• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Mirto F. Murray: eigenaar van succesvol advocatenkantoor Curaçao

Foto Credits: Ton Verkuijlen

Internationaal Ambitieus is een consultancyplatform dat ondernemers op zakelijk gebied verbindt binnen de negen landen waar Nederlands één van de voertalen is. Wij ontmoetten de heer Mirto F. Murray tijdens de bijeenkomst van SPOC over ondernemen op en via Curaçao, waarbij de heer Murray een sterke presentatie gaf over de juridische do's and don'ts tijdens zakendoen op Curaçao.

mr Mirto F. Murray (47) is al ruim twintig jaar een gedreven advocaat en was in 2002 mede-oprichter van SMS Attorneys at Law in Curaçao.  Mirto was, destijds amper 33 jaar oud, in 2002 de jongste deken aller tijden van de Orde van Advocaten van Curaçao. In de advocatuur legt Mirto zich toe op het snijvlak van ondernemingsrecht, bank- & financieelrecht en economisch- & fiscaal strafrecht. Naast de advocatuur is Murray auteur van diverse juridische boeken. Onlangs is het boek 'Parlementaire Geschiedenis van het Curaçaose Burgerlijk Wetboek' verschenen, met daarin de tekst en toelichting op het Burgerlijk Wetboek. Het ruim 2386(!) pagina’s tellend boek is meer een naslagwerk dan een boek dat van kaft tot kaft gelezen wordt. Het boek heeft – net als haar onder redactie van Murray geschreven voorganger – haar weg gevonden naar de advocatuur, de magistratuur, het notariaat en het onderwijs in Curaçao maar ook in Nederland.  Vanwege het belang van het boek voor de samenleving heeft Mirto de mogelijkheid gehad en aangegrepen om het boek officieel aan de Gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille George-Wout aan te bieden. Ook werd het boek officieel aangeboden aan de President van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie en aan de Voorzitter van de Staten van Curaçao. Aldus werden vertegenwoordigers van de drie staatsmachten van een officieel geschenkexemplaar voorzien.

Al geruime tijd is Mirto tevens commissaris bij een aantal bedrijven en instellingen en voorts bestuurslid van een tweetal charitatieve instellingen. Mirto is getrouwd met Florisela ‘Flory’ Bentoera, juriste bij een internationale bank op Curaçao en actief op het hoogste niveau ter zake Compliance en Anti Money Laundring. Samen zijn zij de ouders van hun bijna zesjarig zoontje Ethan.

In het interview met Life Begins at 40 geeft Mirto ook aan dat hij vaak op zakenreis moet vanwege zijn internationale klanten. Het drukke zakenleven in combinatie met zijn gezin probeert hij zoveel mogelijk te balanceren door maximaal 10 dagen op zakenreis te zijn en in het weekend vrij te maken voor zijn gezin. 

SMS Attorneys at Law
In 2002 is Murray tezamen met enkele partners het advocatenkantoor SMS Attorneys at Law begonnen. Thans vormen hij en meneer  Andre C. Small de vennoten van het succesvolle kantoor dat het vierde grootste kantoor van Curaçao is.

SMS Attorneys at Law is geassocieerd met het kantoor van meneer Gerard Spong in Amsterdam en Haarlem en legt zich naast strafrecht toe op met name ondernemingsrecht, arbeidsrecht, handelsrecht, bank- en financieelrecht en bouwrecht. Gerard Spong is één van de beste strafrechtadvocaten in Nederland en door een toespraak van hem werd Mirto als jonge student rechten geïnspireerd om advocaat te worden. Mirto wilde de beste worden en was van mening dat je daarvoor van de beste moet leren en een uiterst leerzame stage bij het toenmalig advocatenkantoor van Spong was gauw geregeld. Uit die periode stamt de huidige associatie tussen SMS Attorneys at Law en Spong Advocaten in Amsterdam.
 

Met een team van negen advocaten en een team van ondersteunend personeel legt SMS Attorneys at Law zich toe op advisering van cliënten maar ook op het actief procederen voor cliënten. ‘Wij begeleiden projectontwikkelaars en ondernemers in het algemeen maar staan ook luchtvaartmaatschappijen en hoteleigenaren bij’. SMS Attorneys at Law is daarnaast sterk op het gebied van gezondheidsrecht waarmee zij drie van de grootste medische instellingen op het eiland bijstaat in de ruimste zin van het woord. Het bedrijf treedt ook op als adviseur van de lokale overheid en heeft als zodanig de Ministers van Justitie, van Financiën en van Economische Ontwikkeling in het verleden geadviseerd. Menig tot de overheid behorende naamloze vennootschap of stichting wordt actief geadviseerd door SMS Attorneys at Law.

Waarom kiezen klanten voor SMS Attorneys at Law ?
‘SMS Attorneys at Law houdt er een no-nonsense praktijk op na waar actief met de cliënt gezocht wordt naar de meest kosteneffectieve en kostenefficiënte oplossing van een geschil. Soms is dat schikken zonder erkenning van schuld en soms betekent het procederen tot het einde. Cliënten weten dat SMS Attorneys at Law staat voor praktische oplossingen voor geschillen en dat wij sterk zijn in juist het voorkomen van geschillen door van meet af aan te adviseren en cliënten met raad en daad bij te staan en niet ingeschakeld te worden wanneer het geschil zich al voordoet.’ Niet voor niets is onze slogan ‘Consider it solved!’ voegt Mirto daar glimlachend aan toe.

Wat zijn de grootste successen tot nu toe van het bedrijf?
‘Onze geheimhoudingsplicht weerhoudt ons ervan om expliciet namen van cliënte en ‘success stories’ te noemen anders dan kwesties die de media op de een of andere wijze hebben gehaald. Bijzonder trots zijn wij op de actieve rol die SMS Attorneys at Law speelt als bruggenbouwer voor cliënten in Suriname die in Curaçao willen investeren en omgekeerd Curaçaose cliënten die zich in Suriname willen oriënteren. Als zodanig heeft SMS Attorneys at Law ook cliënten in Suriname en zijn wij recentelijk nog instrumenteel geweest bij het herfinancieren van een internationaal hotel in Suriname waarbij wij optraden voor de hoteleigenaar.’ Net als Spong grossiert Mirto in bekende cliënten op het eiland die hij bijstond in strafrechtelijke aangelegenheden. Soms in de spotlight maar vaak ook achter de schermen, juist ter voorkoming van een publieke strafzaak. Samen verdedigden hij en Gerard spong ooit eens de grote politieke leider Anthony Godett. Veel van Mirto’s cliënten zijn door zijn aanpak er zonder straf vanaf gekomen of aanzienlijk beter en menig van hen bekleedt vandaag de dag topfuncties in het Curaçaose maatschappelijk leven.
 
Voor meer informatie kunt u klikken op onderstaand logo van SMS Attorneys At Law.