• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Valse profeten en de politiek

Degenen onder ons die religieus zijn opgevoed of naar de kerk gaan, zullen wel vaker van de valse profeet gehoord hebben. De voorloper van de antichrist die de weg gereed zou maken voor zijn komst. Deze valse profeten bewegen zich in diverse organisaties en gebruiken helaas hun geloofsovertuiging om ook in de politiek hun leugens te verspreiden.

 

Een paar dagen geleden keek ik naar een programma over Donald Trump (presidentskandidaat van de Republikeinse partij). De uitspraken van Trump zijn onvoorstelbaar dom en achterhaald; echter respecteer ik het feit dat hij zijn mening durft te geven, ongeacht wat mensen over hem denken. Je hoeft het niet met hem eens te zijn (ik bid dat je het ook niet bent), maar je moet wel toegeven dat hij veel lef heeft. Dat is een eigenschap en kwaliteit die weinig politici bezitten, waardoor het moeilijk is te weten wat hun eigen mening werkelijk is.

 

Maar dit stuk gaat niet over Trump noch over politici. Dit artikel gaat over valse profeten. De sluwe, onbeschaafde, opportunistische, ongewenste en bij God onbekende mannen en vrouwen die een geloofsovertuiging gebruiken om hun doel te bereiken.

 

Profiel van valse profeten

Als kind ging ik elke zondagochtend naar de kerk. Op latere leeftijd ging ik naar de jeugddienst en nu als volwassene probeer ik elke zondag een dienst van een kerk bij te wonen. Ik ben dus met het woord van God opgevoed en nam alles als zoete koek aan. Met leeftijd komt nieuwsgierigheid en daaruit komt kennis en op basis daarvan neem je beslissingen. Door ervaring heb ik geleerd dat je de antichrist of valse profeet niet buiten de kerk hoeft te zoeken; die zit waarschijnlijk vlak naast je in de kerk. Een aantal tips om hem/haar te herkennen:
 

  • Indien er meer aandacht wordt besteed aan materie dan aan God

  • Indien er beloftes door hen worden gemaakt die onmogelijk nagekomen kunnen worden Indien er door manipulatie doelen worden gerealiseerd

  • Indien het woord van God wordt verdraaid

 

Bemoeienis in de politiek

Ik hoop niet dat je mijn mening als een aanval op de kerk en het geloof ervaart. Dat is nimmer mijn intentie noch wens. Zo een aanval zou ook niets kunnen opleveren en als tijdverspilling worden getypeerd. Nee, dit is mijn manier van mijn bezorgdheid uiten. Ik maak me zorgen om de volgende redenen;

 

• Diverse (zwarte) pastoors in Amerika vertellen hun kerkleden dat Trump door God gekozen is om de nieuwe president van het land te worden. Dezelfde persoon die geen respect voor vrouwen heeft, racistische opmerkingen maakt en arrogantie als een compliment beschouwt.

• Pastoors (of bisschops) die de gemeenschap proberen te overtuigen dat de regering die aan de macht is, uit occultisten bestaat en daarom weggestemd dient te worden. Ongeacht dat de economie het goed deed, er rust heerste en mogelijkheden zich aandienden

 

Logica versus stommiteit

In de tijd waarin wij nu leven is er sprake van een overdosis aan informatie. Het kost tijd noch moeite om genoeg info over een onderwerp te vinden en een mening te (kunnen) vormen. Wij zijn niet meer afhankelijk van een geestelijke om ons te zeggen wie de volgende grote politicus dient te worden en waarom. Ik ga ervan uit dat wij als moderne en goed ontwikkelde mensen zelf kunnen inzien dat een racistische en arrogante vent onmogelijk de juiste kandidaat kan zijn. Zeker niet een opmerking van een pastoor die beweert dat de almachtige het alleen met hem communiceert. Indien je gelovig bent, zou God het niet alleen aan de zogenaamde geestelijke leiders vertellen, maar ook met jou delen. Daarbij gebruik ikzelf logica en indien nodig ook onderzoek en gezond verstand.