• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Waarom zakelijk succes begint bij bewustwording

Bij het ondernemen of het najagen van je ambities zal je met veel mensen moeten dealen. Dat blijkt in de praktijk moeilijk te zijn, maar er wordt te weinig gekeken naar waaróm dat moeilijk is. Om effectiever leiding te kunnen geven, betere marketing toe te passen voor je product en hogere verkoopresultaten te behalen, hoef je slechts één ding te doen: bewuster worden van het gedrag van mensen. Dan kan je beter aansturing geven, het product beter aansluiten bij de interesse van je klant en beter overtuigen waarom men jouw product moet kopen. Hoe doe je dat?

Als alles begint bij gedachten, die gedachten vorm krijgen en vervolgens worden geuit in woorden of gedrag… Dan is het toch verstandig om je daar bewuster van te worden? Waarom gedraagt een persoon zich op een bepaalde manier? En hoe komt het dat men meningsverschillen heeft? Waarnemingen en ervaringen gaan eerst langs diverse filters voordat er uiting aan wordt gegeven. Je hier van bewust worden is daarom van essentieel belang. Laat me je uitleggen waarom.

Waarnemingen
Zodra je iets hoort, ziet, ruikt, voelt en zelfs proeft komen er signalen bij je binnen. Omdat we niet alle prikkels tegelijk kunnen verwerken, sluiten we ons onbewust voor een groot deel af en richten we ons onbewust op een kleiner deel. Hier gaan we ons op focussen en voordat we hier een mening, gevoel of uiting aan geven, gaan de filters aan het werk. Deze filters hebben vaak als gevolg dat we dingen weglaten, generaliseren of vervormen.

Oordelen
Het beeld dat ontstaat in onze hoofden, wordt dan ons referentiekader en van daaruit gaan we handelen. Omdat het beeld van de één totaal kan verschillen van de ander, zie je dat er situaties ontstaan van onbegrip, miscommunicatie en soms zelfs ruzie. Covey zegt daarom ook bij zijn zeven eigenschappen van effectief leiderschap, dat je eerst moet begrijpen en daarna pas begrepen moet worden. Als je eerst weet waarom de ander iets zegt of vindt, dan kan je beter communiceren.

Verschillen
Als je negatief bent, zal jij je focussen op negatieve zaken. Als je positief bent, zal jij je focussen op positieve zaken. Heb je weleens opgemerkt wat voor gevoel beide gemoedstoestanden je geven? Wanneer je een nieuwe partner hebt, zie je zaken door een roze bril, maar zes maanden later is die bril niet meer zo roze en zie je de zaken minder gekleurd. Herkenbaar? Ook daar ligt de oorzaak op het gebied van filters, want in principe was alles er al, maar was je daar niet op gefocust.

Focus
Door verliefdheid heb je bepaalde zaken weggelaten of vervormd en als de verliefdheid wegzakt en de situatie verandert naar realiteit, dan krijgen de zaken die je wegliet ineens kleur en helderheid. Zo is het ook in het ondernemerschap. Door enthousiasme laat je onbewust vaak dingen weg en zeg je na verloop van tijd ‘heh, wat is er veranderd?’. Nogmaals, er is niets veranderd. Het was altijd al zo, maar je bekeek de zaken door een gekleurde bril.

Filters
Die roze bril is een voorbeeld van het filter ‘attitude’ oftewel houding. Andere filters zijn taal, waarden en overtuigingen, beslissingen, herinneringen, tijd enzovoorts. Zoals je ziet zijn dat zaken zoals onze ervaringen en principes. Die zijn er niet zomaar gekomen. Vaak zie je dat de dieperliggende oorzaak te herleiden valt naar je jeugd. Hoe je opvoeding was en in welke omgeving je bent opgegroeid. Als je het goed bekijkt, zie je dat dit emoties zijn en laat dat nou net zijn wat mensen van nature proberen te verbergen voor anderen…

Actie!
Start with why’ van Simon Sinek is deels gebaseerd op emotionele intelligentie. Ook ‘why we do what we do’ van Tony Robbins geeft hier inzicht in. Naast Internationaal Ambitieus ben ik een motivatieconsultancybureau begonnen waar ik dieper op dit soort zaken in ga. Als je daar meer over wilt weten kan dat via de website en de Facebookpagina.