• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Succesvolle zakenvrouw Grace Boldewijn begeleidt nieuwe Nederlanders in het ondernemerschap

Op 30 november om 15.00 uur opent het nieuwe bedrijf THE FIRST STEP TO….haar deuren in Breda. Dit bedrijf is ontstaan uit initiatief van Grace Boldewijn, CEO van BoCari International, en de oprichters van Diaspora Consulting Group Astrid Belgrave en Romano Krenten. Dit drietal heeft de handen ineen geslagen en het concept statushouders en ondernemerschap ontwikkeld voor de vluchtelingen. Doel van dit project is om hen verder op weg te helpen door het ondernemerschap bij deze mensen te stimuleren.

Met dit project willen Boldewijn, Belgrave en Krenten zich inzetten op het thema ondernemerschap in combinatie met integratie, excellentie en het scheppen van kansen en banen voor nieuwe Nederlanders.

 ‘Wij zijn ons bewust van de vele veranderingen, waarmee de vluchtelingen hier in Nederland, geconfronteerd worden. In vele opzichten zullen zij de eerste stap zetten naar het verkrijgen van een verblijfstatus, een woning, het volgen van onderwijs en dus ook de eerste stap naar het ondernemerschap op weg naar die economische onafhankelijkheid. Dit is dan ook de inspiratie voor de naam van ons project.’

 

Optimaal ondernemen

 Het integreren van deze groep nieuwe Nederlanders zal mogelijkerwijs een andere aanpak vergen. Zoals bekend zijn culturen verschillend; mensen denken en communiceren anders en hebben ook een andere manier van interactie. Kortom, zij leven anders. Los van deze verschillen, zijn er ook vele overeenkomsten. Ook zij beschikken over vele talenten en gaven. Talenten en gaven die vragen om te worden ontwikkeld, bijgeschaafd, verbeterd, of om te laten bloeien. Ondernemerschap is niet uniek maar universeel. Ondernemen leidt tot creativiteit, verhoogt de eigenwaarde, creëert rolmodellen, bevordert integratie en vermindert bovenal afhankelijkheid.

 

 De kern van dit concept is om de ondernemers, nieuwe Brabanders, door middel van het “pressure cooker”- model praktische ondersteuning, coaching en actieve begeleiding te geven op weg naar het excellente ondernemerschap. Met het grote netwerk van Boldewijn, Belgrave en Krenten, worden de statushouders direct als ondernemers ingezet met hun eigen orderportefeuilles. Binnen hun werkzaamheden zullen wet- en regelgeving geen belemmering vormen voor de nieuwe ondernemers. Zij kunnen zich dan volledig op het ondernemerschap richten en hun werkzaamheden optimaliseren.

 In dit project is het zeer belangrijk de vier O’s in acht te nemen. Deze staan voor Ondernemen, Onderwijs, Overheid en Ontwikkeling.  Om de herkenbaarheid vorm te geven en te vergroten, zal iedere ondernemer zijn eigen bedrijfsnaam in combinatie met de “The First Step To….” gebruiken.

 

Samenwerkingspartners

‘Ons streven is erop gericht om 80 statushouders tot het project toe te laten. De The First Step To heeft in het kader van dit concept draagvlak gevonden bij haar samenwerkingspartners waaronder het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), Vluchtelingenwerk Nederland, Business Coaches Breda, ATEA ( gemeente Breda) en onderwijsinstelling Avans Hogeschool.’