• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Kansen voor Surinaamse ondernemers in het buitenland (deel 2)

In mijn vorige artikel schreef ik over de kansen voor Surinaamse ondernemers in het buitenland, maar met name met welke aspecten rekening gehouden moet worden. Daarbij waren bereikbaarheid, taal en economie van een land belangrijke pijlers voor een definitieve keuze. In dit artikel zal ik de andere belangrijke aspecten behandelen.

 

Politiek klimaat

Ondernemers kijken niet heel vaak naar het politieke klimaat van een land. Naar mijn mening is dit een hele grote fout, want politieke beslissingen kunnen van invloed zijn op een bedrijf. Het is daarom raadzaam om de lokale kranten te lezen en tenminste te weten welke personen welke positie bekleden. Op deze manier kan je erachter komen wat de politieke standpunten zijn en de desbetreffende personen benaderen. Soms kunnen zaken versneld worden uitgevoerd als de politiek ook een bijdrage kan leveren. Een deelnemer van onze handelsmissie had een ontmoeting met de minister van Economische zaken en Ontwikkeling van Curaçao. Dit heeft deuren voor haar geopend en ook media aandacht opgeleverd voor haar innovatieve fietsen. 

Maar wat vooral belangrijk om te onderzoeken is in welke mate de politiek inmenging mag hebben in private bedrijven. Jack Ma, de eigenaar van Alibaba Groep, één van de grootste internetbedrijven te wereld, heeft zijn bedrijven beschermd door middel van een constructie omdat hij bang was dat anders de Chinese overheid zijn bedrijf kon overnemen.

 

Bevolking 

In het vorige artikel gaf ik aan dat het belangrijk is om rekening te houden met de economie van een land, maar daarnaast ook met de gemiddelde draagkracht per persoon. Het bevolkingsaantal is ook zeer belangrijk, want dat bepaalt de mogelijke afzetmarkt. Focus daarbij niet alleen op het desbetreffende land, maar ook de handelsverdragen die het land biedt om vervolgens een grote markt te kunnen bedienen.

Ondernemers uit Suriname hebben nu veelal Guyana, Curaçao, Barbados en Trinidad en Tobago op het oog als mogelijk exportland. Hieronder zal ik het bewonersaantal van de landen weergeven.
Guyana; 767.000 inwoners
Curaçao; 160.000 inwoners
Barbados; 284.000 inwoners
Trinidad en Tobago; 1,3 miljoen
 

Fiscale voordelen
Als ondernemer kijk je altijd hoe je kosten kunt reduceren. Bepaalde landen bieden daarom fiscale voordelen voor bedrijven die reeds gevestigd zijn en een bepaalde omzet genereren. Curaçcao biedt die mogelijkheden voor bedrijven in de vormen E-zone en exportfaciliteitenregeling. Onder behoud van een aantal voorwaarden dragen bedrijven 2% en 3,2% belasting af. Dit zijn geen postbusbedrijven, de bedrijven moeten volgens de wet daadwerkelijk operationeel zijn.

 

Veiligheid 
We sluiten af met veiligheid, maar natuurlijk is dat betrekkelijk. Veiligheid kan te maken hebben met veiligheid voor een persoon, maar zeker ook juridisch. In welke mate bent u beschermd als buitenlandse ondernemer en hoe zit het rechtssysteem in elkaar. Als buitenlandse ondernemer bent u kwetsbaar daarom is het goed om de rechten en plichten te kennen en risico's te dekken. Hiervoor kunt u het beste een expert in handen nemen.
 

Conclusie
Internationaal ondernemen klinkt mooi en zal je als ondernemer ook veel aanzien opleveren. Succesvol ondernemen in eigen land is moeilijk, maar internationaal uitbreiden maakt het velen malen ingewikkelder. Aan de hand van deze tips kan je een goed begin maken door goed onderzoek te doen naar het land dat je voor ogen hebt om internationaal uit te breiden.