• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Wanneer ondernemen pijn kan doen

Relaties zijn niet makkelijk en al helemaal niet wanneer je als ondernemer met iemand een relatie begint, die niet bekend is met de wereld van ondernemen. De verschillen in inzicht en waarden kunnen behoorlijk hoog oplopende irritaties teweeg brengen met alle gevolgen van dien. Slopend voor de ondernemersproductiviteit…. Hoe ga je hiermee om en wanneer je roep je het een halt toe?

Ondernemen is topsport en vergt een hoge handelingssnelheid. Dat werkt niet op alle gebieden even goed. Zo kan het lastig zijn om daarnaast een relatie te onderhouden. Vooral als je met iemand te maken hebt, die in een andere wereld lijkt te leven. Nu krijg je als ondernemer negatieve energie als gif toegediend, die jouw productiviteit omlaag haalt en dat los van de uren die je kwijt bent aan de vaak onnodige ruzies. Hoe moet je hier nou mee omgaan?

Andere tak van sport
Ondernemers en niet-ondernemers lijken een groot verschil van inzicht te hebben. Zo kan een ondernemer het prima vinden als er na 23.00 uur nog een bericht via de app binnenkomt, terwijl een niet-ondernemer het een schending vindt van de algemene regel dat je na 22.00 uur niet meer belt of stoort. Als dit verschil niet wordt getackeld en besproken, kan dit voor irritatie en ergernis zorgen. Dat doet de relatie geen goed, maar kan ook als gevolg hebben dat je uit elkaar groeit in plaats van naar elkaar toe.

Harde wereld
‘Ondernemen is net een jungle’ zeg ik vaak in mijn lezingen. Om in een jungle te overleven heb je andere vaardigheden nodig dan mooie praatjes of je te houden aan de norm. Voor niet-ondernemers komt dit al snel over als arrogant gedrag. Geen oog hebben voor de ander. Niet weten wat oprecht geluk is. Geen erkenning krijgen en daardoor extra op zoek naar erkenning. Dit zijn opmerkingen die naar mijn hoofd zijn geslingerd. Een logisch gevolg wanneer je niet meer op 1 lijn zit met elkaar.

Excuusgedrag
Als ondernemer heb ik al snel geleerd dat ik in situaties zoveel mogelijk bij mezelf moet zoeken. Geen excuses verzinnen, want anders kom je ook niet tot oplossingen. Niet-ondernemers doen wat bijna iedereen doet. Excuses verzinnen als dekmantel om weg te blijven van de pijnlijke confrontatie met de waarheid. Een excuus is vaker een vorm van het rechtvaardigen van je gedrag of houding. Iets goed of recht praten brengt je niet tot de oplossing van het probleem.

Leegte
Ik geef toe dat ik deels door het ondernemerschap ben veranderd, maar dat betekent niet dat ik mezelf ben verloren. Mijn zakelijke hardheid, die nodig is bij tijd en wijle, betekent niet dat ik een lege ziel heb… Ook iets wat ik naar het hoofd geslingerd kreeg. Ondernemers zijn vaak juist gepassioneerde mensen die een groter doel najagen. De echt succesvolle ondernemers zijn niet op zoek naar erkenning, maar naar verbondenheid. Daar is liefde voor nodig en gezien de successen kan ik oprecht zeggen dat ik daardoor geluk heb ervaren.

Belang
Al gauw bloedt de relatie dood en worden je dingen verweten als ‘je hebt me meegenomen om jouw hel te beleven’ of ‘je hebt een dolk in mijn rug gestoken met je zakelijke beslissing om met iemand te werken met wie ik moeite heb’. Wat voor belang zou ik hierbij hebben? Een echte ondernemer heeft hier niet eens tijd voor! Een niet-ondernemer zal met zijn of haar excuusgedrag geen objectieve zelfreflectie toe kunnen passen. Die omschrijven de liefde die ze in je zien als een weerspiegeling van zichzelf. Is het dan ook weerspiegeling als er verwijten worden gemaakt zoals in de 1e zin van deze alinea?

Actie!
Met dit artikel wil ik collega-ondernemers een hart onder de riem steken, die met vergelijkbare situaties te maken hebben gehad. Wij weten hoe druk we zijn en dat we juist daarom veel liefde geven, omdat de momenten van samenzijn juist daarom mooie momenten moeten zijn. Laten we ons niet mee laten slepen door de wijzende vinger van anderen.