• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom jij geen OCD hebt

Uitspraken zoals: ‘Ik maak echt elke dag schoon, ik ben zo OCD’, of ‘Ik kan echt niet langer dan een uur stil zitten hoor, ik ben zo ADHD’. Daar moeten we toch eens over gaan praten.

 

Net als de manier waarop men zich verzet tegen het gebruik van bijvoorbeeld de term gay als scheldwoord of per definitie als referentie naar iets wat glitterig of roze is, moeten we ons bewust zijn van het effect hiervan. Hopelijk denken we dan twee keer na voordat we zoiets zeggen, of laten we het gewoonweg na om zoiets te zeggen.

 

Hokjesvorming

Glitter is namelijk gewoon glitter en niet per se vrouw of gay. Kinderen houden ook van glitter. Iemand die gay is, kan net zo goed walgen van glitters, als lievelingskleur zwart hebben en van stoere sneakers houden die toevallig niet roze zijn.

 

Als we alle homoseksuelen gaan kaderen onder het kopje; super vrouwelijk, draagt alleen maar glitter en roze en danst in een string op de gay pride, doen we aan hokjesvorming. En daar houd ik niet van. En onze wereld eigenlijk ook niet.

 

We houden ook niet van ‘cultural appropriation’, het toe-eigenen van (elementen uit) een cultuur die niet van jou is, en zo bijdragen aan een vertekend, vaak negatief beeld van die desbetreffende cultuur. In zekere zin kun je het je toe-eigenen van bestaande stoornissen, zonder een diagnose te hebben gehad, vergelijken met cultural appropriation. Het draagt bij aan een vertekend beeld van deze stoornissen, belemmert groei, stigmatiseert en bagatelliseert de lijdensdruk van mensen die echt moeten leven met één of soms meerdere van deze stoornissen.

 

Bewustwording

We zijn als maatschappij goed op weg om bewustwording hieromtrent te creëren en mensen steeds minder in hokjes vol verwachtingen te plaatsen. We openen onze ogen en doen kennis op over dat wat we niet begrijpen. Laten we dit pad vooral blijven volgen en sta mij toe hier een steentje aan bij te dragen.

 

Wanneer je zegt: ‘Ik heb OCD’, terwijl je voor de derde keer de tafel afneemt nadat er een glas op heeft gestaan, of wanneer je zo iemand bent die wel drie keer op een dag kan douchen. Heb je het flauwste benul van hoe het is als je altijd, maar ook echt altijd rondloopt met een ‘just-not-right’-gevoel? Een onbehaaglijk gevoel in je onderbuik, een hart dat steeds sneller gaat kloppen en die in combinatie met je verstoorde gedachten, jou in een paniekaanval jaagt. Tot bloedens toe je handen wassen, elk gesprek moeten vastleggen door deze op te schrijven in verschillende schriften. Niet op tijd op school aankomen omdat je vastloopt bij het aantrekken van je schoenen, tot wel vier keer per week. Altijd in angst.

 

OCD is een Engelse afkorting voor Obsessive Compulsive Disorder. In het Nederlands; Obsessief Compulsieve Stoornis. Dit fragment uit de DSM, de universele handleiding voor psychiatrie, zegt;

 

‘De dwanggedachten en dwanghandelingen veroorzaken duidelijk lijden, nemen veel tijd in beslag, en verstoren in significante mate de routine en het functioneren van de betrokkenen’.

 

ADHD, nog zo een populaire term. Attention Deficit Hyper Activity Disorder. In het Nederlands; Aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit. Soms heb ik het idee dat men hierover denkt dat het een soort grapje is, dat als je moeite hebt met stilzitten, je geclassificeerd kan worden als iemand met ADHD. Hier wordt vergeten dat mensen die hiermee gediagnosticeerd zijn tegen veel meer dan dat aanlopen. Probeer je voor te stellen dat je niet meekomt op school of werk omdat je je onmogelijk langer dan 10 minuten kan concentreren, dat je hierdoor achter raakt en bij je schoolgenootjes ‘buiten de boot’ valt. Hieruit kunnen gedragsproblemen ontstaan. Als men geen tools leert om hiermee om te gaan, of afhankelijk van de ernst geen vroegtijdige behandeling krijgt, kunnen de problemen voortduren tot in de volwassenheid. Het is dus niet iets om grapjes over te maken.

 

Niet direct bestempelen

Ik wil hiermee niet zeggen dat mensen die wel een bepaalde stoornis hebben, maar zielige wezens zijn die de sticker van een ziekte opgeplakt krijgen. Zij zijn veel meer dan dat. Want naast het hebben van een stoornis, zijn ze op de eerste plaats mens en strijders. Maar ook een menselijke strijder kan gekwetst worden als makkelijk gedaan wordt over iets wat voor hen een groot deel van hun leven is en hun misschien wel elke dag een beetje pijn doet.

 

Belangrijk om hierbij te vermelden is dat alle stoornissen kunnen graderen in ernst. Een diagnose kan alleen gesteld worden als iemand aan een minimum van in de DSM genoemde symptomen heeft.