• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Hoe ik de kracht uit mezelf naar buiten bracht (deel 20)

In deel 17 had ik het al over het Dickens proces en daar kom ik in dit laatste deel eindelijk op terug. In het vorige deel hebben we gekeken naar de strategieën en de basis van waaruit je jouw leven vorm kan geven. Hoe kunnen we dat beïnvloeden en hervormen om het succes wat we voor ogen hebben na te streven? Het Dickens-proces is een onwijs krachtige tool om die transformatie in gang te zetten. Ben je er klaar voor?

Van donderdag 7 april tot en met zondag 10 april woonde ik het vierdaagse seminar ‘Unleash The Power Within’ van Tony Robbins bij. Tony staat bekend als de nummer 1 coach en motivatiespreker ter wereld. Al ruim veertig jaar staat hij absoluut aan de top en coacht hij mensen zoals Oprah Winfrey, Serena Williams, oud-president Bill Clinton en de ‘Wolverine’acteur Hugh Jackman. In deze blogserie deel ik mijn opgedane kennis en ervaring met je, zodat ook jij de kracht van binnenuit kan ontketenen.

Het Dickens Proces
Ken je het verhaal van Charles Dickens ‘A Christmas Carol’? Het verhaal van Ebenezer Scrooge die op de avond voor Kerst bezoek krijgt van drie geesten. De geest van het verleden, de geest van het heden en de geest van de toekomst. In het heden is Scrooge een vrek. Hij is deurwaarder en zet mensen hun huizen uit en geniet daar van. Hij is hard en gemeen naar mensen en is ook nog eens gierig. Zowel thuis als op kantoor bespaart hij op kachelkolen en lichtjes branden doet hij met kaarsen. Scrooge heeft een hekel aan het kerstfeest…

Kerst in het verleden
De geesten nemen Scrooge mee naar het moment VOORDAT hij werd zoals hij is. In het verleden zie je dat Scrooge verliefd wordt op Belle. Omwille van zijn bedrijf raakt hij zijn liefde kwijt en vanaf dan sluit hij zich af en wordt hij een harde en gemene man. Hij denkt dat dit de oorzaak is voor zijn succes, dus daarom vertelt hij zichzelf dat het goed is.

Kerst in het heden
Daarmee sluit hij zijn ogen voor de werkelijkheid en het feit dat deze beperkende overtuigingen negatieve gevolgen in zijn leven hebben geproduceerd. Wat heeft het hem gekost in zijn leven? Wat gaat het hem op termijn kosten? Wat voor invloed heeft zijn gedrag op anderen? Zijn assistent Bob Cratchit heeft een zoon, Tiny Tim, dat slecht ter been is en een kwakkelende gezondheid heeft. Doordat hij Bob zo weinig betaalt, kan Bob zijn gezin niet van veel voorzien en ook de kosten voor het verbeteren van Tim’s gezondheid niet dekken.

Kerst in de toekomst
Scrooge is na de twee geesten al een beetje aan het bijdraaien, maar gaat nu in de toekomst zien wat er gebeurt als hij niet helemaal bijdraait. Zijn afstandelijke houding en zijn wrok naar anderen leiden tot een eenzaam en verbitterd leven. In de toekomst ziet hij dat Tiny Tim het leven heeft gelaten. De pijn stapelt zich op. Als de geest van de toekomst Scrooge naar een kerkhof brengt, wijst hij Scrooge naar een grafsteen in het donker. Scrooge krijgt opdracht om te lezen wiens naam er op het graf staat en breekt als hij zijn naam ziet.

Doel van het Dickens proces
Door het bezoek van de drie geesten is Scrooge teruggegaan naar het moment dat zijn huidige levensopvatting heeft bepaald, heeft hij gezien wat die beperkende overtuigingen hem hebben gebracht, maar nog belangrijker… Hij heeft gezien wat er gaat gebeuren als hij niet verandert. De dood van Tiny Tim is het doorbraakpunt en vormt de ‘leverage’ waarop Scrooge besluit het roer om te gooien. Hij scheidt van de beperkingen en trouwt met de waarheid van wat de bekwaamheid van zijn ziel is.

Ook jij kan veranderen als je dat wilt en als je gemotiveerd bent.

 

Bekrachtigende overtuigingen
Heb je geen geld? Vind een manier om van meerwaarde te zijn. Succesvolle mensen deden het ook zonder geld. Heb je een beperkende overtuiging? Doorkruisen! Schrijf voor jezelf de oude ‘bullshit’ overtuiging op, kruis het door en schrijf de nieuwe bekrachtigende overtuiging:

OUD – De oude bullshit was dat liefde gelijk staat aan pijn
NIEUW – De waarheid is dat ik liefde kan voelen op elk moment dat ik het geef

Verander dat stemmetje!
Het is tijd om dat kleine stemmetje, dat jou tegenhoudt en zegt dat je iets niet kan, gaat vervangen. Tony leerde ons dat door middel van de volgende bezinningsformule:

‘Nu ben ik de Stem!
Ik zal leiden, niet volgen.
Ik zal geloven, niet twijfelen.
Ik zal creeren, niet vernietigen.
Ik ben een Kracht ten Goede.
Ik ben een Leider.

Trotseer de tegenslagen!
Stel een nieuwe standaard vast!
Sta op!’

Einde serie
Voor deze blogserie was het belangrijk om te weten dat het materiaal van Tony allemaal tot stand is gekomen door onderzoek door zowel van Tony als van zijn researchafdeling. Om te weten hoe we als mens blijvende verandering in onszelf en anderen kunnen creëren, heeft Tony onderzoek gedaan naar wat ons als mens vormt. Dit onderzoek heeft hem in staat gesteld om 50 miljoen mensen van 80 verschillende landen te helpen door ze fundamentele tools en strategieën te bieden, waarmee ze hun capaciteiten kunnen maximaliseren en de snelheid kunnen meten waarmee ze hun ware doelen en wensen kunnen behalen. De researchafdeling verzamelt en analyseert alle informatie en legt gemeenschappelijke patronen. Hij haalt het bij de beste mensen in hun vak om tot het allerbeste resultaat te komen.