• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Hoe ik de kracht uit mezelf naar buiten bracht (deel 4)

Zoals ik in deel 3 al aangaf is het niet zozeer dat Tony jou verandert als persoon, maar dat hij je de tools biedt om je in staat te stellen die oerkracht van binnen los te laten. In dit deel vertel ik over praktische psychologie. Dat klinkt moeilijk, maar is in feite heel makkelijk en ontzettend belangrijk om de kracht van binnen naar buiten te brengen. Waarom voel jij beperkingen in datgene wat je nastreeft? En hoe kan je die beperkingen overwinnen?

Van donderdag 7 april tot en met zondag 10 april woonde ik het vierdaagse seminar ‘Unleash The Power Within’ van Tony Robbins bij. Tony staat bekend als de nummer 1 coach en motivatiespreker ter wereld. Al ruim veertig jaar staat hij absoluut aan de top en coacht hij mensen zoals Oprah Winfrey, Serena Williams, oud-president Bill Clinton en de ‘Wolverine’acteur Hugh Jackman. In deze blogserie deel ik mijn opgedane kennis en ervaring met je, zodat ook jij de kracht van binnenuit kan ontketenen.

 

De drie elementen van praktische psychologie
We zijn allemaal praktische psychologen. We hebben allemaal de mogelijkheid om te ontcijferen wat er werkelijk aan de hand is in een situatie, zowel bij onszelf als bij anderen om wie we geven. De uitdaging is dat we niet geleerd hebben hoe we die kwaliteiten kunnen aanspreken, om op effectieve wijze de veranderingen in onszelf en in onze levens te creëren. Door middel van drie elementen ben je in staat de natuur van de mens te begrijpen en zelfs in staat om te voorspellen hoe en waarom wij doen wat we doen. Hoe meer je kan begrijpen over wat er in de basis of op natuurlijke wijze met mensen aan de hand is, des te meer mededogen, begrip en positieve invloed je kan hebben als ouder, leider, professional, partner of vriend.

Hoe pas je de drie elementen toe?
Om een effectieve praktische psycholoog te worden, zijn er drie vragen die we moeten beantwoorden:

 

1. Wat stopt ons om vooruit te bewegen, om actie te ondernemen om ons beste zelf te zijn?
2. Wat bepaalt de kwaliteit van ons leven?
3. Waarom doen we wat we doen? Wat zijn onze ultieme drijfveren achter al onze acties?

 

Element 1: wat stopt ons om vooruit te bewegen?
Het antwoord is angst. Angst kan onze psychologie vernietigen en ons immobiliseren om actie te ondernemen. We ervaren allemaal angst in een bepaalde vorm in ons leven. Angst om afgewezen te worden, angst om te falen, angst voor succes  of ‘hoe kan ik met de druk omgaan en door blijven gaan om te leveren op een hoog niveau?’, angst voor liefde of het verliezen van liefde, angst om alleen te zijn of angst voor het onbekende.

In feite voelen de meeste van ons een combinatie van deze angsten gedurende ons leven. Angst is als bedrading in ons lichaam die flink is aangelegd bij ieder mens en zal nooit weggaan. Het geheim is om te leren hoe je angst gebruikt in plaats van je te laten gebruiken door angst! Er zijn twee oerangsten die alle mensen delen, namelijk ‘we zijn niet genoeg’ en ‘er wordt niet van ons gehouden’. Met name de laatste is van belang, want liefde is als zuurstof voor onze ziel.

 

Element 2: wat bepaalt de kwaliteit van onze levens?
Het antwoord is emoties. Wat onze levens bepaalt zijn de betekenissen, die wij associëren aan de dingen in onze levens, die weer geschapen zijn door onze eigen persoonlijke psychologie en hoe we kijken naar de wereld. Oftewel, het geloof en de waarden die we hebben gecreëerd. Twee mensen kunnen bijvoorbeeld dezelfde gebeurtenis ervaren, waarbij de ene persoon denkt ‘God is me aan het straffen, ik kan net zo goed dood gaan’ en de andere persoon denkt ‘God is me aan het uitdagen, dit is de grootste gift dat ik ooit heb ontvangen’. Het verschil in perceptie heeft niet alleen invloed op de kwaliteit van de levens van deze personen, maar ook op welke acties zij vervolgens zullen nemen.

 

Element 3: Waarom doen we wat we doen?
Het antwoord is menselijke behoeftes. De psychologie rondom menselijke behoeftes zorgt voor een antwoord op de eeuwenoude vraag ‘Waarom doen mensen wat ze doen? Hoe komt het dat de ene persoon zijn eigen leven zal opofferen voor een ander, terwijl een ander persoon een vreemde zal vermoorden vanuit puur genot? Ongeacht wie je bent in de wereld of wat je doet, er is een gemeenschappelijke kracht die als drijfveer werkt en al onze emoties en acties schept. Het bepaalt de kwaliteit van onze levens en uiteindelijk ook ons lot.

De universele kracht is menselijke behoefte. Ongeacht wie we zijn, onze achtergrond,  beroep, religie, ras of geloofsbelijdenis. We zijn allemaal gedreven, dag na dag, om oerbehoeftes te vervullen die al honderden jaren als coderingen in ons zenuwstelsel zijn geïmplementeerd. Hoewel een ieder van ons een unieke en speciale ziel is, we zijn allemaal voor een groot deel op dezelfde wijze ‘bedraad’.

 

Actie!
In deel 5 ga ik wat dieper in op element 2 en 3 door uit te leggen hoe je de kwaliteit van je leven kan bepalen en uit te leggen hoe de menselijke behoeftes zijn opgebouwd.

 

Voor deze blogserie is het belangrijk om te weten dat het materiaal van Tony allemaal tot stand is gekomen door onderzoek door zowel van Tony als van zijn researchafdeling. Om te weten hoe we als mens blijvende verandering in onszelf en anderen kunnen creëren, heeft Tony onderzoek gedaan naar wat ons als mens vormt. Dit onderzoek heeft hem in staat gesteld om 50 miljoen mensen van 80 verschillende landen te helpen door ze fundamentele tools en strategieën te bieden, waarmee ze hun capaciteiten kunnen maximaliseren en de snelheid kunnen meten waarmee ze hun ware doelen en wensen kunnen behalen. De researchafdeling verzamelt en analyseert alle informatie en legt gemeenschappelijke patronen. Hij haalt het bij de beste mensen in hun vak om tot het allerbeste resultaat te komen.