• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Kansen voor Surinaamse ondernemers in het buitenland (deel 1)

De laatste tijd heb ik een aantal handelsmissies voorbij zien komen, die worden georganiseerd vanuit Suriname naar het buitenland. Zo heb ik gelezen over de handelsmissie naar Guyana, Trinidad & Tobago, Barbados en onze eigen handelsmissie naar Curaçao. Dat is een zeer positieve ontwikkeling, want dat betekent dat Surinaamse ondernemers het belang inzien van internationaliseren en welke voordelen dat kan opleveren voor de economie. Als er zoveel keuze is, wat zal dan uiteindelijk de doorslaggevende factor zijn om in een bepaald land te ondernemen? Ik geef hieronder een aantal tips:

 

Bereikbaarheid

Veel ondernemers gaan mee op handelsmissie en verwachten daarna een deal te sluiten. Dit is haast onmogelijk en ook af te raden, omdat je je zakenpartner en het land goed moet leren kennen. In elke relatie moet je investeren, dat kan zijn in tijd, geld en energie. Voordat wij een handelsmissie naar Curaçao hadden georganiseerd, ben ik op persoonlijke titel eerst 3 keer afgereisd, vervolgens één keer zakelijk, waar we tevens onze zakenpartner hebben leren kennen en daarna pas kon ik daar ondernemen. Ik kende de gebruiken, begreep de cultuur beter, maar men zag ook dat ik geen eendagsvlieg ben. Men weet dat je op afstand zit, maar wil toch het gevoel hebben dat je bereikbaar bent. Kijk daarom vooral of het land waar je wilt gaan ondernemen goed bereikbaar is en vooral tegen een gunstig tarief. Het kan zijn dat je meerdere malen per jaar naar het land moet reizen, dat brengt kosten met zich mee en kan ervoor zorgen dat de winst lager wordt.

Maar ook qua exportmogelijkheden moet je rekening houden met het feit dat er niet met elk land een directe transportmogelijkheid is per scheepvaart. Dit maakt dat goederen in dit geval per omweg of vliegtuig moeten worden vervoerd wat behoorlijk duur kan zijn. 
 

Taal
Dit vind ik persoonlijk heel belangrijk. Om zaken te doen is communicatie heel belangrijk en voor goede communicatie is taal essentieel. Als hoofd van een bedrijf wordt van je verwacht dat je de stukken die je tekent  natuurlijk ook begrijpt. Als je de taal waar je wilt gaan ondernemen, niet goed beheerst, dan kan je daarvoor iemand inhuren, maar dat brengt ook kosten met zich mee. Als je bijvoorbeeld in China wilt ondernemen is het belangrijk dat producten, diensten en overeenkomsten worden vertaald, het liefst door een erkend vertaalbureau. 

Economie
We kijken vaak eerst naar de macro-economische cijfers van een land en op basis daarvan bepalen we of een land geschikt is om te ondernemen. Dit is niet allesbepalend. Let vooral op meerdere factoren binnen een economie. Hoe lang groeit de economie gestaag? Welke sectoren bepalen de groei van de economie? En wat is het gemiddelde inkomen per inwoner? Aan de hand van deze cijfers kan je zien of je in een groei- of vechtmarkt moet opereren, of de economie slechts afhankelijk is van natuurlijke hulpbronnen of meerdere sterke sectoren en wat het besteedbaar inkomen is van jouw doelgroep. Vooral het laatste is heel belangrijk, want economische groei betekent niet altijd dat het ook bij de lokale bevolking terechtkomt.

Een voorbeeld van een land dat lang bouwde op natuurlijke hulpbronnen is het Emiraat Dubai. Lange tijd was olie het enige sterke exportproduct totdat de olieprijs hard achteruit ging en ze in de financiële problemen kwamen. Sinds die tijd zijn ze de economie aan het diversifiëren, met toerisme als zeer belangrijke bron van inkomsten. Houd hier dus zeker rekening mee als je in een ander land gaat investeren.

Deel 2
In dit artikel geef ik bewust geen voorkeur aan een bepaald land, omdat het voor elk bedrijf verschilt. Wel wil ik ondernemers op het hart drukken om gedegen onderzoek te doen, desnoods met behulp van een goede adviseur die objectief kan kijken naar de mogelijkheden. Dit kan ervoor zorgdragen dat je als bedrijf niet alleen kan starten in een ander land, maar vooral ook duurzaam kan groeien. In deel twee zal ik de topics: politiek klimaat, bevolking, fiscale voordelen en veiligheid belichten.