• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

‘Speaker’s Academy is het middel voor mijn doel als motivatiespreker’

Pascal besloot in 2015 dat hij wilde toetreden tot het grootste sprekersbureau van Nederland. Echter, hij had nog geen aantoonbare ervaring van zijn kwaliteiten als spreker en kreeg nergens een podium aangeboden. Hij richtte Speaker’s Night op en had daarmee een podium gecreëerd, waar boekingen uit voortkwamen. Een jaar later had hij een portfolio opgebouwd waarmee hij zich eindelijk kon aanmelden. Wat drijft deze motivatiespreker?

Donderdag 28 juli 2016. De dag dat hij als spreker mocht toetreden bij Speaker’s Academy, het grootste sprekersinstituut van Nederland. Tot op heden heeft hij daar alleen melding van gedaan en het nieuws verspreid, maar nog geen artikel aan gewijd. ‘Daar zijn diverse redenen voor, maar veel belangrijker is dat ik het gevoel heb dat het NU het juiste moment daarvoor is. Mijn persoonlijke website is vorige week online gegaan en mijn trainingsprogramma’s zijn afgerond’. Tijd om kennis te maken met Pascal Fredrik, de motivatiespreker en inspirator.

Waarom motivatie?
‘Of het nu gaat om je carrière, financiën, gezondheid of relatie; we hebben allemaal een drijf voor wat we doen. Zelfs als we ons daar niet van bewust zijn, is er een reden waarom we doen wat we doen. De keuzes die we maken en de plannen en doelen die we stellen. Het begint met een motivatie. Het lastige is dat de tegenslagen, die we geheid zullen krijgen, onze motivatie kunnen doen wankelen. Om die strijd te winnen, is motivatie erg belangrijk’. Hoe gaat het dan in zijn werk?

Motivatie in proces
‘Er zijn talloze sprekers die op hun beurt allemaal motiverend zijn. Zelf kies ik ervoor om te motiveren met wat ik weet en heb meegemaakt. Doordat ik het zelf heb ervaren, kan ik dicht bij het gevoel komen en vooral ook aantonen hoe ik die strijd heb aangepakt en overwonnen. Dat is het beginpunt, maar vanaf daar neem ik een duik in het onderbewustzijn… Het echte beginpunt van het proces: Waarom doen we wat we doen? Wat is ons motief om ergens actie voor te ondernemen?’.

Drijfveren
Psychologisch onderzoek wijst uit dat we als mens zes levensbehoeften hebben van waaruit motivatie voortkomt. In het artikel ‘Hoe ik de kracht uit mezelf naar buiten bracht (deel 6)’ gaat Pascal daar dieper op in, maar het belangrijkste om te weten is dat er vier persoonlijke en twee spirituele levensbehoeften zijn. ‘We hebben ze alle zes nodig, maar de levensbehoeften die je in je top twee zet, zijn bepalend voor je gedrag. Uit welke vaten tap jij?’.

Vaten
‘Mensen maken keuzes op basis van zekerheid. Zekerheid qua inkomen, onderdak, liefde enzovoorts. Allemaal belangrijk, maar zekerheid zorgt ook voor verveling. Daarom hebben we ook behoefte aan variatie in ons leven. De derde behoefte is erkenning. We willen dat er van ons gehouden wordt, ook als we doen alsof we dat niet willen. Daarnaast willen we ons verbonden voelen met iets of anderen voor het gevoel dat we ergens bij horen. Verder willen we groeien, want groei geeft ons het gevoel dat we leven. Uiteindelijk willen we ook een bijdrage leveren aan de groei of het succes van iets’. Hoe werkt dit in de praktijk?

 

Gedrag
‘Je gedrag en dus je motivatie komen voort uit de top twee van de levensbehoeften. Als jij iets onderneemt of iets wil doen, vraag jezelf dan af: ‘Vanuit welke behoefte doe ik dit? Geeft deze keuze me zekerheid of variatie? Erkenning of verbondenheid?’. Het antwoord op de vraag ‘waarom doe ik wat ik doe?’ is altijd een emotie. ‘Ik treed graag als zanger voor mensen op omdat ik dan erkend word voor iets waar ik goed in ben’ is anders dan ‘ik zing graag voor mensen omdat ik mensen wil verbinden met mijn muziek’. Je ziet hier dus dat verbondenheid in dit geval meer voldoening geeft dan erkenning’.

PassieQ
Passie en emotie zijn de sleutelwoorden die Pascal gebruikt in zijn coaching en motivatielezingen. ‘PassieQ is dus de combinatie van passie en emotie, oftewel het emotioneel quotiënt’. Emotionele intelligentie is belangrijk omdat het een betere voorspelling geeft van hoe we zullen functioneren. ‘Wanneer ik mensen motiveer, breng ik ze terug naar hun kern, omdat ze vanuit daar worden gedreven. Als je iets doet vanuit het hart, gaat het vaak vanzelf zonder er bij na te denken’.

Actie!
Neem een kijkje op de persoonlijke website van Pascal om te zien wat hij allemaal doet om mensen te helpen de kracht in zichzelf te lanceren…