• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

‘Suriname, ik kan jou niet loslaten’

De Republiek Suriname is een land aan de noordoostkust van Zuid-Amerika met als hoofdstad Paramaribo. Het land grenst in het oosten aan Frans-Guyana, in het westen aan Guyana, in het zuiden aan Brazilië en in het noorden aan de Atlantische Oceaan. Suriname was tot 25 november 1975 een land binnen het koninkrijk der Nederland en heette ooit zelfs Nederlands-Guyana. Het verleden verbindt deze twee IA-landen, maar waarom kan Suriname niet worden losgelaten?

De relatie tussen deze twee IA-landen kan gekenmerkt worden als een knipperlichtrelatie. Politiek is de relatie bekoeld, terwijl er qua remigratiestroom en ondernemen juist sprake is van een opmars. De wapenfeiten op een rij en ook een overzicht van wat Suriname te bieden heeft.
 

Geschiedenis

Het was een ge-haal en ge-trek tussen Nederland en Engeland in de koloniale periode. Uiteindelijk trok Nederland aan het langst eind. Daarom is het Nederlands de officiële taal van Suriname, terwijl er nog 20 andere talen worden gesproken. Dat heeft o.a. te maken met de culturele smeltkroes die Suriname is met een grote mate van diversiteit. De Surinaamse bevolking bestaat uit Hindoestanen, Creolen, Marrons, Javanen, Chinezen, Boeroes (blanken) en de oorspronkelijke bewoners Indianen. Tegenwoordig zijn er nog andere bevolkingsgroepen met een kleinere vertegenwoordiging, zoals de Libanezen en Brazilianen.
 

Onafhankelijk, maar niet vrij?

Suriname is een presidentiële republiek, maar naar regeringsvorm een parlementaire democratie. De president door het parlement gekozen. Ondanks deze wijze van verkiezing heeft de Surinaamse president aanzienlijke bevoegdheden, vergelijkbaar met die van de Amerikaanse president. Ondanks dat Suriname een oppervlakte van meer dan vier maal Nederland heeft, is de bevolkingsdichtheid veel geringer: het aantal inwoners is 34 maal zo klein als dat van Nederland en komt met bijna 500.000 in de buurt van een stad als Antwerpen of Den Haag. In Nederland leven circa 350.000 Surinamers, waarvan velen rond de onafhankelijkheid, na de militaire coup van 1980 of na de Decembermoorden van 1982 uit Suriname vertrokken.

Business in en met Suriname

Suriname is nu een land waar verdraagzaamheid en respect voor elkaars cultuur en religie hoog in het vaandel staan. Het is ook het enigste land in de wereld waar een moskee en synagoge vredig naast elkaar staan. Een uniqum in deze wereld! Sowieso kent Suriname een grote verscheidenheid van religies, waarbij het christendom het hoogste percentage telt (48%).Qua ligging is Suriname een interessante HUB voor Zuid-Amerika, terwijl de samenstelling deuren zou kunnen openen voor de oorsprong van bepaalde bevolkingsgroepen zoals Ghana, India en Java.

Kansen voor het eco-toerisme

Suriname heeft een tropisch regenwoudklimaat, met een grote- en kleine regentijd, alsook twee droge tijden. De temperatuur schommelt tussen 24 en 36 graden Celsius. 80% van Suriname is met oerwoud bedekt, dat deel uitmaakt van het grootste regenwoud op aarde (Amazone). Het Surinaamse binnenland is daarom een geliefd studieoord voor biologen uit de gehele wereld. Een groot aantal soorten vogels, reptielen en zoogdieren bewoont deze bossen en de kuststrook zoals de schildpadden op het strand bij Galibi. Verder vindt men in Suriname o.a. de bedreigde en beschermde jaguar, de luiaard, de reuzen miereneter, de kaaiman, het doodskopaapje, de brulaap, de tapir en de rode ibis. In 2005 werd Suriname nog even wereldnieuws, toen in Oost-Suriname ongeveer 25 nieuwe diersoorten werden ontdekt.
 

Transport
 
De belangrijkste transportmogelijkheid in Suriname is het vervoer over het water. Er zijn havens in de districtssteden en aanlegsteigers langs de rivieren bij iedere nederzetting. Verder bezit het land de restanten van een voormalige spoorweg die sinds de jaren ’80 niet meer in gebruik is. In november 2014 zijn door de Surinaamse regering gedetailleerde plannen bekendgemaakt voor de aanleg van een nieuwe spoorlijn. Het Nederlandse bedrijf Strukton is kandidaat voor de aanleg. Het betreft een project van 530 miljoen Surinaamse dollar.

Natuurlijke hulpbronnen

Suriname is zeer rijk aan natuurlijke hulpbronnen zoals hout, goud, aardolie en bauxiet en wordt op grond daarvan wel als zeventiende op de lijst van rijkste landen geplaatst. Vooral het goud trekt mensen uit andere delen van de wereld (Canada en Brazilië) en daardoor is goud een zeer belangrijke economische activiteit. Per jaar wordt in Suriname zo'n 30 ton goud geproduceerd en geëxporteerd. De export van goud leverde tussen 2011 en 2013 gemiddeld zo'n $ 1,5 miljard per jaar op en dit was twee derde van het totaal. Een andere belangrijke pijler is de winning van aardolie. Al meer dan 30 jaren draagt Staatsolie bij tot de ontwikkeling van Suriname. Andere takken van de economie zijn landbouw en visserij, hout en handel. Belangrijke landbouwproducten zijn rijst, bacoven (bananen), kokosnoten, kippen en bosproducten.

Problemen die kansen bieden

Een probleem is het chronisch tekort aan onderwijzend personeel, geld en middelen. Onderzoek wijst uit dat 70% van de bevolking onder de armoedegrens leeft. Problemen in de gezondheidszorg zijn grotendeels te wijten aan gebrek aan overheidsgelden, de emigratie van artsen en verplegend personeel en de gebrekkige transportmogelijkheden en infrastructuur. Bij de sport zijn de individuele sporten succesvoller dan de teamsporten en Er zijn bedreigingen voor de natuur, met name door de ontbossing, ongebreidelde bauxietwinning en door verontreiniging als gevolg van kleinschalige mijnbouw (met name goudwinning). Suriname heeft echter een lange historie op het gebied van natuurbescherming.

Internationaal

Suriname is sinds 4 juli 1995 volwaardig lid van de Caribische gemeenschap. Interessant voor bedrijven die via Suriname handel willen voeren met de overige Caribische landen. Verder hebben de regering van Suriname en het gemeentebestuur van Den Haag een samenwerkingsovereenkomst, zodat er met elkaar activiteiten worden ontwikkeld die gericht zijn op het uitwisselen van kennis, kunst, cultuur en sport. Daarnaast wordt het gestimuleerd dat scholen en welzijnsinstellingen in Suriname en Den Haag met elkaar gaan samenwerken. Wat de samenwerking met Vlaanderen betreft, kan vermeld worden dat er twee stedenbanden actief zijn om een samenwerking tussen besturen op gang te brengen op verschillende vlakken. Verder zijn er ook scholenbanden ontstaan tussen Vlaamse en Surinaamse scholen.

 

Afl. Suriname