• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Hoe Rosa Parks met 1 beslissing Amerika veranderde

Rosa Parks werd wereldgeschiedenis omdat ze in 1955 weigerde haar zitplaats af te staan aan een blanke medepassagier. In die tijd was er in hoge mate sprake van rassensegregatie in Amerika. Zo moesten Afro-Amerikanen achter in de bus plaats nemen. De voorste stoelen waren voor de blanke Amerikanen. Rosa Parks weigerde op te staan en kreeg daardoor een boete die ze niet wilde betalen. Vervolgens kwam er politie aan te pas en werd ze gearresteerd. Martin Luther King kreeg dit te horen en organiseerde het vreedzame Montgomery-protest. Je zou dus best kunnen zeggen dat die ene beslissing van Rosa Parks van grote invloed is geweest op de Amerikaanse cultuur. Waarom nam zij die beslissing wel en miljoenen anderen niet?

Tony Robbins heeft inzicht in menselijke behoeften en drijfveren. Hij heeft onderzoek gedaan naar de beslissingsvorming van mensen en noemt het verhaal van Rosa Parks als voorbeeld voor hoe beslissingvorming werkt.

 

3 beslissingen
Beslissingen geven vorm aan je lot en bepalen de middelen die je hebt. Er zijn 3 bepalende besluiten die we elk moment van ons leven nemen:

1) Waar ga ik me op focussen?

Focus is gevoel, verleden/heden/toekomst, bij jezelf of anderen

2) Wat betekent het?

Is dit het eind of het begin? Word je gestraft of beloond?
 

3) Wat ga je doen?

Ga je opgeven of voorwaarts bewegen?

 

Het moment dat je beslist je ergens op te focussen, geef je het betekenis. Die betekenis bepaalt de emotie. Een emotie bepaalt dus wat we gaan doen. Ga voor jezelf maar eens na, de beslissingen die jouw lot hebben bepaald. Hoeveel kan je er bedenken als je terugkijkt op de laatste 5 jaar van je leven? Als het goed is zal je inzien dat een andere beslissing je leven totaal anders zou maken.

Wat ons vormt
Tony Robbins heeft 3 miljoen mensen als klant gehad uit 80 verschillende landen in 29 jaar. Het kan dan niet anders dan dat de patronen duidelijk worden. Emotionele fitheid en psychologische kracht. Dat is wat Tony heeft gezien als onderscheidend vermogen tussen mensen. Dit wordt vormgegeven door 2 onzichtbare krachten of ook wel de primaire patronen genoemd:

1) Staat: in welke toestand we fysiek en emotioneel verkeren
2) Je beeld van de wereld: hoe we op de wereld kijken vormt ons voor de langere termijn

 

De 3 delen
Als we iemand willen beïnvloeden, dan moeten we weten wat hen beïnvloedt. Dat is driedelig:

1) Wat is je doel? Wat wil je bereiken?
2) Wat zijn de overtuigingen die jou vertellen hoe je die behoeften kan vervullen?
3) Wat is de brandstof die je verkiest?

Je doel wordt bepaald door je behoeften en wij hebben als mens 6 universele basisbehoeften. Daarnaast is het zo dat als je eenmaal weet wat je probeert te bereiken en wat je drijfveer is, dat jij bij je innerlijke kaart komt. Die vind je niet maar die ontdek je. De brandstof is het middel waarmee je het doel wilt bereiken. Wat zijn dan die 6 universele behoeften?

 

De 6 behoeften
1. Zekerheid
2. Onzekerheid
3. Betekenis
4. Verbinding en liefde
5. Persoonlijke groei
6. Bijdragen aan een groter doel

De 1e 4 behoeften zijn voor de persoon. Onderzoek heeft uitgewezen dat de mens banger is voor pijn dan voor doodgaan. Vandaar dat we die zekerheid willen. Tegelijkertijd willen we ook onzekerheid, want dat staat voor verrassing en variatie. We willen ons allemaal belangrijk voelen en van betekenis zijn. Qua verbinding en liefde heeft onderzoek aangetoond dat we meer nog behoefte hebben aan verbinding, maar dat heeft meer te maken met de angst voor pijn door liefde.

De laatste 2 behoeften zijn voor de geest. We willen persoonlijke groei, omdat we ons willen ontwikkelen om iets waardevols te geven. Dat is ook gelijk de 6e behoefte. We willen bijdragen omdat het geheim van het leven ‘geven’ is. Dat geeft ons genoegdoening. Neem Tony als voorbeeld.

Hij groeide op in een arm gezin. Vader vertrok vroeg en met Thanksgiving gaf een vreemde man het gezin eten. Hij bedacht zich ‘waarom geeft een vreemde om mij?’. Hij besloot het volgende 'als een 'vreemde om mij geeft, dan geef ik ook vreemden'. Hij spaart jaarlijks geld om vreemde gezinnen eten te geven tijdens Thanksgiving. Het 1e jaar 2 gezinnen, het 2e jaar 4 gezinnen, het 3e jaar 8 etc. Hij bedenkt zich dat hij hulp kan gebruiken en start wat bedrijven zodat hij het samen met anderen kan doen. Eindstand: nu stichting en heeft 2 miljoen mensen in  35 landen eten gegeven.

 

Actie!
Mensen worden enthousiast door bij te dragen, zodra ze de kans krijgen om het te ervaren. Niet om erover te praten… Jij kan ook bijdragen door de Speaker's Night pagina te volgen en op de hoogte te worden gehouden van de ontwikkelingen rondom dit evenement.