• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Meer Surinamers teruggekeerd dan gevestigd in Nederland

Bron: Dagblad De West

Er zijn in 2014 veel meer Surinamers vanuit Nederland teruggekeerd naar hun geboorteland, dan het aantal Surinamers dat zich heeft gevestigd in Nederland. Een trend die al in 2013 merkbaar was, maar nu nog groter is geworden. Dat blijkt uit deze maand uitgekomen gegevens van het Nederlandse Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). De immigratie, oftewel de vestiging van personen vanuit Suriname in Nederland, bedroeg in 2013 en 2014 respectievelijk 1724 en 1609. Om als immigrant te kunnen worden geteld, dienen deze personen wel ingeschreven te worden in de gemeentelijke bevolkingsregisters en men wordt ingeschreven als men verwacht minimaal vier maanden Nederland te blijven.

Emigratie
Emigratie naar Suriname, oftewel vertrek van personen naar Suriname, bedroeg in 2013 en 2014 respectievelijk 2056 en 2067. Het migratiesaldo, oftewel het aantal personen dat zich in Nederland vestigt minus de inwoners die Nederland verlaten om zich buiten Nederland te vestigen, was voor mensen met geboorteland Suriname in 2013 en 2014 negatief. Het migratiesaldo bedroeg in 2013 en 2014 respectievelijk -332 en -458. Het CBS maakte gisteren overigens bekend, dat in Nederland zowel de immigratie als de emigratie een recordhoogte bereikte in 2014. Er komen nog steeds veel Poolse immigranten naar Nederland, maar het aantal Turkse migranten is juist sterk gedaald. Zowel de immigratie als de emigratie waren in 2014 hoger dan ooit.

Gerelateerd: Je moet een duidelijk doel voor ogen hebben, flexibel zijn, niet snel opgeven en vooral genieten van het land

Stijging immigranten
Er werden 183.000 immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148.000 emigranten verlieten Nederland. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35.000 personen toe. In Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland vormen al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29.000 personen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2000 in 2013 naar bijna 9000 in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Lees het boek van Esther Zoetmulder en leer wat nodig is om te emigreren en ondernemen in Suriname!