• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Relaties en de emotionele bankrekening

Als huwelijkspartners in hun diepe innerlijk niet een offer hebben willen brengen, kan het in het begin fantastisch gaan, maar als het moeilijk wordt – met de opvoeding van hun kinderen, geld, schoonfamilie – zullen zij het karakter en de vaardigheid missen om op een synergetische, positieve manier met elkaar om te gaan. Ze vallen terug op hun eigen scripts, die onderling sterk kunnen verschillen. Als ze niet principegericht zijn, kunnen hun onderlinge verschillen tot onbeweeglijke standpunten en polarisatie leiden, misschien zelfs tot verbittering en vervreemding.

Als partners principegericht zijn, zullen ze geneigd zijn hun onderlinge verschillen positief te waarderen. Ze zullen samenwerken om hun scripts en  ‘ware noorden’-principes te begrijpen. Ze zullen synergetisch zoeken naar alternatieve oplossingen voor de uitdagingen waar ze voor staan. Covey noemt 6 grote stortingen die kunnen zorgen voor een goedgevulde emotionele bankrekening.

Gerelateerd: Stephen Covey’s 7 eigenschappen van effectief leiderschap

1. De ander begrijpen
Serieus proberen de ander te begrijpen is wellicht een van de grootste stortingen die je kunt doen. Het is de basis voor elke andere investering.

2. Op de details letten
Een klein gebaar is zo belangrijk. Botheid, onvriendelijkheid en gebrek aan respect, hoe beperkt ook, zijn aanslagen op de rekening. In relaties zijn kleine dingen groot.

3. Woord houden
Je woord houden is een grote storting. Je woord breken is een even grote opname. Waarschijnlijk is er niets waarmee je je krediet zo hartgrondig kunt verspelen als door een belofte niet na te komen die voor de ander belangrijk is.

Gerelateerd: Ikke, ikke, ikke en de rest kan stikken

4. Verwachtingen verduidelijken
Vage of strijdige verwachtingen ten aanzien van rollen en doelen zijn de oorzaak van bijna alle problemen binnen een relatie. Of het nu gaat om de vraag wie wat doet op het werk, hoe het contact met je dochter verloopt als je haar vraagt haar kamer op te ruimen, wie de vissen voert of de vuilnisbak buiten zet: je kunt er zeker van zijn dat onduidelijke verwachtingen leiden tot onbegrip, teleurstelling en verminderd vertrouwen

5. Integriteit tonen
Integriteit schept vertrouwen. Het is het basiskapitaal van allerlei investeringen. Zonder integriteit mislukt bijna elke poging om krediet op te bouwen. Mensen die dubbelhartig zijn, kunnen nog zo hard hun best doen om anderen te begrijpen, op de details te letten, zich aan hun beloften te houden en aan verwachtingen te voldoen, maar ze zullen niet in staat zijn om reserves van vertrouwen op te bouwen.

6. Je oprecht verontschuldigen voor een opname
Wanneer je iets opneemt van een emotionele bankrekening, moet je je daarvoor oprecht verontschuldigen. Oprechte woorden blijken grote stortingen: ‘Dat was verkeerd van me.’ ‘Dat was niet aardig van me.’ ‘Ik toonde geen respect voor jou’.

Gerelateerd: Je bent een idioot…