• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Onderzoeksresultaten congres ‘zakendoen met Curaçao’ in Suriname

Op 15 februari 2017 heeft Internationaal Ambitieus in samenwerking met 4U Business Solutions het congres 'zakendoen met Curaçao' georganiseerd in Suriname. Tijdens dit congres werd er onder de Surinaamse ondernemers tevens onderzoek gedaan naar de uitdagingen met betrekking tot zakendoen met Curaçao. Het bedrijf van Ronnie Antonius, Left Consultancy, droeg zorg voor dit onderzoek.

 

Middels de face-to-face-benadering zijn er in totaal 18 potentiele ondernemers geïnterviewd op 15 februari 2017 tijdens het gehouden congres in het Marriott Hotel. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 56% tot het vrouwelijk geslacht behoort en de rest tot het mannelijk geslacht. Het overgrote deel (50%) van de respondenten is in de leeftijdsklasse 31 tot en met 40 jaar. Ook beschikt 72% van de respondenten wél over informatie voor het betreden van externe markten. Van de 72% respondenten die wél over de informatie beschikt, is slechts 38% van dat aantal bekend met het ondernemersklimaat te Curaçao. 89% van de geïnterviewde ondernemers gaf aan dat er wel degelijk uitdagingen aan zijn verbonden als men externe markten betreedt. Enkele uitdagingen die de verschillende ondernemers zien zijn: de betaling van fee, de concurrenten, financiële uitdagingen, wetgeving, logistiek en invulling van personeel.

Tekst gaat door onder video

 

Op basis van de in de resultaten vermelde uitdagingen, kan het volgende geconcludeerd worden. De uitdagingen kunnen hier grotendeels gelinkt worden aan bedrijfstechnische aspecten zoals marketing, management en financiële transparante cultuur. Refererende naar concurrenten kan worden gesteld dat elk bedrijf rekening houdt met haar concurrenten maar dat de manier hoe jezelf presentuurt tussen de concurrenten belangrijk is. Van bedrijven die de ambitie hebben op internationale markten te willen opereren kan worden aangenomen dat ze op hun lokale markt hun bestaansrecht hebben verworven.

Tot slot kan worden gesteld dat als de ondernemer succesvol zal zijn in internationaal ondernemen als hij /zij eigen bedrijfsprocessen beheerst waaronder een goede managementstructuur, een juiste marketingaanpak en transparante financiële administratie heeft. De wettelijke vereisten dienen ook te moeten worden nageleefd om zo het vertrouwen te  kunnen winnen van de nieuwe klanten in het gebied waar men wenst te ondernemen.