• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Rob Droog: Een effectieve leergang met Blijvend anders

Rob Droog is 59 jaar en woont samen met zijn vrouw Rianne in Berghem (bij Oss). Samen hebben ze vier kinderen en zes kleinkinderen. Door de zware en langdurige psychoses van zijn eerste vrouw, is hij vanaf zijn 23ste levensjaar op zoek gegaan naar kennis en inzichten over een psychose. Deze zoektocht is uiteindelijk zijn levenswerk geworden, omdat hij elk antwoord en elke daaruit voorvloeiende vraag serieus heeft genomen. 

 

‘Mijn kennis en inzichten van de afgelopen 36 jaar zijn nu veel breder dan alleen het onderwerp psychose. De zoektocht heeft mij onder andere diepgaande kennis en inzichten gegeven over houding en gedrag en hoe dit werkt in mensen. Ik heb dat bekeken, bestudeerd en onderzocht vanuit het reguliere medische vlak én vanuit het holistische perspectief en vandaaruit mijn eigen “model van droog” ontwikkeld.’

 

Hoe bent u begonnen als ondernemer?

‘Ik heb alles wat ik de afgelopen 36 jaar heb geleerd omgezet in een effectieve leergang. Een leergang waar mensen de benodigde kennis en inzichten met betrekking tot houding en gedrag zich eigen kunnen maken, zodat ze op eigen kracht en in eigen tempo, duurzame en dus effectieve veranderingen kunnen aanbrengen. Elke keer terugvallen ná vaak dure en intensieve investeringen sloopt motivatie, zelfvertrouwen, eigenwaarde, inzet, betrokkenheid en zingeving.’

 

‘Vanuit onze visie en de wijze waarop wij werken, is daadwerkelijke terugval nagenoeg niet meer mogelijk. Kennis en inzichten kun je namelijk niet meer ongedaan maken zodra ze werkelijk in je zijn aangeland. Na langdurig werkzaam te zijn geweest als therapeut en maatschappelijk werker voor anderen, dus ook binnen de structuren van anderen, hebben mijn vrouw en ik begin 2016 officieel “Blijvend anders” opgericht.’

 

‘Zo zijn we begonnen met één leergang, de Driedaagse die ik samen met co-trainer Cristina Henderson geef. Dit is een leergang die uit drie dagen bestaat, om de twee weken een dag, een kennisshop, een workshop en een praatshop. Naast de Driedaagse zijn we nu ook bezig om de Kennisshop in beweging te krijgen.’

 

‘De Kennisshop is een eendaagse leergang:

Speciaal voor mensen die alleen de kennis en inzichten willen en er zelf mee aan de slag willen en kunnen. Bijzonder geschikt voor groepen, teams, afdelingen en bedrijven die verbetering willen in onderlinge samenhang en samenwerking van hun medewerkers.’

 

Welke activiteiten onderneemt u met uw bedrijf?

‘Er is een boek geschreven over de wijze van denken en werken: De spelers van Blijvend anders, te verkrijgen via www.Boekenbestellen.nl. We zijn voor de benodigde publiciteit erg actief op social media voor in zowel Nederland als op Curaçao . We geven momenteel drie tot vier keer per jaar de Driedaagse.’

 

‘We zijn bezig met het opzetten van de Kennisshop voor bedrijven en individuen en eind december 2017 hebben we de eerste op Curaçao gegeven. Er zijn contacten gelegd zowel in Nederland als op Curaçao met bedrijven die ons kunnen promoten en die graag van onze diensten gebruik willen gaan maken. Ook geven we individuele begeleiding.’

 

Waar bent u tegenaan gelopen tijdens de groei van het bedrijf en hoe is dat opgelost?

‘Registratie bij zorgverzekeraars is een probleem omdat we niet voldoen aan alle voorwaarden die zij stellen. Omdat Blijvend anders innovatief en vernieuwend is vallen we eigenlijk nergens onder. Zolang we nog nergens bij horen zijn we vernieuwend en innovatief en dat is wat we ook willen. Geen herhaling maar vernieuwing en gezien de resultaten zitten we op het goede spoor.’

 

‘Door onze prijzen laag te houden en mensen die financieel weinig ruimte hebben veel ruimte te bieden in de vorm van gespreide betaling en dergelijke, proberen we Blijvend anders ook financieel laagdrempelig te houden.’

 

Wat zijn de grootste successen van het bedrijf tot nu toe?
‘De grootste successen zijn al die mensen die ondanks alle hulp, therapie en begeleiding jarenlang vast hebben gezeten in hun ontwikkeling en ten einde raad waren, na onze Driedaagse weer vol zin en energie hun leven hebben opgepakt! Twee jaar na oprichting van Blijvend anders hebben we al zeven keer de Driedaagse gegeven. Er begint een beetje bekendheid te ontstaan! We hebben een Kennisshop gegeven op Curaçao!’

 

Wat zou u graag met de internationale lezers van Internationaal Ambitieus willen delen?

‘Het internet geeft wereldwijd mensen de beschikking over een oneindige hoeveelheid informatie, kennis en inzicht over welk onderwerp dan ook. Dit gegeven is onze wereld definitief aan het veranderen en dus ook de manier waarop we omgaan met onszelf, de ander, én op de wijze waarop we met vragen omgaan. Dit alles begint ook steeds meer invloed uit te oefenen op de verhoudingen tussen hulpvragers en hulpverleners. Wil je als hulpverlener, docent of therapeut mensen van nu iets kunnen bieden, dan moet je wel iets meer kunnen bieden dan wat internet na drie of vier keer klikken ook biedt. Wil je als hulpverlener nog echt van waarde kunnen zijn voor een hulpvrager, dan zal je echt iets meer moeten kunnen bieden dan de kennis en inzichten die ook op internet staan.’

 

‘De kennis en inzichten die Blijvend anders gebruikt voldoen aan die voorwaarde. Wij zijn vernieuwend en innovatief in de wijze waarop wij met hulpvragen omgaan. Geen therapie, geen methodieken, geen intake. Je hoeft bij ons niet weer je hele levensverhaal te vertellen. Je hoeft bij ons ook niet nog eens al je trauma’s op tafel te leggen. Wij geven jou kennis en inzichten die je van A tot Z, de ontwikkeling van kind tot de volwassene die je nu bent, in kaart brengt.’

 

‘Deze kennis en inzichten zijn zo compleet en duidelijk dat je jezelf erin zal herkennen. Je gaat jouw eigen levensverhaal herkennen en begrijpen hoe jouw houding en gedrag zijn ontstaan en werken zoals zij werken. Deze herkenning laat je gelijk zien waar de echte worsteling in jezelf gaande is. Vervolgens zal je je eigen methode, therapie of benadering creëren om de echte worsteling in jezelf zo optimaal te kunnen helpen om dat te veranderen of op te lossen. Door dit weten is terugval nagenoeg niet meer mogelijk, want wat je weet, kun je niet meer ontkennen, je kunt er alleen mee verder…. ‘

Klik op het logo voor meer informatie