• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom NLP voor mij een ‘life changing experience’ was

Een vrouw belt haar vriend op om te zeggen hoe blij ze met hem is. Ze hebben de week ervoor een behoorlijke clash gehad, die de relatie aan het wankelen heeft gebracht. Haar vriend volgde op dat moment een NLP-opleiding en vroeg de dag na de ruzie een coachgesprek aan. In dat gesprek werd haar vriend bevrijd van zijn emotionele obstakels, waardoor hij haar precies kon geven wat ze nodig had. Onvoorwaardelijke liefde en steun. Sinds dat moment straalt ze als nooit tevoren. Als haar vriend vraagt hoe het komt, zegt ze: 'Door jou lieverd'. Wat is er gebeurd?

 

Zomaar een voorbeeld van de vele verhalen die de revue passeerden tijdens mijn NLP-opleiding, waar ik onlangs mijn certificaat behaalde voor de NLP Practitioner bij Nederlands grootste NLP organisatie, UNLP. Een opleiding die uit 18 lessen bestaat van 9.00 tot 17.00 uur. Ondanks de mogelijkheid om dit in negen weekenden te doen, koos ik voor de intensieve variant. Dat hield in dat ik in twee blokken van acht dagen en één blok van een weekend, deze intensieve, levensveranderende opleiding heb afgelegd. Dat kostte ontzettend veel energie, zowel fysiek als mentaal, maar uiteindelijk is alles wat ik geleerd heb onderdeel van mijn systeem.

 

Waarom intensief?
Ik geloof in ‘immersion’, oftewel onderdompeling. Hoe hebben we taal geleerd? Doordat we van kleins af aan omringd werden door mensen die dag in dag uit die taal met en tegen ons hebben gesproken. Op een gegeven moment zit het zo in je systeem, dat je het zonder nadenken zelf kunt spreken. Silvino volgde een tijd lang Spaanse les, maar ook hij merkte op dat het leren sneller ging toen hij een week naar Madrid ging. Alles in zijn omgeving was Spaans. Mensen op straat, televisie, radio, kranten, enzovoorts. Overal om zich heen zag en hoorde hij Spaans. Wat denk je dat er met Silvino gebeurde? Na een week was zijn niveau razendsnel gestegen. Dat is de kracht van onderdompeling.

 

Waarom ‘life changing’?
Met ons verstand kunnen we onszelf van alles wijs maken, maar het verstand is een bewuste beleving. Zo kan je bijvoorbeeld stoppen met roken, maar dit volhouden is haast onmogelijk als je niet ook op onderbewust niveau gestopt bent. De basis van ons doen, denken en voelen wordt in onze eerste levensjaren gevormd tussen de leeftijd nul en zeven jaar. Die basis blijft altijd, ook al maak je een bepaalde ontwikkeling door. Je kan groeien en leren van je fouten, maar de manier waarop we ‘geprogrammeerd’ zijn, is niet zomaar afgeleerd. Zodra je leert om je bewust te worden van je onderbewustzijn, heb je de stap gezet naar het creëren van duurzame veranderingen in je leven.

 

Hoe dan?
Door je bewust te worden van de werking van het brein en het onderbewuste, kan je het brein opnieuw programmeren. Het brein kent het verschil niet tussen wat echt is en niet echt is. Het begint met een waarneming die je ziet, hoort of voelt en in mindere mate proeft en ruikt. De mening of gedachte die je daarover vormt, komt voort uit filters en die verschillen per persoon. Door filters zie je verschillen tussen mensen, want door filters zie je dat mensen bepaalde onderdelen van de waarneming kunnen weglaten, vervagen of generaliseren. Het gevolg is dat het gedrag van mensen beïnvloed wordt door hun filters. Met andere woorden, je houdt datgene wat je wilt veranderen maar niet denkt te kunnen, zelf in stand.

 

Wat doe je met filters?
Filters kan je zien als een lens waardoor je de waarneming binnen haalt. Als je verliefd ben, zie je dingen vaak door een roze bril en degene op wie je verliefd bent, kan niets fout doen. Wanneer diegene je vraagt om bijvoorbeeld het vuil buiten te zetten, maak je nog net geen vreugdesprong. Een jaar later antwoord je: ‘Wat denk je dat ik ben? Je schoonmaker?’. De roze bril is verdwenen. Filters beïnvloeden dus de manier waarop je kijkt naar dat wat je waarneemt. Die filters ontstaan door taal, beslissingen, houding, waarden en overtuigingen, materie, energie, tijd en ruimte. Zo kunnen wij iets zien op de ene manier, terwijl de ander het totaal anders ziet. In beide gevallen ontstaat er een stemming, waar wij weer uiting aan geven via ons gedrag. Daarbij is de manier waarop we ons lichaam gebruiken ook van invloed op ons gedrag.

 

Onbegrip
Nu zie je mogelijk in waarom mensen ruzie krijgen, waarom er misverstanden ontstaan, waarom verschillen niet worden overbrugd. Zie je ook dat de manier waarop wij iets bekijken eigenlijk meer iets over onszelf zegt? ‘Zoals de waard is vertrouwt hij zijn gasten’. Als jij mensen wantrouwt, kan je er zomaar vanuit gaan dat anderen dat ook doen zonder dat dit ergens op is gebaseerd. Het afgelopen jaar heb ik diverse mensen mogen coachen en trainen. Op persoonlijk vlak heb ik mensen gecoacht die emotioneel vast zaten en op zakelijk gebied ondernemers, die geen doorbraken beleefden. Met Speaker’s Night heb ik bezoekers geïntroduceerd aan sprekers die als praktijk– en ervaringsdeskundigen hun persoonlijk verhaal vertelden over hoe zij het gewenste resultaat hebben behaald. Het mooiste daarvan vind ik de dankbaarheid van zowel het publiek als de sprekers. Hoe men opleeft na een inspirerende en vermakelijke avond. Echter, soms is er onbegrip.

 

Dankbaarheid
Er zijn helaas ook mensen geweest die ik heb geholpen en waarmee het nu goed gaat, maar zich ondankbaar opstellen door een houding aan te nemen alsof ze je niet meer nodig hebben. Ik help anderen graag omdat ik me dan verbonden met hen voel, maar helaas maakt hun dankbaarheid soms plaats voor ego en erkenning. Met dit artikel wil ik de trainers van UNLP wat teruggeven en mijn dankbaarheid uitspreken. Ja het klopt, de verandering doen wij zelf als mens, maar het helpt als er anderen zijn die jou op weg helpen. Gelukkig zijn er genoeg mensen geweest die met mij verbonden zijn gebleven en zich niet door ego of erkenning hebben laten leiden. Bij deze dank ik ook jullie hartelijk!

 

Actie!
​Wil je weten hoe NLP ook jouw leven kan veranderen? Neem dan contact met me op! Klik hier