• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Vrijheid van meningsuiting zolang het ons uitkomt

In Nederland heerst er de laatste veel commotie rondom de vrijheid van meningsuiting. Geert Wilders is veel in het nieuws, Sylvana Simons wordt bedreigd en het 'volksdebat' over de karikatuur 'Zwarte Piet' kende weer vele hoogte- en dieptepunten. Wat vooral opvalt, is dat mensen massaal pleiten voor vrijheid van meningsuiting als het om de uitspraken van Geert Wilders gaat, maar tegelijkertijd is er massaal protest op de uitspraken van Sylvana Simons. In dat laatste geval is het laster en krijgt ze doodsverwensingen aan haar adres. Hoe zit het daarmee?

 

 

Het is vrijheid van meningsuiting zolang het in het voordeel is van de protestanten, maar als de tegenpartij het doet, wordt het gezien als laster, moeten mensen terug naar hun 'eigen' land en ga zo maar door. Je merkt aan dit soort kromme, kortzichtige en oppervlakkige opmerkingen dat mensen vooral bezig zijn met 'gehoord willen worden' en jammer genoeg niet een luisterend oor bieden. De meest succesvolle vorm van 'sales' is luisteren. Als je mensen wat wilt verkopen, adviseren, uitleggen of overtuigen moet je eerst weten wat men beweegt of tegen welk probleem men aan loopt. En daarbij geldt: weten is meten, gokken is dokken.

 

Geert versus Sylvana

Mensen keuren het gedrag van Geert goed omdat hij het gevoel van het volk vertegenwoordigt, maar keuren het gedrag van Sylvana af omdat ze volgens het volk alleen maar klaagt. Waar Sylvana voor staat, is niet in hun voordeel, dus doen ze geen moeite om te luisteren en/of begrip op te brengen. Jammer… Zou men dat wel doen, dan zou men inzien dat ook Sylvana het gevoel van het volk vertegenwoordigt. Geert en Sylvana doen beiden uitspraken waar delen van het volk zich in herkennen. Het ene deel is voor Geert, het andere deel voor Sylvana.

 

Praat Nederlands met me…

Wij beogen met ons platform verbinding te realiseren tussen ondernemers en ambitieuze professionals in landen waar men Nederlands spreekt. Echter, door de cultuurverschillen verloopt het niet altijd goed met de communicatielijnen. Dit doorbreken wij door ervaringsdeskundigen te laten spreken tijdens de handelsmissies. De deelnemers leren de cultuur eerst kennen, zodat zij in de praktijk bij het netwerken en matchmaking meer succes behalen en handel kunnen drijven. Wellicht een idee voor debatterend Nederland?

 

Actie!

Eerst begrijpen, dan begrepen worden…