• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Jordy Houwen: ‘Het werken aan iets groots begint vandaag en met de kleinste actie’

Hij is een gedreven jongeman met Surinaamse roots die hij trots uitdraagt vanwege zijn liefde voor Suriname. Jordy studeert aan de Vrije Universiteit en volgt daar de opleiding ‘Beleid, Communicatie & Organisatie’. Met zijn positieve instelling en geloof in ‘eigen kunnen’ en dat van anderen is hij Director of Operations bij ApuraNetworks: een crowdfunding platform voor Surinaamse Diaspora. Een initiatief waardoor de Surinaamse gemeenschap o.a. Jordy op handen draagt. Wat kan ApuraNetworks voor jou betekenen in je bijdrage voor Suriname?

 

Jordy is ijverig en dat siert hem. Samen met o.a. M.Rodrigues, L.Kong – EL Yassini, J. Dawson en T. Monsanto vormt Jordy het platform ApuraNetworks (Diasporic Crowdfunding Platform). Apura is vooral bekend onder de Surinaamse gemeenschap in Nederland. Apura legt een link tussen Suriname, de diaspora en alle vrienden van Suriname. ‘Voor wat Apura betreft kan iedereen bijdragen aan 'the bigger picture', al is het maar een like of share op Facebook ten behoeve van het juiste doel.

 

Waar staat Apura voor?

‘We kunnen de lat zo hoog leggen als we zelf willen! Je moet wel toegang hebben tot de resources om je droom te realiseren. Het Apura-team zet zich in om juist die resources toegankelijker te maken. Ondernemen is mij met de paplepel ingegoten; niet omdat mijn ouders ondernemers zijn, maar ik heb geleerd SAMEN te werken, SAMEN naar meer te streven en kansen te benutten! Ik geloof om die reden dat een ieder krachtig en talentvol genoeg is om zijn dromen waar te maken en grote dingen te bereiken. Ze hebben alleen versterking nodig van een netwerk, resources, inspiratie van rolmodellen en sterke partners om mee samen te werken. Helaas lukt het niet een ieder, omdat zij geen toegang hebben tot middelen om te bereiken wat zij willen bereiken. ApuraNetworks wil daar verandering in brengen’.

 

Waarom ben je gestart met Apura?

‘Ik zet mij sinds 3 jaar in voor ApuraNetworks. De reden waarom ik me bij deze organisatie heb aangesloten is, omdat de visie mij heel erg aanspreekt. Het wereldwijd online verbinden van Surinamers en vrienden van Suriname (buitenlanders met liefde voor Suriname). Suriname is geliefd door mensen uit de gehele wereld: De V.S., China, Marokko, Mauritanië, Hong Kong, Ierland en ga zo maar door’. Jordy legt uit dat Suriname een jonge natie is, in vergelijking met andere landen. ‘Suriname werd op 25 november 2015 pas 40 jaar oud. Suriname heeft kennis, expertise, begeleiding en geduld nodig om uit te groeien tot een volwaardige en sterke natie. Ik geloof dat ApuraNetworks het platform aanbiedt welke de verbinding mogelijk maakt tussen Suriname, de diaspora en alle vrienden van Suriname. Deze groep kan via een simpel online platform wereldwijd bijdragen aan de verdere ontwikkeling van Suriname. Het platform informeert en mobiliseert tot het bijdragen aan prachtige initiatieven voor maatschappelijke ontwikkeling, zowel binnen de non-profit als de profit sector’.

 

Uitdaging

Het is echter bijna onmogelijk een kwalitatief hoogstaand initiatief tot ontwikkeling te brengen zonder financiering, aldus Jordy. ‘Om die reden heeft ApuraNetworks sinds een jaar crowdfunding toegevoegd aan het netwerk wat het dus mogelijk maakt initiatieven van onze community leden te laten financieren door de community. De kracht is altijd al aanwezig bij de mensen zelf. We geloven dat het bundelen van deze kracht ons sterker maakt, waardoor we meer kunnen bereiken’.

 

Boodschap

‘Een kennis van me zei onlangs: ApuraNetworks is een platform voor de architecten van de maatschappij. Ik stond daar zelf nog niet bij stil, maar ApuraNetworks is inderdaad er voor de mensen die met hun kennis, expertise en inzet (fysiek/financieel) bij willen dragen aan het realiseren van de dromen van de communityleden! Wij willen mensen verbinden, zodat zij hun krachten kunnen bundelen en mooie prestaties samen kunnen neerzetten.

 

Caraïbisch gebied

‘Suriname is in haar maatschappelijke uitdagingen in de non-profit en profit sector niet uniek. De uitdagingen waar Suriname voor staat, zijn te vergelijken met die van andere Caraïbisch landen met een overeenkomstige geschiedenis. Onze stoutste droom is dan ook dat ApuraNetworks uitgroeit tot het crowdfunding platform voor het Caraïbisch gebied om zodoende ook de dromen van de ApuraNetworkscommunityleden die de lat een stuk hoger hebben liggen te kunnen realiseren. Ik geloof er heilig in dat wij deze stoute droom kunnen realiseren!’.

 

Apura Internationaal Ambitieus?

‘ApuraNetworks heeft nu een Surinaamse identiteit, maar heeft de potentie uit te groeien tot een crowdfunding platform voor het Caraïbisch Gebied. Om te groeien hebben we draagvlak nodig. Onze doelgroep is een ieder die de ambitie heeft zaken te doen en te netwerken met Suriname, vrienden van Suriname en de Surinaamse diaspora. We bestrijken nu een klein deel van de non-profit sector en hopen begin volgend jaar ook de profit sector te betrekken. Een ieder kan dan investeren in zowel sociale als commerciële ideeën of micro-leningen tegen een voordelige rente ter beschikking stellen’.

 

Actie!

‘We staan altijd open voor nieuwe leden zodat zij kunnen netwerken en in contact kunnen komen met andere studenten, werknemers en professionals om krachten te bundelen. Anderzijds voor de rest van de community, door kennis te delen, te inspireren en een voorbeeldfiguur te vormen voor de jeugd. Wij zien graag dat onze community gebruik maakt van deze mogelijkheden om zichzelf te profileren en te netwerken met de wereld. Iedereen is vrij om hun expertise, blogs en ervaringen te delen via de site. ApuraNetworks is van ons allemaal’.

Quote van Jordy: ‘The Future Starts Today'

Het werken aan iets groots begint vandaag en dat begint met de kleinste actie. Ik hoop dat een ieder die dit leest een onderdeel wordt van ApuraNetworks door een account aan te maken op www.apura.org en ons volgt op Facebook, LinkedIn, Twitter. Ook voor potentiële investeerders, die geloven in onze visie en in ons, en zouden willen investeren in ApuraNetworks, zijn van harte welkom om contact met ons op te nemen!’.