• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Henry Ford: ‘Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, zouden ze zeggen ‘snellere paarden’’

Twee ondernemers discussiëren over de noodzaak van het wel of niet formuleren van een doelgroep voor hun business. De ene ondernemer vindt dat het niet nodig is een doelgroep te selecteren, terwijl de ander vindt van wel. Er worden voorbeelden bij gehaald. ‘Heeft Facebook een doelgroep? Heeft Google een doelgroep? En kijk hoe succesvol ze zijn!’. Is dat een terechte constatering of schuilt er een groot gevaar in deze denkwijze?

Wanneer mensen ergens een mening over hebben, gaan ze op zoek naar punten om hun mening te rechtvaardigen. Het is niet verkeerd om redenen te zoeken om je mening te onderbouwen, maar je moet wel waken voor het gevaar van kortzichtigheid wat op de loer ligt. Niet alles is wat het lijkt en vaak zie je dat mensen met de manier waarop ze iets interpreteren een foute constatering doen. Persoonlijk heb ik dan meer met feiten of bewezen resultaten van andere ondernemers.

Interpretatie
Je kent vast wel de stelling van Henry Ford, oprichter van de eerste auto ooit. Hij zei: ‘Als ik de mensen had gevraagd wat ze willen hebben, dan hadden ze gezegd dat ze snellere paarden willen’. Ik ken ondernemers die deze stelling gebruiken om hun mening dat een doelgroep niet belangrijk is te rechtvaardigen. Het grappige is dat Henry Ford wel degelijk inspeelt op een behoefte van de massa, namelijk dat men sneller van de ene bestemming naar de andere wil reizen.

Middel
Het ging niet om het paard, want dat was slechts een transportatiemiddel. Het ging om de emotionele behoefte om sneller te transporteren. Daarvoor ontwikkelde Henry Ford een product dat sneller kon bewegen dan een paard. Een product dat geen last kon krijgen van vermoeidheid of moeite zou hebben met het gewicht van de persoon die vervoerd moet worden. De massa wilde dus iets waarvan ze nog niet wisten wat het ‘middel’ moest zijn, maar ze wisten wel de behoefte.

Behoefte
Een doelgroep is dus noodzakelijk om een behoefte in kaart te kunnen brengen. Facebook en Google zijn organisaties die de massa als doelgroep hebben geselecteerd. Daardoor lijkt het alsof ze geen doelgroep hebben, maar het tegendeel is waar. Google speelt in op de behoefte van mensen om in korte tijd zoveel mogelijk informatie te krijgen. Facebook speelt in op de behoefte van mensen in de spotlight te staan zonder daarbij afhankelijk te zijn van de media. Massa is kassa!

Massa
Kijk naar de grote bedrijven ter aarde. Bedrijven zoals Disney, Apple, Starbucks, Microsoft, Coca-Cola, Nike, IBM en ga zo maar door. Allemaal voorbeelden van bedrijven die de massa bedienen met hun product of dienst. En het mooie is dat ze allemaal inspelen op een emotionele behoefte en niet zozeer op het product of de dienst zelf. Om de juiste emotie te begrijpen en aan te spreken, moet je een duidelijk beeld van je doelgroep hebben. Dat begint met een missie.

Missie
Vanuit je X-factor creëer je een bedrijfsmissie waaruit ook je visie voortkomt. Aan de hand van de missie krijg je volgers of zoals ik ze noem ‘raving fans’. Mensen die uitzinnig enthousiast zijn over wat jij met je bedrijf, product of dienst doet. Vaak zie je dat wanneer ondernemers de focus op zichzelf leggen, dat mensen niet snel enthousiast zullen worden. Leg uit waarom je jouw bedrijf hebt opgericht en waarom je jouw dienst of product wil aanbieden en je merkt dat men aansluiting met je vindt.

Aansluiting
Connectie is verbondenheid en mensen willen zich verbinden aan dingen die op hen lijken of die ze graag zouden willen. Door antwoord te geven op die ‘waarom’-vragen zal je bewust of onbewust een beroep doen op een emotie. Mensen voelen verbondenheid wanneer er een emotionele connectie kan worden gemaakt. Dat is het geheim van succesvolle ondernemingen.

Actie!
Wil je hier meer over weten? Bekijk dan het programma van het seminar ‘Meester Je Business in 1 dag’!