• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom personeel bepalend is voor succes

 

 

 

HR Adviseur Frederique is in gesprek met een medewerker van haar afdeling. De medewerker vertrouwt haar zaken toe die op de afdeling spelen, omdat zij zich zorgen maakt over de onvrede bij haar collega’s. Ervaren als Frederique is hoort ze het aan en neemt ze het in overweging. Echter, haar HR collega vindt dat het niet aan de medewerker is om daarover te klagen. In haar optiek moet Frederique afgaan op de standpunten van het management. Heeft ze gelijk? 

Wat hier achter schuilt is dat de collega van Frederique zich bewust niet bezighoudt met de afdeling van Frederique vanwege de onrust. Het is dus erg makkelijk om een mening te hebben over zaken als je er het fijne niet van weet. Frederique daarentegen heeft bij diverse grote organisaties gewerkt en kent het belang van weten wat er op de werkvloer speelt. Juist zij die de uitvoering doen, kunnen de organisatie vertellen over hoe, wat en waar ze tegenaan lopen. Waardevolle informatie dus…

Serieus
Bij succesvolle organisaties zijn er drie elementen waar de directie zich op focust: het product, het proces en de personen daaromheen. Bij organisaties waar het minder goed loopt is er op een van deze drie gebieden iets niet in orde. Vaak is het zo dat er wel aandacht wordt geschonken aan het product en het proces, maar dat de personen eromheen voor vanzelfsprekend worden genomen. Het product levert geld op en het proces zorgt ervoor dat het product bij de klanten komen, maar zonder uitvoering gebeurt er niets.

Mismanagement
Zo zie je maar dat de personen rondom het proces en het product van essentieel belang zijn. Dat geldt voor leveranciers en relaties, maar in de eerste plaats voor het personeel. Mensen die dag in en dag uit zich bezighouden met de uitvoering van het proces. Als je dat niet goed managet, gaat het mis in het proces en wordt het steeds moeilijker om het product bij de klant te krijgen. Daarom is het belangrijk het personeel te erkennen en ze de waardering te geven dat hen toekomt.

Ontslag
Veel managers denken dat zij de macht hebben en dat ze mensen kunnen ontslaan als ze niet functioneren. Echter, de medewerkers kunnen de managers ook ontslaan. Wanneer zij in korte tijd al weer opzeggen is dat eigenlijk een geval waarin de medewerker de manager ontslaat. Managers zijn verantwoordelijk voor de resultaten en sturen daar op aan, maar managers vergeten al gauw dat ze ook leiders zijn en dat vraagt andere vaardigheden.

Leidinggeven
Hoe ga je om met weerstand en problemen? Hoe motiveer of enthousiasmeer je jouw medewerkers? Hoe zorg je ervoor dat ze beter worden in hun werk? Dat bereik je niet met managen. Daarvoor moet je echt in gesprek met je mensen en ze de aandacht geven die ze nodig hebben. Leiders bewegen mee met de situatie en doen wat nodig is om te slagen. Zij kennen geen zwart-wit maar opereren juist vanuit het grijze. Dat is het verschil tussen leidinggeven en managen.

Actie!
Breng dit vandaag in de praktijk en pluk de vruchten er van.