• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Veranderingen binnen organisaties

Bij innoverende organisaties zijn veranderingen aan de orde van de dag. Maar ook bij meer conservatieve organisaties zullen er vroeg of laat veranderingen worden doorgevoerd, om te kunnen voldoen aan de vraag en nieuwe ontwikkelingen. Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers mee gaan met veranderingen zonder al te veel weerstand?

 

Op de rouwcurve van psychiater KÜbler-Ross zijn meerdere management veranderingsmodellen gebaseerd, zoals de veranderingscurve van Fisher. Deze curve houdt in dat uw medewerkers bij veranderingen verschillende emoties kunnen ervaren. Medewerkers kunnen zichzelf vragen gaan stellen of ze de verandering wel aankunnen en wat het voor hen betekent. Ook kunnen er gevoelens van boosheid, ontkenning, blijdschap en zelfs depressie en vijandigheid ontstaan.

 

De veranderfasen in het kort

In de eerste fase is het heel belangrijk om de medewerkers te informeren en is er behoefte aan veel communicatie. Medewerkers zullen een verlies van autonomie en structuur kunnen ervaren, dus is het belangrijk dat u daarop inspeelt. Ga het gesprek aan met uw medewerker en onderzoek wat maakt dat uw medewerker het moeilijk heeft of ergens bepaalde gevoelens over ervaart. Dit kan van alles zijn, zoals de angst voor het verliezen van flexibele werktijden, of wellicht boosheid over gebrek aan eerdere communicatie, of onzekerheid of iemand wel mee kan met de nieuwe ontwikkelingen. Pas dan weet u wat er echt speelt en 'waar de schoen wringt’.

 

In de tweede fase is motiveren en verbeteren belangrijk. Er komt onzekerheid kijken over het proces en er wordt een begin gemaakt met de nieuwe werkwijze of andere verandering. Bied hierbij begeleiding aan uw medewerker, motiveer uw medewerker en zoek naar de win-win-situatie. De snelheid tot aanpassing aan verandering kan verschillen, dus bekijk per persoon wat iemand nodig heeft om mee te kunnen.

 

In de laatste fase is het van belang dat uw medewerkers het nieuwe gedrag volhouden zodat deze een gewoonte wordt. Ook hier kan een gerichte training van pas komen, zodat de kennis up to date is en medewerkers meer tools hebben om de werkzaamheden naar wens uit te voeren. Wat in dit stadium ook heel belangrijk is, is het vieren van de successen, ook bij het behalen van korte termijn doelen. Hierdoor worden medewerkers gemotiveerd, wat ook weer zorgt voor meer positiviteit als u in de toekomst weer een verandering in wil voeren.

 

Algemene tools voor verandering

Transparantie is zeer belangrijk bij verandering, waardoor uw medewerkers niet voor verrassingen komen te staan. Verder is natuurlijk de communicatie van groot belang; het liefst zoveel mogelijk face-to-face. Tevens kunt u zich richten op de informele leiders, u kent ze wel, de mensen die niet qua functie leidinggevend zijn maar wel qua invloed op de werkvloer. Zij zullen op hun beurt weer invloed uitoefenen op de rest. Als laatste maar zeker geen onbelangrijke tip: Laat uw medewerkers screenen (bijvoorbeeld door ondergetekende…) op hun capaciteiten en persoonlijkheid, zodat u weet of ze wel de cognitieve mogelijkheden tot aanpassen hebben en u de juiste persoon op de juiste plaats kan zetten. Wellicht zijn sommige werknemers al jaren in dienst, dus een hernieuwde blik op hun vaardigheden kan voor nieuwe inzichten zorgen. Helaas kan het ook zo zijn dat niet iedereen mee kan in de verandering en dat u, wel pas nadat u alles heeft geprobeerd, afscheid moet nemen van uw medewerker. Hoe dan ook, komt er veel kijken bij veranderingen binnen uw organisatie. Bereid u dus goed voor, speel in op verschillende fasen en geef medewerkers de ruimte, daar iedereen zijn eigen veranderingscurve moet doorlopen.