• (+31) 85 792 0492
  • info@interamb.com

Wat is de houdbaarheid van de Surinaamse Diaspora?

Bron: Revinh A. Ramnandanlall

Nu is Suriname hot and booming. Velen (r)emigreren vanwege diverse redenen. Of het nu is omdat diaspora willen pensioneren, als economische vluchteling, een bijdrage te willen leveren aan Suriname (lees: een roeping) of om emotionele redenen en dromen van vervlogen tijden. Hoe het ook zij, het gaat om persoonlijke redenen en voorkeuren.

Zuid-Amerikaanse macho cultuur

Bovenal mannen die terug willen en hun vrouwen niet, aangezien het leven in de moderne Westerse wereld schijnbaar vrouwvriendelijker is dan Zuid-Amerikaanse macho cultuur. En de gemakken beter voorzien zijn in de Westerse maatschappij? En die mannen die dromen van avontuurlijk leven in de tropen, tochten door de jungle en het doen van stoere mannendingen. Daar waar het in Nederland vol regeltjes is en voor elke avontuurlijke uitspatting je in drievoud een vergunning hebt in te dienen.

Jongeren, die geboren en grotendeels getogen zijn in het koude kikkerland en die zich afvragen waarom papa en mama het paradijselijk Suriname hebben verruild voor Holland? Ook zij trekken richting Suriname, het tropisch avontuur tegemoet.

Diaspora

Hoe groot is die groep Diaspora nou precies, die interesse heeft in Suriname om er te gaan wonen, werken … leven? De cijfers zijn zo op te zoeken van de eerste, tweede en zelfs derde generatie Surinaamse diaspora. Wat in de harten van al deze mensen qua dromen, twijfels en ambities besloten ligt is niet te vinden, alleen zij weten het voor zichzelf.

In Europa antwoorden sommigen van hen op de vraag waar zij vandaan komen: Indonesië, India, Afrika, China en zelfs Israël. Geen woord over reppen ze over Suriname, al staat het in hun paspoort, al kwam papa of opa er vandaan. Ze slaan hele generaties over. Kunnen we hen ook nog tot Surinaamse Diaspora rekenen? Ja, volgens de definities wel, maar vanuit het hart? Het hoofd kan dat alleen observeren in deze bijbehorende harten. De spoeling zal wel dunner worden over de jaren heen.

Andere groepen zullen Suriname veel meer waarderen en de kansen die zijn zien in dit lidland van de Caricom en de Unasur. De Nederlanders herontdekken de ex-kolonie via stage, via vrienden, aangetrouwd familie, via de buis, via hun man of vrouw. Voorbeelden te over waarbij juist de partner in den vreemde zich meer aangetrokken voelt tot het Switi Sranan dan degene van het land van herkomst.

Clash of cultures

Sinds de grote trek in 1975 tot heden staan de generaties over de plas niet stil. Gemeenschappen zijn niet statisch, maar dynamisch. Dit geldt dus ook voor de cultuurcontexten, lokale gebruiken, normen, waarden, beleving en omgang. Zie hier de clash of the cultures, en ook op subcultuur niveau. Elkaar (her)ontdekken in het ‘wij Surinamers’ zijn. Nog 2 generaties verder en de spoeling wordt dunner… totdat de achter-achterkleinkinderen verhalen uit vervlogen tijden tot zich nemen van een land dat niet alleen fysiek ver weg is, maar ook ver weg is vanuit het hart. Triest of realiteit, verarming of verrijking voor de gemeenschappen…

Personen van Surinaamse Afkomst

Hoe groot is de groep, waar de wet Personen van Surinaamse Afkomst, nog voor geld? Welke toegevoegde waarde heeft dit op kort alswel op langere termijn voor Suriname alswel voor individuen? We leven in het hier en nu, en dat rechtvaardigt om de personen die interesse hebben te faciliteren, ja tok!? Zo ja, dan dienen de beleidsmakers ook een programma op te stellen voor de opvang en gevoelens van de Surinaamse ontvangende bevolking. De sociaalmaatschappelijke onrust die de bounties teweegbrengen met hun Europese opgedane waarden en normen zijn voor velen in het thuisland een doorn in het oog. Dus ik kon niet weg of mijn ouders konden de oversteek niet maken en nu ben ik afhankelijk van jou, jij pseudo-Surinamer!

Gevoelens, grillig als ongrijpbaar als ze zijn hebben een wezenlijke functie om een nieuwe balans te vinden tussen zij die komen en zij die ontvangen. Communicatie, informatie, transparantie en oprechte interesse zijn in dit proces cruciaal. Respect is begrijpen dat een ieder gelijkwaardig is maar niet gelijk in haar persoonlijke ontwikkeling. Gun een ander de ruimte om te groeien, dan gunt u zichzelf om te groeien. En zo kan Suriname groeien en haar weg vinden in deze woelige Wereldse tijd, zoals het water haar weg vind in de Soela’s tapsee, ini a kondre sa wi kaari Mama Sranan!

 

Via Internationaal Ambitieus kunt u het boek 'Emigreren naar Suriname' aanschaffen, dat u van A tot Z zal begeleiden voor een succesvolle (r)emigratie!