dan ook dat zij opnieuw zakte. Het verzoek moest anders; ze zei: “Ik wil graag mijn volledige examen met een voldoende afronden. Dit betekent dat ik alle thema’s bestudeer en volledig leer (kennen) zodat ik die op het examen met een voldoende kan beantwoorden”.

 

Voorbeeld 2. Relationele verzoek (meerdere personen)

Een jonge vrouw, teleurgesteld dat haar man meer tijd met zijn vrienden doorbracht in het weekend dan met haar en de kinderen, beschreef haar verzoek aan haar man als volgt: “ik wil het niet meer hebben dat je elk weekend met je vrienden weg bent”. Twee weken later had hij haar meegevraagd voor een gebeurtenis waar hij en zijn vrienden naartoe gingen. Het was duidelijk dat zij dit niet bedoelde. Ze was erin geslaagd om hetgeen wat zij niet wilde te verduidelijken alleen ze had gefaald in wat zij wel wilde van haar man. Haar aangepaste verzoek luidde als volgt: “ik wil dat je elke zaterdag en zondag vanaf 14:00 uur tot en met 18:00 uur samen met de kinderen en mij bent”.

Resultaten zijn geboekt! De studente is geslaagd met een ruime voldoende. En de jonge vrouw heeft met haar man duidelijke afspraken gemaakt over hoe zij samen het weekend invullen als gezin.

 

Positieve- actietaal gewenst!

Wanneer u zich richt op hetgeen wat u niet wilt, betekent dit dat u uw verzoek negatief hebt verwoord. Dit kost heel veel energie. Er ontstaat namelijk een gevecht om hetgeen u wel wilt te bereiken en uw behoefte te vervullen. Deze tweestrijd vergt uithoudingsvermogen en werkt maar tijdelijk. Als er meerdere personen bij betrokken zijn, schept het overigens verwarring in de relatie. Vaak roept het zelfs weerstand bij de ander op.

 

Positieve- actietaal werkt als u vraagt wat wenselijk is. In de twee eerder beschreven voorbeelden van deze blog leest u hoe belangrijk het is om zelf in actie te komen om het gewenste resultaat te bereiken. Uiteindelijk schept het verbinding en draagt het bij aan een balans met de ander en/of uzelf.   

 

Volgende keer blog ik verder over Geweldloze communicatie; het gaat dan over het bewust doen van een verzoek en de kracht van mededogen.

 

Langs deze weg wens ik u beste lezer veel succes met het actief toepassen van Geweldloze communicatie (-: