• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Rob Droog: naar Curaçao met ons bedrijf Blijvend anders

Ondernemer Rob Droog is met zijn bedrijf Blijvend anders begonnen naar aanleiding van de psychose van zijn vrouw. We maakten in het vorig artikel al kennis met hem. In dit artikel gaan we dieper op zijn bedrijf, werkzaamheden en missie in.

 

Voor welke doelgroep is uw dienst/product geschikt?
‘Onze diensten zijn bedoeld voor mensen die echt willen weten hoe houding en gedrag is ontstaan en hier duurzame veranderingen in aan willen brengen. Voor zowel op individueel niveau als op groepsniveau.’

 

Doelgroepen

individuen: 
mensen die meer willen weten hoe denken, emoties, gevoelens, bewustzijn, verleden en het lichaam samenwerken. Hoe die elkaar beïnvloeden en hoe je daar duurzame en dus effectieve veranderingen in aan kunt brengen. 

 

individuen: 
mensen die ondanks alle hulp en begeleiding nog steeds niet de gewenste veranderingen hebben kunnen realiseren in hun houding en gedrag en nu op een andere wijze willen doorpakken. 

 

groepen:
teams, afdelingen die meer inzicht en kennis willen hebben over houding en gedrag met als doel om de onderlinge samenwerking en samenhang te verbeteren c.q. te optimaliseren zodat er op groeps-, team- en/of afdelingsniveau effectiever gepresteerd kan worden. Zowel in Nederland als op Curaçao.

Wat maakt het product/dienst interessant voor de doelgroep?

‘We beginnen met psycho-educatie in de vorm van overdracht van algemene kennis én inzichten, die de ontwikkeling van kind tot volwassen van A tot Z in kaart brengt en je alle aspecten die houding en gedrag bepalen laat zien.’ 

 

‘Dit doen we aan de hand van een eigen ontworpen model genaamd Model van Droog. Dit model bestaat uit drie gelaagdheden: 
-kennis en inzichten hoe houding en gedrag ontstaat en werkt. Dit wordt vanuit een breed perspectief duidelijk en helder uitgelegd. 
-Handvatten om uit de strijd te stappen met dat waar je nog mee in gevecht bent.
-Inzicht krijgen hoe geraaktheid in je werkt en wat dat in gang zet in jezelf, al dan niet bewust.’

‘De insteek is om eerst maar eens te leren zien en voelen hoe het allemaal werkt in jezelf. Als je eenmaal weet hoe het werkt, weet je ook waar en/of wat nog niet (goed) werkt in jezelf. Door dit inzicht zullen interventies effectiever, duurzamer en meer passend bij de persoon in kwestie zijn.’ 

‘En het voorkomen van terugval: wat je eenmaal gezien hebt van jezelf, kun je niet meer ontzien. Wat je eenmaal weet van en over jezelf, kun je niet meer ont-weten. Wat je eenmaal hebt leren kennen van jezelf, kun je niet meer ont-kennen. Kortom, de psycho educatie zoals Blijvend anders die aanbiedt zet onvermijdelijk veranderingen in beweging. ‘   

 

Wat onderscheidt uw bedrijf van anderen?

‘Wij beheersen de kunst om de complexe en ingewikkelde groei- en ontwikkelprocessen van kind tot volwassene van A tot Z te beschrijven en uit te leggen op een wijze zodat iedereen dat goed kan volgen, kan begrijpen en zal herkennen in zichzelf. Weet hoe het werkt, dan weet je ook hoe je dat wat nog niet goed gaat of niet goed werkt in jezelf kunt beïnvloeden, veranderen of oplossen. Aangezien je kennis en inzicht niet meer ongedaan kunt maken kun je alleen nog maar verder, voorwaarts….  ‘  

 

Wat zou u nogmaals graag met de internationale lezers van Internationaal Ambitieus willen delen?

‘Als je als mens wilt weten hoe de samenhang en samenwerking is tussen je denken, je lichaam, je emoties, je gevoelens, je bewustzijn en alle omstandigheden, dan ben je bij Blijvend anders aan het juiste adres! Als je als hulpvrager het verschil nog niet weet tussen een gedachte, een emotie en een gevoel, dan heeft alle hulpverlening tot nu toe half werk geleverd. Kom bij ons en leer eerst maar eens zien en voelen hoe het werkt in jezelf, en ga dan eens kijken hoe en wat je zou willen veranderen in jezelf… ‘ 

 

‘Omdat wij vanaf 26 september t/m 24 oktober 2018 op Curaçao zijn, willen we dit ook graag dáár neer gaan zetten in de vorm van onze Driedaagse én Kennisshop bij bedrijven, scholen, verenigingen en individuele mensen.’