• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom hypocrieten een dilemma vormen voor ondernemers

Rubia staat voor een dilemma. Voor haar evenement werkt ze met een team, maar daarmee krijgt zij niet alles voor elkaar zoals zij dat wil. Daarom wil ze iemand toevoegen aan het team, maar binnen het team is er een medewerker die moeite heeft met die man. Rubia kiest er eerst nog voor om die man er niet bij te nemen, maar ziet algauw dat als ze die man er niet bij neemt, zij haar evenement niet naar ‘the next level’ kan brengen. Wat zou jij haar aanraden?

Verschillende ondernemers zeggen dat er geen regels zijn in de wereld van het ondernemen. ‘Business is war!’ en om die te winnen moet je soms het uiterste doen. Al gauw krijg je dan het stempel ‘onbetrouwbaar’ of ‘hypocriet’ en dat begrijpt men meestal wel. Toch zijn er ook situaties waarbij er goed en onderbouwd wordt uitgelegd waarom men een bepaalde keuze maakt. Ben je dan nog steeds hypocriet?

Grotere plaatje
In het geval van Rubia koos ze ervoor om die man aan het team toe te voegen ondanks dat er binnen het team iemand was die grote moeite met hem had. Rubia zag dat vooral als een persoonlijke kwestie, terwijl zij de toevoeging van die man als een zakelijke vooruitgang zag. Ten behoeve van het grotere plaatje ging ze voorbij aan het gevoel van haar teamlid. Het gevolg was dat dit teamlid een houding aannam en daarmee het proces in gevaar bracht.

Drama
Na veelvuldig overleg besluit Rubia haar teamlid te schorsen, die daarop zwaar beledigd was en besloot op te stappen. Rubia heeft aan zichzelf getwijfeld of ze juist gehandeld had, maar begreep niet dat haar teamlid zoveel moeite met de nieuwe medewerker had. Het bleek namelijk dat zij elkaar persoonlijk kenden en af en toe samen wat gingen drinken. Hoe kan een teamlid zoveel moeite hebben met deze nieuwe collega terwijl hij wel met diezelfde collega sociaal omging?

Verwijten
In Rubia’s ogen was dat gedrag juist hypocriet en ze was blij dat ze toch de keuze had gemaakt om de nieuwe medewerker aan te nemen. Helemaal toen bleek dat het voormalig teamlid voor zichzelf begon en met mensen in zee ging, die hij toen hij nog in het team zat, voortdurend zat te beklagen en af te kraken en soms zelf belachelijk zat te maken. Hij ging zelfs een samenwerking met de nieuwe medewerker aan voor een ander evenement, waar hij ineens geen moeite meer mee had!

Wereldbeeld
Totale waanzin, maar geoorloofd in de wereld van het ondernemen. Het is heel gevaarlijk wanneer je met mensen te maken hebt, die hun eigen ideeën en gedachten voor waarheid aannemen. Je wordt voor leugenaar of hypocriet uitgemaakt en neergezet als iemand die de boel ontkent. Het is erg vervelend om doorheen te gaan, maar uiteindelijk duurt eerlijkheid het langst en heeft het leven een eigenaardige manier om dingen recht te zetten.

Actie!
De boodschap is wel duidelijk šŸ˜‰