• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Pakhuis C voor Curaçao

De democratie heeft een dieptepunt bereikt. Kibbelende parlementsleden buigen zich over moties die alleen de marges raken. We schaven en schaven, maar aan het systeem verandert niks. De verzorgingsstaat is nog overal, de erfenis van de jaren vijftig. We durven niet los te laten, bang dat het hele systeem zal instorten en we onszelf niet kunnen redden. Ondertussen vragen we aan de burger om te participeren in allerlei processen om zo de bezuinigingen op te vangen.

De burger verliest het vertrouwen in de politiek omdat hij zelf veel stress ervaart en er niks voor terug ziet. De vrijheid is schijnvrijheid, geldt alleen als je binnen de lijntjes blijft. Alleen de handige mensen kunnen meedoen. Zo was de bijstand ooit bedoeld voor iemand die tijdelijk geen werk had. Maar er is op dit moment zo weinig werk dat er veel langdurig werklozen zijn. Er is geen alternatief dan wachten op een baan en je bezig houden met dagbesteding en koffie drinken. Vrijwilligerswerk is een mooi alternatief maar niet voor iedereen weggelegd. Alleen mensen met goede sociale vaardigheden kunnen daar terecht en juist daar ontbreekt het nogal eens aan. We moeten als samenleving een omgeving gaan bieden waar iedereen mee kan doen en geld is daarvoor een belangrijk middel. Nu kun je met een bijstandsuitkering alleen overleven, er blijft niks over om te investeren in jezelf. Met 1500 euro per maand zou je ondernemend kunnen worden, uitstapjes maken, musea bezoeken, uit eten gaan. Zo kun je je netwerk verbreden en op goede ideeën komen voor de rest van je leven.

Bijstand
Het is dus nog niet eens nodig om een basisinkomen in te voeren, verhogen van de bijstand is al voldoende. En die bijstand zou dan ook beschikbaar moeten zijn voor ex-gedetineerden, die nu worden gedwongen om eenvoudig werk te accepteren waarmee ze nooit rijk kunnen worden. Ze hebben geen gelegenheid om te studeren of om een positief netwerk op te bouwen. Wat overblijft is een streng familieleven zonder ontwikkelingsperspectief, een straf voor het leven. Terwijl ze hebben bewezen over ondernemerstalent te beschikken…. Innovatieve ideeën voor de samenleving ontstaan niet vanzelf. Daarvoor is veel kruisbestuiving nodig, veel praten en veel kennisoverdracht. Het parlement zou een ideaal platform moeten zijn voor een dergelijk proces, maar men is heel druk met het aanpassen van de regels in plaats van er heel veel af te schaffen. Omdat de Tweede Kamer op dit punt teleurstelt, zijn initiatieven ontstaan in de samenleving.

​Amsterdam kent sinds een paar jaar Pakhuis De Zwijger, een geweldige organisatie op het gebied van innovatie van de samenleving. Een gebouw vol workshops, seminars, koffie en gezelligheid brengt veel geïnspireerde mensen voort, die elk op hun plek in de samenleving vernieuwingen kunnen bewerkstelligen. Internationale sprekers delen hun inzichten over steden, computers, landbouw en democratie. Alle thema´s die de moderne samenleving raken en die het parlement kunnen helpen om goede beslissingen te nemen. Sinds vorig jaar heeft een groep enthousiaste ondernemers in Breda het idee overgenomen en is gestart met een Pakhuis B. Lezingen en borrels brachten het netwerk op gang en oefende aantrekkingskracht uit op veel bestaande organisaties in Breda. Duurzame energie, woongroepen, collectief bouwen, een kruidentuin, stadslandbouw en politiek zijn enkele partijen die regelmatig aanschuiven. Deze zomer staat er een politieke dialoog gepland tussen alle bestaande partijen in Breda, geïnitieerd door een nieuwe partij: de KVV (Kies Voor Vrijheid).

Lezing duurzame ontwikkeling
Deze partij onderschrijft de problemen in de democratie en zoekt samen met Pakhuis B naar nieuwe vormen. In september volgt een lezing over duurzame ontwikkeling door collectief bewonersinitiatief door prof. Ir. Fred Sanders van de TU Delft. Een mooie gelegenheid om bestuurders, bewoners en corporaties aan de praat te krijgen. Foundation of Dreams, een stichting die zich op Curaçao al sinds 2009 bezig houdt met de ontwikkeling van het erfgoed van het Koninkrijk, heeft het initiatief genomen om ook op Curaçao een pakhuis op te zetten, Pakhuis C. Bestaande organisaties kunnen daarin participeren door het leveren van vrijwilligers en initiatieven. Ook Curaçao kent veel organisaties die actief zijn op het gebied van duurzaamheid en ook Curaçao heeft een parlement dat nog zoekt naar de juiste vorm.

Hier speelt het tegenovergestelde van Nederland, men zoekt naar een nieuwe vorm voor het land Curaçao, en er is wel degelijk een voedingsbodem voor samenwerking met de gemeenschap. Dit komt door de cultuur en door de schaal, iedereen zit in elkaars netwerk en is erbij als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden. We zien veel kansen op succes voor het Pakhuis C. Beoogde samenwerkingspartners zijn Stichting Monumentenzorg, FKP, Stichting Monumentenfonds, NV Stadsherstel, Bedrijvenplatform Milieu, UNA, CTB, DMO, Chata, Biblioteka Korsou, sociale partners, politici, consultants. Foundation of Dreams heeft een gebouw op het oog, aan het Gomezplein, een centrale locatie met veel horeca en gezelligheid in de buurt. Zij zoekt samenwerking met de gebouweigenaar en een aannemer om het pand op te knappen. In oktober ga ik naar Curaçao om verbindingen te leggen. Op dit moment ben ik al bezig om via Linkedin en email contacten te leggen, leve de techniek! Iedereen met vragen of ideeën kan me mailen via onderstaande banner, ik vind het leuk om zoveel mogelijk materiaal te verzamelen: