• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Wat betekent Prinsjesdag 2015 voor ondernemers in Nederland?

De begroting voor volgend jaar werd traditiegetrouw in Nederland op de 3e dinsdag van september bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander leest de kabinetsplannen voor, die kort daarna wordt samengevat. Een resume wordt vaak op prijs gesteld omdat je dan kan nalezen wat voor gevolgen de plannen hebben. Wij hebben ervoor gekozen om gegevens te verzamelen via diverse bronnen van wat de kabinetsplannen voor ondernemers betekenen.

De kabinetsplannen, ook wel miljoenennota genoemd, waren wisselend van toon, van optimistisch tot voorzichtig. De lasten worden verlicht, de huizenmarkt is stijgende, de export trekt aan en de economie trekt weer aan. Daarentegen verloopt de aanpak van de stijgende werkloosheid moeizaam, is Nederland afhankelijk van de wereldhandel en is er het recente vluchtelingenprobleem. Voor ZZP’ers zal de koopkracht stijgen omdat de lasten op arbeid worden verminderd, maar concrete maatregelen zijn niet genoemd. Op naar 2016!

Lastenverlichting
De lasten worden verlicht als middel om de hoge werkloosheid terug te dringen. Hier ging discussie aan vooraf om het kabinet vorig jaar benoemde het belastingstelsel te hervormen, zodat er de komende jaren 100.000en banen zouden worden gecreëerd.

Minder regels
De regels voor ondernemers worden vereenvoudigd. Het ministerie van Economische Zaken wil de regeldruk terugdringen om het ondernemen makkelijker te maken. Denk hierbij aan het aanvragen van vergunningen, facturering en veiligheidsmaatregelen. Om de economische groei verder te stimuleren, wil het kabinet specifiek meer ruimte bieden aan vernieuwende ondernemers.

Financiering ter stimulans van Startups
Om innovatieve en startende bedrijven die op zoek zijn naar financiering te helpen heeft het ministerie van Economische Zaken de twee belangrijkste fiscale regelingen samengevoegd. Door de samensmelting van de Research en Development Aftrek (RDA) en de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) wordt deze aanvraagprocedure voor bedrijven eenvoudiger.

Gerelateerd: Ik ben jong, maar mijn stem telt ook!

Werken aan de toekomst
In 2017 komt er 50 miljoen euro extra bij voor de stimulering van startups en het midden- en kleinbedrijf (MKB), het zogenaamde durfkapitaal. Daarnaast wordt komend jaar het speciale programma voor startende ondernemers, Startup Delta, voortgezet.

Actie
Een gunstig vooruitzicht voor (startende) ondernemers. Het afgelopen jaar werd export genoemd als reden voor optimisme voor volgend jaar. Besef dat er ook kan worden geëxporteerd naar landen waar je gewoon Nederlands als voertaal kunt gebruiken šŸ˜‰

Gerelateerd: E-commerce opent deuren tot internationale handel (deel 1)