• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Stanley Ramkhelawan:’Hoe Suriname haar potentie kan benutten’

Op 9 augustus van dit jaar vierde Singapore haar 50e onafhankelijkheid. In die periode is deze stadstaat van een nietszeggend vissersdorp uitgegroeid tot een van de welvarendste landen ter wereld. In de Global Competitiveness Index 2015-2016 van het World Economic Forum staat Singapore op de 2e plaats – onder Zwitserland- van de meest concurrerende economieën ter wereld en aan kop van de Aziatische economieën. Hoe anders zijn de ontwikkelingen in Suriname geweest in de afgelopen 40 jaar?

De afgelopen 40 jaar

Bestuurlijk hebben opeenvolgende regeringen in de achterliggende 40 jaar hun onvermogen getoond door een korte termijn beleid te voeren. Er is eerder sprake geweest van een zwalkend beleid en een slecht functionerend parlementaire democratie. Politieke instabiliteit vierde hoogtij. Er is een staatsgreep gepleegd door een groep sergeanten. Journalisten, advocaten, wetenschappers en andere intellectuelen zijn van het leven beroofd. Onderling is een bloedige strijd gevoerd, gevolgd door een moeizaam proces van herstel van de democratische rechtstaat. Anno 2015 staat het land er financieel slecht voor; het ambtenaren apparaat heeft de omvang van een waterhoofd; amper tien procent van de beroepsbevolking heeft een opleidingsniveau van MBO of hoger. De werkloosheid onder jongeren is schrikbarend hoog.

Ontwikkelingspotentie

Suriname heeft echter wel alle potenties om een succesvolle ontwikkeling door te maken. Het land heeft talrijke onontgonnen Natural resources. Een deel van deze resources wordt al in ontwikkeling gekomen. Het land heeft een ecologische rijkdom, dat uniek is in de wereld. Zowel de natuur als het klimaat is voor toeristische doeleinden een enorme potentie. De geografische ligging biedt unieke kansen om een "logistiek hub" te worden voor het Latijns Amerikaanse continent. Met de diversiteit in de bevolking en het cultureel erfgoed van de verschillende bevolkingsgroepen beschikt Suriname over een "asset" voor een model van samenleven dat voor andere Multi etnische samenlevingen als model kan dienen. Net als Singapore biedt de geografische ligging van Suriname unieke kansen om zich te ontwikkelen tot een "logistieke hub” voor Latijns Amerika en het Caraïbisch gebied, 

Roadmap for sustainable development 

Wat is tegen deze achtergrond nodig voor een duurzame ontwikkeling van Suriname? Met een duurzame ontwikkeling bedoel ik een ontwikkeling dat leidt tot stabiliteit en groei van diverse facetten van de samenleving: op economisch gebied, het financieel monetair systeem, sociaal-cultureel en op politiek-bestuurlijk vlak. Duurzaamheid in de betekenis dat exploratie en exploitatie van natuurlijke hulpbronnen ten goede komen aan de kwaliteit van leven van de totale bevolking. Duurzaamheid in de betekenis dat burgers toegang hebben tot kwalitatief hoogwaardig onderwijs, gezondheidszorg, sport en culturele voorzieningen. Duurzaamheid waarbij ook op een verantwoorde wijze wordt omgesprongen met natuur en milieu. Dit vat ik samen met het begrip sustainable development.

Een dergelijke inzet op sustainable development vereist echter een duidelijke visie op de toekomst van politieke leiders. Daarnaast zullen beleidsmakers hun inzet moeten clusteren op een beperkt aantal strategische opgaven en deze consistent en in samenhang moeten uitwerken. 

 

Potentie Suriname

Suriname heeft de potentie om zich te ontwikkelen tot het Singapore of Dubai in de Amazone-delta. Om een dergelijk welvaartsniveau te bereiken is echter nog een lange weg te gaan. Om die lange weg af te leggen, zal men wel een eerste stap moeten zetten. De viering van 40 jaar republiek Suriname op 25 november is een geschikt moment voor die eerste stap. Dan zouden we misschien al in 2040 een meer positieve balans kunnen opmaken dan waar ik dit artikel mee begon.

Drs. Stanley A. Ramkhelawan
Arbeidsmarktstrateeg in de Drechtsteden