• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Lieke Beelen: ‘er is altijd een weg, maar soms moet je de juiste bril opzetten’

Van 2 tot en met 4 oktober organiseert Internationaal Ambitieus de vijfde handelsmissie naar Curaçao waarbij wij bedrijven uitnodigen vanuit Aruba, België, Bonaire, Suriname en Nederland om hun kansen en mogelijkheden te ontdekken. Eén van de ondernemers die zal deelnemen is Lieke Beelen van Visual Contract. Wat voor bedrijf heeft zij en waar is zij op zoek naar tijdens de handelsmissie?

 

'Mijn naam is Lieke Beelen, 32 jaar oud en op dit moment woonachtig in Den Haag. Oorspronkelijk kom ik uit Brabant regio Eindhoven. Mijn zachte G is na 6 jaar in Delft, voor mijn studie Industrieel Ontwerpen aan de Technische Universiteit Delft, en 7 jaar Den Haag nooit verdwenen. Dat zal ook nooit gebeuren. Mijn warme stem draagt namelijk bij aan de connecties die ik maak met mensen en is onderdeel van mijn muzikaliteit'.

 

'Na in 2014 mijn eerste reis door Colombia en Cuba te hebben gemaakt, een reis van tweeënhalve maand, werd mijn vermoeden dat ik van Zuid-Amerika en de Cariben houd bevestigd. Mijn creativiteit wordt daar meer dan in Nederland of Europa gestimuleerd. Ik voel me er thuis en vrij. Indien mogelijk neem ik altijd mijn fluit mee om te jammen op 'latin-jazz tunes'. Zo niet, dan vermaak ik mij ook met het dansen van salsa, bachata, merengue of kizomba. Verder houd ik ook van tekenen, schilderen, leren programmeren, lezen, nieuwe dingen ontdekken en koken. Daarnaast ben ik creatief, ondernemend, innovatief, betrouwbaar, empathisch en koppig/eigenwijs.

 

Welke bedrijfsactiviteiten onderneemt u met uw onderneming? 
'Als ontwerper ben ik bewust bezig met de impact die ik maak met mijn werk. Tijdens mijn afstuderen en freelancewerk van 2012 tot en met 2015, heb ik mij vooral bezig gehouden met vitaliteitsprogramma’s en duurzame inzetbaarheid. Kortom, hoe haal je het meeste uit jezelf en hoe kan je het beste je persoonlijke fysieke, mentale en emotionele energie 'managen'. Daarvoor heb ik onder andere Lifeguard geholpen om verschillende apps te ontwerpen, die hun programma’s en diensten verbeteren op customer experience en impact van hun programma’s. Een wezenlijk onderdeel van mijn bedrijfsactiviteiten zijn dan ook het in kaart brengen van behoeften van klanten of stakeholders. Vervolgens vertaal ik deze naar concepten en prototypes, die getest en verder uitgewerkt kunnen of zelfs geimplementeerd kunnen worden, met als doel om bedrijven te helpen innoveren. Op mijn website kan je daar meer informatie over vinden'.

 

'In 2014 kwam ik een juriste tegen die met begrijpelijke taal bezig was. Als dyslect sprak mij dit erg aan en met haar ben ik gaan kijken hoe wij konden samenwerken. In 2015 hebben we samen de 'Haagse Vernieuwers'-prijs gewonnen, waarmee we de privacy verklaring van Facebook hebben gevisualiseerd en begrijpelijk hebben gemaakt. Deze kun je op de website vinden van mijn bedrijf Visual Contracts'.
 

'Sinds deze samenwerking ben ik mij verder gaan verdiepen in het recht en dan vooral hoe ik dat vanuit mijn kwaliteiten verder kan helpen innoveren en toegankelijker maken voor iedereen. In de afgelopen jaren ben ik erachter gekomen dat ik naast dyslexie ook ADHD heb. Dat is de basis voor mijn manier van denken en intelligentie, maar ook voor de nodige obstakels, waardoor ik als geen ander weet wat doorzettingsvermogen is. Juist door mijn achtergrond in Nederland, studie in Delft, het vele reizen over de hele wereld en de connectie met latin-dans, kom ik veel verschillende mensen tegen. Die ontmoet ik in het technisch innovatieve bedrijfsleven, bij de overheid, bij de rechtspraak en in het dagelijkse uitgaansleven. Daardoor kom ik regelmatig mensen tegen die zich niet kunnen verplaatsen in anderen voor wie het niet altijd zo vanzelfsprekend is dat bepaalde basisbehoeften worden ingevuld. In Nederland is er een heleboel geregeld, maar de obstakels die anderen soms tegenkomen zijn voor mij heel erg zichtbaar. Bijvoorbeeld het zoeken naar een baan, het beginnen of afronden van een studie, geld, planning en allerlei randvoorwaarden voor een kwalitatief rijk leven. Door mijn persoonlijke ervaringen, aangevuld met methodes vanuit mijn studie, kan ik verbanden leggen die niet iedereen 1-2-3 ziet. Het is dus ook mijn persoonlijke missie om al deze kennis in te brengen in het werk dat ik doe. In innovatie, relatieopbouw en product -en dienst ontwikkeling. Om de wereld een stukje beter te maken'.
 

