• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Nederlandstalige assessments in verschillende landen

Internationaal Ambitieus levert een bijdrage aan de zakelijke verbinding tussen negen landen waarin Nederlands wordt gesproken. Maar is de taal wel zo verbindend?

 

Natuurlijk kunnen we onszelf beter redden als in een ander land dezelfde taal wordt gesproken en dat is ook zeker een pré bij het zaken doen. Echter zijn er ook wel wat verschillen en ik wil graag mijn ervaringen met u delen zodat deze u van deze op de hoogte bent.

 

Vragenlijsten in de jeugdgevangenis

In 2008 heb ik een onderzoek gedaan in de jeugdgevangenis in Suriname. Vanuit de universiteit in Nederland kreeg ik een hoop vragenlijsten mee en het was mijn taak om die af te nemen bij de jongeren. Ik had eigenlijk niet echt stilgestaan bij de onderwerpen die terugkwamen in de vragenlijsten, totdat het eerste jongetje zijn hand opstak. ‘Wat is een haring?’ Vervolgens stak de tweede zijn hand op. ‘Wat is een broeikas?’ Logisch natuurlijk, dat de twee onderwerpen een stuk minder bekend zijn in Suriname dan in Nederland. Echter iemand zou hier dus wel op afgerekend worden. Dit zijn namelijk voorbeelden uit een intelligentietest, maar een lagere score toeschrijven doordat iemand in een andere cultuur is opgegroeid, is natuurlijk niet ‘fair’.

 

Andere betekenis van het woord

Tijdens de intakes in de jeugdgevangenis vroeg ik de jongeren naar hun hobby. De één na de ander antwoordde met wandelen. Ik was voor het eerst in Suriname en dacht ‘zo, wat zijn die jongens allemaal sportief en hebben ze een degelijke hobby.’ Totdat ik erachter kwam dat wandelen staat voor uitgaan, op straat gaan en dergelijke. In de breedste zin van het woord. Toen ik dat door had, werd er natuurlijk een ander beeld geschetst. Ook in mijn werk als psycholoog ben ik tegen verschillende interpretaties van een woord aangelopen. Ik zal één van de voorbeelden schetsen.

 

In Nederland was een standaard vraag van mij: ‘Heeft u mensen in uw omgeving waarvan u steun krijgt?’, waarmee ik bedoel of er een luisterend oor in de omgeving is. In Suriname wordt met steun bieden financiële steun bedoeld, waardoor ik steeds een uitleg kreeg over de financiële situatie van de cliënt, terwijl dat absoluut niet het onderwerp was waar ik meer over wilde weten. Ook weer van geleerd natuurlijk.

 

Cultuurverschillen

Bij het afnemen van vragenlijsten is er wel degelijk sprake van cultuurverschillen. Uit onderzoek is bijvoorbeeld gebleken dat Japanse studenten meer geneigd zijn om gemiddeld te antwoorden en Canadese studenten meer de extreme antwoordmogelijkheden geven (Heine & Lehman, 1995). Dit wordt verklaard vanuit hun respectievelijke collectivistische en individualistische cultuur. Ook hierdoor is het dus zeer van belang om rekening te houden met de cultuur van de samenleving waar de vragenlijsten worden afgenomen.

 

HR vragenlijsten

Met mijn bedrijf Screen test ik onder andere medewerkers in organisaties op persoonlijkheid en capaciteiten. Inmiddels woon ik alweer een tijdje in Suriname en ben ik door schade en schande gelukkig wat wijzer geworden. Om onder andere bovenstaande redenen is mijn werkwijze zeer persoonlijk en uitgebreid, zodat het onderzoek precies kan worden afgestemd op de persoon. Tevens zijn alle vragenlijsten getest en uitvoerig besproken met personen van Surinaamse origine, en moet er soms gewoon rekening worden gehouden bij de scoring. Je kan niet iemand ‘afrekenen’ op cultuurverschillen en dit is precies de reden waarom ik van mening ben dat standaard assessments niet helemaal zullen meten wat er gemeten moet worden. De meeste vragenlijsten zijn ontwikkeld in Europa of Amerika, waar er toch een andere cultuur heerst. Dus ondanks dat de taal ons zeker zal verbinden, bestaan er ook verschillen waar rekening mee gehouden moet worden!