• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Hoe het UWV startende ondernemers vernietigt met de startersregeling

In 2015 was er een groei van het aantal zelfstandigen zonder personeel (ZZP). Dat komt door een combinatie van factoren, maar toch vooral door de veranderende arbeidsmarkt. Mensen die werkloos zijn geraakt vanwege bezuinigingen of omdat ze een laatste contract voor bepaalde tijd hebben gehad en alleen verlengd kunnen worden met een contract voor onbepaalde tijd. De 50-plussers die overcompleet zijn geworden en geen werk meer kunnen vinden. Dit zijn enkele voorbeelden die hebben geleid tot een groei van het aantal zelfstandig ondernemers. Echter, ondernemen vanuit een uitkering lijkt een mooie oplossing, maar is dat het ook in de praktijk?

Het Uitvoeringsinstituut Werkgevers Verzekeringen (UWV) staat voor, maar in de praktijk spreekt men vooral van een organisatie die als voornaamste doel heeft om zo min mogelijk klanten (lees uitkeringstrekkers) in het systeem te hebben staan. Uitstroom is hun hoofddoel en daar zijn hun activiteiten op gericht. Op zich niets mis mee, maar soms gaat dat ten koste van de werkloze. De begeleiding, trainingen, workshops zijn allemaal mooie middelen om mensen aan werk te helpen, maar na enig onderzoek ben ik de mening toebedeeld dat ze meer gebaat zijn bij een training op maat. Een consultant die in de wereld van HR, Recruitment of Werving & Selectie heeft gewerkt en ook zelf in de rol van werkloze heeft gezeten. Die spreekt de juiste taal!

Training
Voor een groot gedeelte van de mensen die werkloos zijn geraakt zoals zojuist omschreven is er op mentaal vlak heel wat gebeurd. Sommige hebben 20 tot 30 jaar bij hetzelfde bedrijf gewerkt en moeten van nul af aan beginnen. Dat vergt mijns inziens een andere aanpak. Ze zitten namelijk in een proces van rouw, verwerken en dan pas komt acceptatie. Dan beginnen ze open te staan voor nieuwe mogelijkheden. Biedt deze mensen gewoon een training aan waarbij ze de eerste 2 weken samenkomen met de klas om over de situatie te praten. Bang voor vrijblijvendheid? Stel het ze verplicht! Als ze er eenmaal zitten, dan merken ze de onbedwongen sfeer. Ze moeten het vertrouwen krijgen. Geloof me, dan ben je effectief aan het korten op hun uitkeringsperiode. Juist omdat je in ze investeert, in plaats van ze het gevoel geeft dat je ze zo snel mogelijk kwijt wilt.

Ondernemen
Het proces richting de startersregeling is een behoorlijk lang traject met veel uitleg en online trainingen. Heel mooi ingericht en het lijkt velen erg interessant om mee van start te gaan. Er ontbreekt alleen 1 ding, namelijk praktijkervaring van ondernemers over hun startperiode. Exacte praktijkervaring met de startersregeling doel ik dan op. Een vriend van mij zei ooit tegen me ‘die startersregeling is perfect als je al een netwerk hebt, zodat je snel aan werk kan komen. Als je dat niet kan, dan kan het ontzettend zwaar om er doorheen te komen’.

Afzien
Hij doelde op het feit dat er bij een startersregeling een aftrek van 29% op je uitkering, dat al een korting van 30% op je laatst verdiende salaris is, plaatsvindt. Dat kan in de praktijk betekenen dat je netto tussen de € 500 en € 1000,- minder hebt, dan je gewend bent. Dat is behoorlijk want je lasten moeten onverminderd worden betaald. Zie je het al voor je?

Actie!
Als je voor de startersregeling gaat, doe dan in ieder geval 1 ding. Zorg dat je in die 8 weken voorbereidingstijd al actief op zoek gaat naar een concrete opdracht of in ieder geval een goed netwerk. Je moet een bron van inkomsten hebben. Als je meteen werk hebt als ZZPer, is de startersregeling ideaal. Als je geen werk in zicht hebt, dan kan het heel lang duren voordatje opdrachten binnenhaalt, omdat je startend ondernemer bent en zonder bewezen track record op het gebied van je onderneming.