'Heel concreet doe ik dit nu met Visual Contracts door het recht toegankelijker te maken en co-creatiesessies aan te bieden om mensen kennis te laten maken met ‘Legal Design Thinking’. Door oplossingen te creeeren die toegang tot het recht verbeteren en door een automatiseringstool te ontwikkelen, die helpt om contracten sneller visueel en begrijpelijk te maken'.

 

Welke band heeft u met Curaçao of wat verwacht u op Curaçao te ontdekken?
 'Op Curaçao ben ik slechts 1 keer geweest. Dat was toen voor 3 weken. Echter, mijn band met de Cariben is sterk door mijn reizen naar en op Cuba (2x), de Dominicaanse Republiek (2x), Aruba en Curaçao. In Den Haag dans ik veel en probeer ik zoveel mogelijk mijn Spaans op peil te houden en maak ik samen met een aantal Curacaoënaren kizombamuziek'.
 

'Ik zou graag een betere verstandhouding zien tussen de Nederlandse en Antilliaanse cultuur. Ondanks de schijnbare tolerante cultuur van de Nederlanders, zie ik nog veel te vaak wat de verschillen zijn in hoe ik als Nederlander benaderd word ten opzichte van mijn Antilliaanse vrienden. Andersom heb ik ook op Curaçao gezien dat ook daar soms veel afstand is tussen de ‘Makamba’s’ en Curacaoënaren'.
 

'Ik denk dat dans, taal, eten en muziek voor verbinding kan zorgen. Uitgaande van wat iedereen kan bijdragen in plaats van verschillen uit te lichten en dit als negatief te bestempelen. Uiteraard zit er een lange geschiedenis en complexiteit achter, die voor negatieve verschillen hebben gezorgd, maar met een open en positieve houding kunnen we naar een samenleving toe, waarin rechtvaardigheid en gelijke kansen gewoon zijn en waarin we elkaars kwaliteiten benutten'.

 

Wat verwacht u te bereiken tijdens de handelsmissie en met wat voor soort bedrijven, instellingen en/of ondernemers wilt u het liefst in contact komen?
'Tijdens de handelsmissie zou ik graag veel contacten leggen met bedrijven, universiteiten en stichtingen die bezig zijn met het recht. Denk hierbij aan innovatie, creativiteit, ontwerp en preventie van criminaliteit of toegang tot het recht. Concreet heb ik het dan over advocatenkantoren, ontwerpbureaus, stichtingen, individuele ontwerpers, advocaten, juristen, beleidsmakers, overheid en kunstenaars'.
 

'Daarnaast organiseer ik zelf in de week van 24 tot en met 30 september een evenement gericht op kennismaking met Legal Design Thinking. We zullen door middel van 'design thinking' methodes, waaronder een 'crashcourse' Visual Thinking, een oplossing bedenken voor schuldenproblematiek, burenruzies, preventie jeugdcriminaliteit of arbeidscontracten voor micro-ondernemingen of juist innovatieve MKB bedrijven en corporates'.

Waar kunt u ondernemers bij helpen en welke eventuele inspirende boodschap heeft u waar u mee wilt afsluiten?
'Ik kan ondernemers helpen met het bedenken en visualiseren van een bedrijfsstrategie en visie. Ook als het product of de dienst een complex verhaal is. Verder kan ik helpen bij de realisatie van het idee naar de eerste prototypes en ontwerpen. Daarnaast kan ik helpen bij projecten die zich richten op geddragsverandering, innovatie, het oplossen van problemen in het recht en het herontwerpen van contracten of juridische documenten op een toegankelijke en visuele manier''.

 

''Geloof in jezelf, jouw kwaliteiten en stel jezelf de vraag ‘hoe kan ik dit oplossen met de middelen en kwaliteiten die ik heb en wie kan me erbij helpen?’ in plaats van te denken ‘ik kan dit niet oplossen, dit is te groot, te veel, te moeilijk, te duur’. Er is altijd een weg. Je moet alleen de juiste bril opzetten''.